Lékařské diagnózy

 ? 

Akutní pankreatitida etapa

Definice

 • pro akutní zánět slinivky břišní je charakteristická krutá epigastriální bolest provázená obvykle zvýšením koncentrace pankreatických enzymů v krvi a moči
 • odpovědí organizmu na poškození je zánět (leukocytóza)
 • onemocnění řadíme mezi náhlé příhody břišní

Etiologie

 • v 80 % je příčina biliární (cholecystolithiáza, choledocholithiáza), provokujícím momentem je dietní chyba, často kombinace tučného jídla a alkoholu
 • alkoholická forma a ostatní příčiny tvoří 20 % (úrazy slinivky břišní, operace, ERCP, některé léky, hormonální poruchy v graviditě či šestinedělí, virové infekce)

Patogeneze

 • základním patogenetickým mechanizmem je samonatrávení (autodigesce) pankreatu a okolních tkání při aktivaci pankreatických enzymů
 • při méně rozsáhlém zánětu je slinivka pouze edematózní (edematózní forma), při rozsáhlejším poškození dochází k nekrózám a krvácení (hemoragicko-nekrotická forma)
 • následně podle rozsahu zánětu vzniká systémová zánětlivá reakce jako odpověď organizmu na přítomnost tvořících se nekróz
 • stav může vyústit v multiorgánové selhání v důsledku šoku
 • lehká forma pankreatitidy se vyskytuje v 80-90 % případů a úmrtnost nastává u 0,5-1 %
 • těžká forma pankreatitidy se vyvine ve 20 % případů a úmrtnost nastává u 20 %

Klinický obraz

 • bolest břicha značné intenzity, mnohdy šokující, neustupující, lokalizovaná v epigastriu a vyzařující do zad, do levého ramene i pupku (někdy může imitovat koronární příhodu)
 • úlevová poloha je v předklonu
 • nauzea, opakované zvracení bez úlevy
 • horečka
 • můžeme vidět hematomy kolem pupku (Cullemanovo znamení) nebo v hypogastriu v tříslech (Turnerovo znamení)
 • u biliární příčiny ikterus
 • pacient působí schváceným vyčerpaným dojmem
 • známky dehydratace – suché sliznice, snížený kožní turgor, může být přítomná zmatenost, snížená diuréza (oligurie až anurie), snížené CVT, tachykardie, hypotenze 
 • soubor vegetativních příznaků - nauze, zvracení, studený pot, schvácenost, tachykardie, tachypnoe
 • u těžší formy zástava odchodu plynů (rozvíjí se paralytický ileus)
 • prknovité břicho v souvislosti s drážděním peritonea
 • u těžkých forem se může rozvinout šok, tachykardie (okolo 100/min) s hypotenzí

Diagnostika

anamnéza

 • hlavní potíž
  • obtíž, která přivádí pacienta k lékaři
 • nynější onemocnění – příznaky, dietní chyba, nadměrná konzumace tučného jídla, nadměrná konzumace tučného jídla a alkoholu
 • osobní anamnéza
  • prodělané nemoci
  • předchozí úrazy a operace
  • alergie (léky, potraviny a jiné)
  • konzumace alkoholu, závislost na omamných látkách, kouření (kolik a jak dlouho)
  • předchozí medikace
 • rodinná anamnéza

fyzikální vyšetření

 • poklep, pohmat, poslech, pohled
 • vyšetření per rektum (možná bolestivost Douglasova prostoru)

fyziologické funkce

 • TK, P, TT, SpO2, vědomí

laboratorní vyšetřovací metody

 • vyšetření krve
  • hematologické
   • FW
   • krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
   • hemokoagulace – APTT, Quickův test, INR
  • biochemické
   • minerály Na, K, Ca, Cl, Mg
   • CRP
   • dusíkaté látky
    • urea
    • kreatinin
   • jaterní soubor
    • bilirubin
    • GMT - gamaglutamyltransferáza
    • ALP - alkalická fosfatáza
    • ALT - alaninaminotransferáza
    • AST - asparátaminotransferáza
   • pankreatické enzymy
    • lipáza
    • sérová amyláza – S-amy
   • bílkoviny
    • celková bílkovina
    • albumin
   • glykemie
  • acidobáze
   • pH krve
   • pO2
   • pCO2
   • bikarbonát
   • deficit bází
 • vyšetření moči
  • biochemické
   • moč + sed
   • močová amyláza – U-amy

zobrazovací vyšetřovací metody

 • ultrazvukové vyšetřovací metody
  • břicho
 • radiodiagnostika
  • gastrointestinální trakt (GIT)
   • nativní RTG břicha ve stoje (rozvoj paralytického ileu s dilatací střevních kliček)
   • CT břicha
 • endoskopické vyšetřovací metody
  • gastrointestinální trakt (GIT)
  • urgentní duodenoskopie s ERCP (papilosfinkterotomií, extrakce choledocholithiázy u akutní pankreatitidy z biliární příčiny)

Terapie

režimová opatření

 • hospitalizace na JIP
 • monitorace
  • fyziologické funkce: P, TK, TT, D, saturace O2
  • žilní vstup (periferní, centrální – měření CVT)
  • příjem a výdej tekutin – P+V
  • dieta nic per os
  • totální pparenterální výživa v akutní fázi, časná enterální výživa nazojejunální sondou
  • masivní rehydratace
  • klidový režim
  • sledování vyprazdňování střeva (větry, stolice)
  • pravidelné výsledky odběrů

dieta

 • nic p. o.
 • totální parenterální výživa
  • all in one
  • velké množství tekutin 5-15 l/den
 • nazogastrická sonda
  • odvádí žaludeční obsah (při zvracení u poruchy pasáže - odsávání žaludečního obsahu, za těchto podmínek je slinivka břišní uvedena do funkčního klidu)
 • dieta – při normalizaci hodnot amyláz v séru a v moči, při stabilizaci stavu, obnovení peristaltiky
 • menší časté dávky jídla
 • dieta 0/4S postupný přechod na 4S
 • dostatečný přísun bílkovin – 1 g/1 kg
 • doporučené jsou potraviny obsahující polysacharidy s nízkým obsahem vlákniny (rýže, těstoviny)
 • tuky jsou doporučeny rostlinné
 • nevhodné potraviny jsou:
  • alkohol
  • nadýmavá zelenina, tučná jídla, houby

farmakoterapie

 • analgetika
  • preparáty morfiového typu nejsou vhodné pro jejich možné ovlivnění Oddiho svěrače (dolsin)
  • možná i epidurální anestézie
 • spazmolytika, spazmoanalgetika (No-spa)
 • inhibitory protonové pumpy (omeprazol)
 • antibiotika
  • širokospektrá (metronidazol, cefalosporiny, aminoglykosidy, chinolony, imipenem, tazobaktam, kombinace ampicilin a gentamycin)
 • léky tlumící sekreci pankreatických šťáv (antilysin)
 • antiemetika (torecan, degan)
 • antacida (anacid, maalox)
 • léky k prevenci trombebolických komplikací (clexane, fraxiparine)
 • inzulin (krátkodobě působící př. HMR, actrapid) dle glykemie při parenterální výživě
 • plná parenterální výživa a časná enterální výživa do jejuna přes nazojejunální sondu
 • úprava vntřního prostředí - úprava iontů, korekce pH
 • protišoková opatření - stabilizace TK, podpora srdce, úprava hemokoagulace

endoskopická léčba - ERCP

 • u pacientů s akutní biliární pankreatitidou
 • princip – uvolnění odtoku žluči endoskopickou papilosfinkterotomií s následným odstraněním konkrementů ve žlučovodech do 48 hodin od vzniku akutní pankreatitidy
 • při nálezu cholelithiázy se indikuje cholecystektomie, obvykle laparoskopicky za 6 týdnů, tento výkon se provádí jako prevence akutní pankreatitidy z biliární příčiny

chirurgická léčba

 • drenáž nekrotických ložisek je indikovaná u pankreatické nekrózy

Komplikace

 • 1. Celkové (systémové) komplikace
  • multiorgánové selhání
  • metabolické poruchy – hyperglykemie, hypokalcemie, acidóza hemokoagulační poruchy – DIK (Diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
 • 2. Lokální komplikace
  • nekróza pankreatu
  • absces pankreatu
  • pseudocysta pankreatu

Prognóza

 • 80 % akutní pankreatitidy má lehký průběh, lze ho zvládnout konzervativní léčbou
 • 20 % nekrotizující pankreatitida, kdy se mortalita pohybuje mezi 10-30 %

Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt - endoskop Kanylace v. subclavia Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Topografie orgánů v oblastech dutiny břišní CT břicha

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít