Lékařské diagnózy

 ? 

Karcinom hrtanu etapa

Definice

Karcinom hrtanu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním v oblasti otorinolaryngologie. V České republice z 95 % postihuje muže, oproti minulosti se zvyšuje výskyt karcinomu hrtanu u žen z důvodu kouření. Toto onemocnění vzniká nejčastěji po 40. roku věku a maximum jeho výskytu je kolem 60. roku věku.

Etiologie

Karcinom hrtanu vzniká asi z 10 % na podkladě dříve zjištěné prekancerózy (dysplazie).
U mužů tvoří 95 % nemocných kuřáci (zpravidla silní: nad 20 cigaret denně víc jak 20 roků).
U supraglotických karcinomů se na vzniku podílí konzumace tvrdého alkoholu.

Patogeneze

Karcinom hrtanu ve formě dlaždicobuněčného karcinomu je nejčastější, méně častý je nález nediferencovaného karcinomu, papilokarcinomu nebo verukózního karcinomu.

Klinický obraz

Karcinomy se vyskytují dle lokalizace ve 3 základních formách, mohou v sebe vzájemně přecházet.

 1. Glotická forma
 2. Supraglotická forma
 3. Subglotická forma
 • Chrapot je prvním a časným příznakem, je-li nádor lokalizován na hlasivkách (chrapot trvající déle jak 3 týdny musí být vyšetřen ORL lékařem).
 • Pocit cizího tělesa, odynofagie, dysfagie, metastázy do krčních uzlin dominují při lokalizaci nádoru v supraglotické oblasti. Příznakem pokročilého nádoru je dušnost a hemoptýza.
 • Nádory vycházející ze subglotické oblasti se projevují chrapotem, přerůstají-li na hlasivky  dušností, pokud zužují průsvit dýchacích cest.

Diagnostika

anamnéza

 • délka trvání nynějších obtíží (zaměření na chrapot a další zmíněné příznaky)
 • zaměření na životní styl – kouření (množství cigaret/den a délka kouření), konzumace tvrdého alkoholu, výživa
 • osobní anamnéza
 • rodinná anamnéza

fyzikální vyšetření

 • pohled, pohmat, poslech, poklep

fyziologické funkce

 • TK, P, TT, D, SpO2, vědomí

laboratorní vyšetřovací metody

 • vyšetření krve
  • o hematologické
   • krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
   • FW
  • o biochemické
   • minerály Na, K, CL
   • CRP
   • močový komplex - dusíkaté látky
    • urea
    • kreatinin
   • enzymy
    • ALP - alkalická fosfatáza
    • ALT - alaninaminotransferáza
    • AST - asparátaminotransferáza
   • bílkoviny
    • celková bílkovina
   • bilirubin
   • glykemie
 • vyšetření moči
 • o biochemické

základní ORL vyšetření

zobrazovací vyšetřovací metody

 • endoskopické vyšetřovací metody
  • laryngoskopie hrtanu s odběrem tkáně na histologii
 • ultrazvukové vyšetřovací metody
  • sonografické vyšetření krčních uzlin ke stanovení případných metastáz
  • sonografické vyšetření břicha k vyloučení vzdálených metastáz do jater
 • radiodiagnostika
  • RTG plic
  • CT hrtanu
  • Magnetická rezonance hrtanu

Terapie

režimová opatření po operaci

 • hospitalizace na JIP
 • monitorace
  • fyziologické funkce: P,TK, TT, D, saturace O2, EKG monitoring
  • žilní vstup (periferní, centrální – měření CVT)
  • příjem a výdej tekutin – P+V
  • parenterální výživa
  • klidový režim, Fowlerova poloha, nezaklánět hlavu
  • péče o dýchací cesty – odsávaní a toaleta dýchacích cest, kyslíková terapie, mikronebulizace, péče o tracheotomickou kanylu
  • péče o dutinu ústní a nosní
  • péče o NGS
  • prevence TEN
  • sledování bolesti
  • rehabilitace a následná logopedická péče

dieta

 • nic p. o
 • totální parenterální výživa (bezprostřední pooperační období) 
  • all in one

farmakoterapie

 • mukolytika
 • analgetika
 • antibiotika
 • antiemetika
 • cytostatika

Možnosti léčby karcinomu hrtanu

 • endoskopická léčba
 • chirurgická léčba
 • radioterapie
 • kombinace chirurgické léčby a radioterapie
 • kombinace systémové cytostatické chemoterapie a radioterapie a event. chirurgické léčby

endoskopické výkony

 • jsou vhodné k odstranění prekanceróz a karcinomu in situ

chirurgická léčba

 • chordektomie (odstranění hlasivky)
 • vertikální parciální laryngektomie (rozsáhlejší glotické formy karcinomu)
 • supraglotická horizontální laryngektomie (supraglotické formy karcinomu) bývá doplněna blokovou disekcí krčních uzlin z důvodu častého metastazování do uzlin
 • totální laryngektomie (odstranění celého hrtanu) u rozsáhlých nádorů hrtanu, operace může být rozšířena resekci okolních tkání a blokovou disekcí spádových krčních uzlin; následkem operace je trvalá tracheostomie a vytvoření náhradního mechanizmu pro tvorbu hlasu

Mechanizmy tvorby hlasu

 • jícnový hlas – jícen funguje jako zásobník polknutého vzduchu a při říhnutí horní jícnový svěrač funguje jako pseudoglotis
 • vytvoření píštěle mezi pahýlem průdušnice a jícnem nebo hypofaryngem, píštěl funguje jako pseudoglotis
 • elektrolaryng je přístroj, který převádí vibrace svaloviny spodiny ústní nebo stěny faryngu

Komplikace

 • 1. Celkové (systémové) komplikace
  • metastazování
 • 2. Lokální komplikace
  • píštěl

Prognóza

Prognóza je závislá na umístění nádoru, rozsahu a metastazování. Výsledky léčby se hodnotí podle 5letého přežití. Glotická forma karcinomu má nejlepší léčebné výsledky z důvodu diagnostiky nádoru v časných stadiích a pozdního metastazování. Supraglotická forma karcinomu má léčebné výsledky horší z důvodu pozdější diagnózy a častého metastazování do spádových krčních uzlin. Subglotická forma karcinomu je méně častá, ale pravděpodobnost 5letého přežití je nejhorší.

Laváž dýchacích cest přes tracheotomickou kanylu Tracheostomická maska Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Tracheotomická kanyla plastová s nafukovací manžetou Podložka pod tracheotomickou kanylu Tracheotomická kanyla plastová s nafukovací manžetou a vstupem pro odsávání Tracheotomická kovová kanyla Dýchací cesty – zvětšovací laryngoskopie Nepřímá laryngoskopie Karcinom hrtanu Odsávání dýchacích cest Přímá laryngoskopie Odsávání z dýchacích cest otevřeným způsobem Odsávání z dýchacích cest uzavřeným způsobem

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít