Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/vykonávání rolí/poškozená sociální interakce - 00052 etapa

Definice

Stav, kdy se jedinec účastní společenského života nedostatečně, nadměrně nebo neúčinným způsobem.

Příčiny vzniku

 • neznalost způsobů, jak projevit vzájemnost, či neschopnost ji projevit
 • komunikační bariéry
 • poruchy sebekoncepce
 • nedostupnost blízkých osob nebo vrstevníků
 • omezená tělesná pohyblivost
 • terapeutická izolace
 • sociokulturní nesoulad
 • bariéry způsobené prostředím
 • poruchy myšlení

Určující znaky

subjektivní

 • pociťování obtíží, nepohody ve společenských situacích
 • neschopnost vyvinout či sdělit uspokojivý pocit z prožitého
 • stížnost rodiny na změnu způsobu interakce

objektivní

 • pozorované obtíže ve společenských situacích
 • pozorovaná neschopnost vyvinout či sdělit uspokojivý pocit z prožitého
 • neúspěšné způsoby společenské interakce
 • dysfunkční interakce s vrstevníky, rodinou

Očekávané výsledky

 • u pacienta dojde k odhalení všech příčin, které způsobují poruchy sociální interakce
 • pacient si uvědomí faktory, které způsobují nebo zvýrazňují zhoršení společenské interakce
 • pacient se bude aktivně snažit o zlepšení interpersonálních vztahů
 • u pacienta dojde ke zlepšení mezilidských vztahů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti sociální a osobní anamnézu pacienta
 • pozoruj pacienta při jednání s rodinnými příslušníky
 • povšimni si vztahů a společenského chování v rodině

prováděcí intervence

 • pozorně vyslechni všechny pacientovy stížnosti a připomínky
 • pobízej pacienta k formulování problémů
 • všimni si, jakým způsobem se pacient se vším vyrovnává a do jaké míry zapojuje své obranné mechanizmy
 • snaž se s pacientem navázat co nejužší terapeutický vztah
 • zapoj do procesu pacientovu rodinu
 • pacienta psychicky povzbuzuj
 • v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem
 • zaznamenávej a zhodnoť pozorování a postoje rodinných příslušníků

posílení zdraví

 • snaž se pacienta zapojit do skupinových terapií

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít