Edukace

 ? 

Edukace klienta s tracheostomií etapa

Tracheostomie je chirurgický výkon nebo stav po chirurgickém výkonu, kdy je průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchu těla. Cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest a umožnit ventilaci (spontánní nebo pomocí přístroje).

Druhy tracheostomií:

 • trvalá (permanentní) – provádí se u pacientů s maligními nádory hrtanu, u kterých je indikována totální laryngektomie, dále u pacientů s rozsáhlými laryngofaryngeálními nádory určenými k paliativní léčbě a u pacientů s anomálií hrtanu
 • dočasná – provádí se u nemocných, které je možné ppozději dekanylovat a tracheostoma uzavřít buď spontánně nebo chirurgicky
 • urgentní (akutní) tracheostomii – indikací jsou náhlé stavy, téměř úplné obstrukce hrtanu, kdy není možné provést tracheální intubaci anesteziologickou intubační rourkou nebo tubusem respiračního bronchoskopu

Kovové tracheostomické kanyly

 • Patřily před několika lety k nejčastěji používaným, jsou však postupně nahrazovány kanylami plastovými.
 • Výhodou je jejich pevnost. Snadno se sterilizují. Hlavní nevýhodou je vyšší riziko dekubitů na přední stěně průdušnice v porovnání s plastovými kanylami a nemožnost jejich používání během radioterapie z důvodu sekundárního záření k němuž dochází mimo dobu vlastního záření. 
 • Kovové kanyly se vyrábějí v různých velikostech. Existuje mezinárodní stupnice velikostí tracheostomických kanyl. Nejčastěji používaná velikost u dospělých je 8 až 10, což odpovídá průměru 12 až 14 mm a délce 85 až 90 mm.

Plastové tracheostomické kanyly

 • Jsou termosenzitivní, snadněji se přizpůsobují individuálním anatomickým poměrům, jsou šetrnější a lehčí. Jejich použití je vhodné během aktinoterapie, jelikož nejsou zdrojem sekundárního záření. Jsou opatřeny těsnící manžetou, která umožňuje uzavřít průdušnici při zachované ventilaci a zajišťuje ochranu dýchacích cest před vdechnutím (tzv. balónkové kanyly), nebo jsou bez těsnící manžety.
 • Dále existují kanyly s vysoko objemným nízkotlakým balonkem, nebo kanyly s dvěma těsnícími manžetami. Kanyly s těsnící manžetou se používají u pacientů s umělou plicní ventilací jako prevence aspirace.

1. Edukační dg.

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Ochota ke zlepšení výživy
 • Ochota zlepšit zvládání zátěže

2. Edukační cíle

 • Kognitivní oblast:
  • Klient dokáže vyjmenovat potřebné pomůcky pro ošetření tracheostomie, slovně popsat postup.
  • Zná komplikace, které mohou nastat, je informován kdy a v jakých případech má informovat lékaře.
  • Ví, jaká pravidla má dodržovat při příjmu potravy.
 • Psychomotorická oblast:
  • Klient předvede ošetření tracheostomie.
 • Afektivní oblast:
  • Klient chápe řešení jeho stavu tracheostomií, považuje tracheostomii za součást svého těla.

3. Edukační intervence

 • a. Uvést klienta do problematiky – seznámit ho s onemocněním, ukázat mu pomůcky, poskytnout edukační brožury, předvést výměnu tracheotomické kanyly.
  • Nácvik péče o tracheostomii a edukaci nemocného zahajujeme co nejdříve s cílem dosažení maximální samostatnosti a soběstačnosti nemocného před jeho propuštěním do domácí péče. Psychologická podpora a maximální stupeň empatie ze stran rodiny a zdravotnického personálu je velmi důležitá.
  • Základním požadavkem je zajištění dostatečné toalety dýchacích cest (mukolytika – rozpouští hlen). I při správně prováděné péči může dojít k náhle vzniklé obstrukci (neprůchodnosti) dýchacích cest, která je způsobena přítomností hlenové zátky nebo krevním koagulem (sraženinou) v kanyle. Ve většině případů je možné jejich odstranění odsávací cévkou nebo výměnou vnitřní kanyly.
 • b. Naučit klienta vyměnit tracheostomickou kanylu pod vedením sestry. Poskytnout klientovi všechny potřebné pomůcky k prohlédnutí.
  • Pomůcky:
   • Tracheostomická kanyla – pomůcka určená k udržení průchodnosti tracheostomatu; je vyráběna v různých tvarech, velikostech a délkách. Dělí se na dvě skupiny – kanyly kovové a plastové (PVC, silikon, teflon). Plastové mohou být v provedení: umělohmotné dvouplášťové kanyly, mluvící, standard i extra dlouhé, tracheostomické i laryngektomické kanyly.
    Součástí mohou být i různá příslušenství (nástavec k nebulizaci, ventily, kryty - stomické knoflíky, mluvící chlopně, výměníky tepla a vlhkosti apod.)
   • Čistící prostředky: čistící koncentrát, čistící kit nebo čistící prášek.
   • Čisticí koncentrát. Příprava: příslušné množství koncentrátu zalijte 50 ml vody pokojové teploty, kanylu odděleně ponořte do roztoku, poté vyndejte, propláchněte vodou a nechte vysušit. Před znovuzavedením je nutno namazat parafinovým olejem.
   • Čistící kit – je vhodný pro čištění S – PVC kanyl.
   • Čistící prášek - Příprava: 1 polévkovou lžíci rozpusťte v příslušném množství vlažné vody. Oddělené kanyly ponořte na 10 – 15 min, poté kanylu vyndejte a propláchněte vodou. Před zavedením kanyly proveďte kontrolu, zda je kompletní.
   • Čisticí kartáček – je určený na velmi jemné a šetrné čištění kanyl. Po každém použití omyjte a nechte vyschnout.
   • Vatové tyčinky – odstraní šetrně nečistoty; jsou na jedno použití.
   • Sprchový chránič – zabraňuje vniknutí vody při sprchování a mytí vlasů; vždy se ujistěte, že vzduchové otvory jsou pod otvorem tracheostomické kanyly; nevystavujte chránič přímému proudu vody.
   • Krční pásky – slouží pro upevnění tracheostomické kanyly. Jsou vyrobeny z různých druhů materiálů: bavlněné, pěnové, elastické.
   • Další pomůcky: Ochranný rolák nebo šátek zakrývá tracheostomickou kanylu nebo stoma, upevnění okolo krku pomocí suchého zipu.
  • Pokyny pro výměnu tracheostomické kanyly
  • Pomůcky k výměně kanyly:
   • tracheostomická kanyla
   • tkanice nebo fixační tracheostomická páska
   • podložka, čtverec pod kanylu
   • krycí čtverec na tracheostomii
   • čisticí roztok nebo nedráždivé mýdlo
   • lubrikant nebo olej (zakoupit v lékárně)
   • nůžky
   • zrcadlo
   • odsávačka a odsávací cévka
   • perfor
  • Výměna tracheostomické kanyly:
   • Připravte si pomůcky na dosah, umyjte si ruce,
   • sedněte nebo stoupněte si před zrcadlo, proveďte jemný záklon hlavy,
   • přestřihněte tkanici zajišťující kanylu či sejměte krční pásku,
   • jemně vyjměte kanylu ze stomatu,
   • očistěte a ošetřete stoma,
   • novou kanylu opatřete zavaděčem a konec potřete olejem nebo lubrikantem,
   • při hlubokém nádechu vložte kanylu do stomatu pod úhlem 45 stupňů,
   • odstraňte zavaděč,
   • kanylu uvažte na krku na dva uzly, nesmí příliš těsnit (mezi tkaničku a krk by se měl vejít prst), ale nesmí se ani hýbat,
   • vložte do kanyly kovovou vložku a zajistěte zámkem.
  • Péče o kanylu v domácím prostředí:
   • Použitou kanylu nechte nejlépe odmočit,
   • důkladně vyčistěte kartáčkem,
   • vyvařte asi 30 min ve vodě – platí pro kovovou kanylu,
   • zkompletujte,
   • uložte do zvláštní nádoby s uzávěrem.
 • c. Poučit klienta o výživě.
  • Informujeme nemocného o změně polykacích návyků. Zajistíme vhodnou dietu. Sledujeme denní příjem tekutin, denní příjem stravy včetně přídavků. Sledujeme, zda pacient výživu toleruje. Strava musí být pestrá a musí obsahovat všechny důležité složky (bílkoviny, sacharidy, minerály, tuk, vodu, vitamíny i stopové prvky).
  • Zajistíme pacientovi při jídle polohu v polosedě, potravu upravenou do přijatelné podoby (mletá strava).  Dostatečnou informovaností tracheostomovaného pacienta se snažíme zabránit možným komplikacím (vdechnutí stavy).
  • Nejsou vhodné limonády nebo minerální vody sycené CO2, protože způsobují nadýmání, stejně tak luštěniny, brokolice, květák, kapusta, okurky, ředkvičky, ostrá jídla.
  • Vhodné jsou obilniny, zelenina, ovoce, popíjení dostatečného množství tekutin (2 litry i více za den). Hojení ran může upravit strava energeticky bohatá s dostatkem bílkovin. Vhodné jsou sýry, tvaroh, mléko, maso, drůbež, ryby.
 • d. Znovu předveď výměnu tracheotomické kanyly, popisuj postup, poté vyzvi klienta, aby postup slovně zopakoval.
 • e. Naučit klienta připravit všechny potřebné pomůcky pro výměnu tracheotomické kanyly a její výměnu provést pod vedením sestry.
 • f. Kontroluj klienta při péči o tracheostomii, upozorni ho na případné chyby.
  • Nejčastější chyby:
   • Nedostatečné zvlhčování dýchacích cest,
   • nesprávná technika odsávání,
   • nedostatečná péče o tracheostomickou kanylu,
   • podcenění výměny kanyly,
   • dislokace kanyly (při kašli),
   • nedostatečná fixace,
   • nesprávná péče o těsnící manžetu.
 • g. Poučit klientka o komplikacích, které mohou nastat po propuštění do domácího ošetření.
  • Nejčastější komplikace:
   • Nedostatečné zvlhčování dýchací cest vede k poruše činnosti epitelu dýchacích cest, zvýšenému riziku infekce a zasychání sekretu s tvorbou krust a případné obstrukci tracheostomické kanyly nebo dýchacích cest,
   • nesprávná technika odsávání z dýchacích cest: nedodržení sterility, nadměrný podtlak při odsávání, nešetrná technika odsávání,
   • nedostatečná péče o tracheostomickou kanylu: nezapomínat na čištění vložky dvouplášťové tracheostomické kanyly,
   • podcenění výměny kanyly,
   • nedostatečná fixace tracheostomické kanyly: při správné fixaci lze pod fixační pásku snadno vsunout jeden prst,
   • dislokace tracheostomické kanyly: může dojít při nedostatečné fixaci, nešetrné manipulaci nebo při kašli, riziko je vyšší při nedostatečné velikosti a délce tracheostomické kanyly,
   • nesprávná péče o těsnící manžetu: nadměrný tlak zvyšuje riziko poškození sliznice průdušnice a vzniku otlaků, nedostatečný tlak v těsnící manžetě umožňuje aspiraci,
   • ztráta hlasu (dočasná či přechodná),
   • zhoršená schopnost toalety dýchacích cest a expektorance,
   • polykací obtíže,
   • různý stupeň dušnosti,
   • častější výskyt gastroezofageálního refluxu, kdy dochází k návratu nedotrávené potravy spolu s žaludečními kyselinami,
   • bolest a dyskomfort při výměně tracheostomické kanyly a v průběhu odsávání z dýchacích cest,
   • poškození (macerace) kůže v okolí operační rány,
   • ztráta nosního dýchání a fyziologických funkcí nosu (především čichu, ale nezřídka i subjektivní pocit „ucpaného nosu“),
   • psychické obtíže různého typu (porucha osobnosti, reaktivní psychické poruchy).
 • h. Poučit klienta o možnostech využití agentury domácí péče.
  Agentura domácí péče zajišťuje:
  Výkon - edukace a reedukace pacienta k udržení, či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti, aktivace klienta, ošetřovatelská rehabilitace – kondiční a dechová cvičení.
  Obsah výkonu:
  • nácvik provedení aktivního či pasivního výkonu klienta,
  • edukace klienta,
  • nácvik soběstačnosti v oblasti osobní hygieny, dietního a pitného režimu, oblékání, mobility,
  • verbální i neverbální komunikace,
  • edukace klienta, ev. rodinných příslušníků či blízkých o další péči.

Laváž dýchacích cest přes tracheotomickou kanylu Odsávání z dýchacích cest Kovová tracheostomická kanyla Tracheostomická kanyla bez těsnící manžety Tracheostomická kanyla s těsnící manžetou v originálním balení Plastová tracheostomická kanyla s těsnící manžetou Plastová tracheostomická kanyla s odsávacím portem z oblasti nad obturační manžetou Odsávání dýchacích cest Odsávání z dýchacích cest otevřeným způsobem Odsávání z dýchacích cest uzavřeným způsobem Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související kazuistiky:

loga
Zavřít