Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Hydratace etapa

Do této oblasti ošetřovatelské anamnézy zahrnujeme údaje o saturaci potřeby příjmu tekutin a dostatku tekutin a problémech, které se týkají příjmu a vstřebávání tekutin a elektrolytů.

Základní informace jsou:

 • denní příjem tekutin – pitný režim
 • množství tekutin za 24 hodin, bilance tekutin, rovnováha mezi příjmem a výdejem tekutin
 • druhy nápojů, které klient přijímá, preferuje - slazené nápoje, druh sladidla, sycené nápoje, nápoje s umělými barvivy, nápoje s umělými sladidly
 • zlozvyky a návyky v příjmu tekutin – alkohol, káva, černý čaj, bylinné čaje, stolní vody, minerální vody – frekvence pití, množství
 • způsoby příjmu tekutin, alternativní způsoby
 • vlivy kulturní, náboženské, etnické
 • léky, léčba ovlivňující množství tekutin a elektrolytů v těle (hormonální preparáty, diuretika, vazodilatancia, složení infuzních roztoků, přípravků k parenterální výživě, transfuzní terapie, dialýza)
 • problémy související s příjmem tekutin

Vlivy působící na příjem tekutin a stav hydratace:

 • úroveň saturace základní potřeby
 • věk, růst a vývoj organizmu, charakter životní etapy (těhotenství)
 • charakter metabolizmu
 • zdravotní stav, nemoc
 • odchylky anatomicko-patologické (VVV v oblasti orofaciální, jícnu), poruchy patofyziologické (nervosvalové, reflexů), poruchy endokrinní, vylučovacího systému
 • vliv původní rodiny v oblasti pitného režimu
 • charakter přijímaných tekutin – složení, množství
 • úroveň aktivity
 • mentální úroveň člověka, stav psychiky, působení stresu – např. na vývoj zlozvyků
 • kulturní vlivy
 • přírodní klima, životní prostředí, teplota a vlhkost domácího prostředí

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Potíže související s příjmem tekutin a elektrolytů:
  • žízeň, polydipsie, dehydratace (projevy: slabost, žízeň, snížený turgor, suchost kůže a sliznic, tachykardie, hypotenze, zvýšená tělesná teplota, snížená náplň krčních žil, náhlý úbytek, tělesné hmotnosti)
  • hyperhydratace (projevy: rychlé zvýšení hmotnosti, velký příjem převyšující výdej tekutin, otoky, dušnost, ortopnoe)
  • deficit jednotlivých elektrolytů
  • nadbytek jednotlivých elektrolytů
  • souvislosti mezi změnami množství živin a elektrolytů a množstvím tekutin v těle (množství sodíku, albuminů)
  • anorexie, nausea, dysfagie, vomitus, regurgitace, pyróza, obstipace
 • Účinnost způsobů příjmu tekutin a jejich komplikace:
  • perorální příjem - dostatečnost/nedostatečnost
  • perorálně, pomocí pomůcek usnadňujících pití (brčko, pohárky s náustkem)
  • sipping
  • žaludeční sondou a vedle sondy
  • enterální sondou a vedle sondy
  • parenterální příjem
  • kombinace enterálního a parenterálního příjmu
  • další ukazatele pro zjišťování hydratace organismu: antropometrické a fyzikálního vyšetření (změny tělesné hmotnosti, obvodů končetin, břicha, stav kožního turgoru, pocit žízně, bilance tekutin, hodnoty TK, P, diuréza), laboratorní (hematokrit, koncentrace minerálů v séru, hustota moči), stav snášenlivosti způsobu přívodu tekutin klientem, výskyt komplikací
  • výskyt komplikací enterálního příjmu tekutin
  • výskyt komplikací parenterální aplikace tekutin

Specifika u dětí:

 • fyziologicky vyšší podíl tekutin v těle a rychlejší vznik problémů z nedostatku tekutin
 • první ošetření novorozence – zkouška průchodnosti jícnu
 • úroveň fontanely na hlavě (při dehydrataci vpadlá fontanela)
 • změny obvodu hlavy (hydrocefalus)
 • nezralost dítěte
 • koordinace sání, polykání, dýchání – poruchy, výbavnost potravových reflexů, charakter poruch – nezralost, nevýbavnost, opoždění, poruchy u rozštěpů rtu, patra, čelisti
 • porucha motility, vstřebávacích funkcí (nekrotizující enterokolitis, syndrom krátkého střeva)
 • způsob pití – výhradně kojením, frekvence, intervaly, celková délka, problémy při kojení, přechod na čaje, umělá mléka, kravské mléko, problémy při přechodu na různé druhy tekutin, projevy nesnášenlivosti, alergické projevy
 • chování dítěte při pití
 • tekutiny, kterým dítě dává přednost, kterým se vyhýbá

Zvracení prudké, obloukem Infúzní pumpa s vakem Enterální výživa - Nazojejunální sonda Aplikace plazmy - detail Perkutánní gastrostomie

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít