Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vztahy etapa

Charakteristika 7. Domény

Anamnestická doména Vztahy představuje shromažďování údajů z oblastí mezilidských kontaktů, sounáležitosti člověka se skupinou lidí a povědomí o projevech sociálních kontaktů v systému Nanda domény. V této doméně se zabýváme problémy ve vyšších lidských potřebách o někoho pečovat, v potřebách rodinných vztahů a zvládání rolí. Tyto potřeby se vyvíjejí postupně s věkem, životními zkušenostmi a vývojem osobnosti člověka. Vztahy souvisejí úzce s plněním rolí, které jsou člověku přiděleny dle řady okolností, např. věku, pohlaví, úrovně vzdělání. Rolím se člověk v průběhu života učí a stávají se součástí jeho osobnosti. Neustále se však vyvíjejí a mění.

V ošetřovatelské anamnéze popisujeme informace o přijetí a plnění životních rolí, o úrovni mezilidských vztahů, o individuálním vnímání rolí a z toho vyplývajících závazků a zodpovědnosti. Zjišťujeme stav souladu nebo narušení vztahů v rodině, v zaměstnání, ve vztahu ke společnosti, charakter plnění povinností ve vztahu k jednotlivým rolím.

Anamnestické údaje spadající do 7. domény rozdělujeme do tří tříd:

 1. třída: Role pečovatele
 2. třída: Rodinné vztahy
 3. třída: Vykonávání rolí

Třída Role pečovatele:

 • jaké role klient zastává
 • jaké nároky jsou na něj kladeny a jaká očekávání má plnit v rámci svých rolí
 • jaké problémy ve výkonu rolí člověk zažívá a jaký to má na něj vliv
 • jaké jsou důvody problémů vykonávání rolí
 • jakými způsoby zvládá klient danou situaci

Třída Rodinné vztahy:

 • jak funguje rodina klienta, jaké jsou vztahy mezi jejími členy
 • jaké je klima rodinného prostředí, spřízněnost členů rodiny
 • jaké problémy vznikly v rodinných vztazích a jaké jsou jejich důvody
 • jak rodina zvládá situaci, jak jí zvládá klient a jak tuto situaci prožívá

Třída Vykonávání rolí:

 • výčet rolí, které klient zastává
 • spokojenost a zvládání výkonu těchto rolí
 • problémy ve výkonu rolí a jejich důvody
 • způsoby zvládání problémů ve výkonu rolí

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít