Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu etapa

Charakteristika 9. Domény

Anamnestická doména Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu znamená zachytit údaje, které vypovídají o stavu lidských potřeb zvládnout odezvu na trauma, zvládnout zátěž a zvládat reakce mozku a nervů. Zabýváme se problémy v oblasti zvládání životních událostí, životních změn a mezních situací. Tato doména je poměrně obsáhlá, což vypovídá o tom, že v moderní společnosti a uspěchaném životním stylu člověk řeší denně řadu očekávaných i neočekávaných záležitostí a problémů, což vyžaduje velkou míru adaptability, pružnosti reagování, odolnosti, hodně sil duševních i fyzických a to vše by měl zaštítit dobrý zdravotní stav. Pokud je tento složitý řetězec na nějakém z jeho článků porušen, naruší se stav homeostázy a autoregulační mechanizmy organizmu. Člověk pak nedokáže zvládat zátěžové situace, ba ani obstát v běžném životě, a to s sebou přináší problémy psychické, sociální, psychosomatické i somatické.
Zmapováním této domény můžeme objevit jednak počínající změny nebo podrobně zhodnotit již rozvinuté poruchy zvládání zátěže a odolnosti vůči stresu.

Anamnestické údaje spadající do 9. domény rozdělujeme do tří tříd:

 1. třída: Posttraumatická odezva
 2. třída: Reakce na zvládání zátěže
 3. třída: Neurobehaviorální stres

Třída Posttraumatická odezva:

 • charakter traumatických událostí, mezních situací, které klient zažil
 • jejich příčiny a následky
 • způsoby reakcí klienta na předchozí fyzické či psychické trauma

Třída Reakce na zvládání zátěže:

 • jaké situace vnímá klient jako zátěžové
 • jaké typy reakcí na zátěž se u klienta vyskytují
 • jaké způsoby klient využívá ke zvládání zátěže

Třída Neurobehaviorální stres:

 • typy problémů, které jsou vyvolané reakcí na funkce mozku a nervů
 • jejich příčiny
 • související obtíže a změny
 • způsoby zvládání problémů v oblasti neurobehaviorálního stresu

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít