? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/neurobehaviorální stres/riziko autonomní dysreflexie - 00010 etapa

Definice

Celoživotně hrozící netlumená odpověď sympatického nervového systému u jedince s poraněním míchy na úrovni Th 7 nebo vyšší po zotavení ze spinálního šoku.

Rizikové faktory

 • neurologické
  • bolestivé a dráždivé podněty v oblastech těla pod lézí
 • urologické
  • distenze močového měchýře
  • spazmus močového měchýře
  • chirurgický výkon nebo výkon s užitím nástrojů
  • zánět nadvarlete
  • zánětlivé onemocnění močové trubice a měchýře
  • močové kameny
 • gastrointestinální
  • distenze střev
  • ucpání střev
  • dráždění v oblasti konečníku
  • zácpa
  • žaludeční vředy
  • gastroezofageální reflux
  • žlučové kameny
 • reprodukční
  • menstruace
  • pohlavní styk
  • těhotenství
  • porod
  • ovariální cysta
  • ejakulace
 • muskuloskeletální
  • stimulace přes kůži
  • tlak nad kostními výčnělky
  • spazmus
  • fraktury
  • nepřiměřená rehabilitace
  • poranění
  • spálení sluncem
 • regulační
  • změny tělesné teploty
  • extrémní teplota prostředí
 • situační
  • polohování
  • těsný oděv
  • reakce na léky
  • chirurgické výkony
 • kardiopulmonální
  • plicní embolie
  • hluboká žilní trombóza

Očekávané výsledky

 • pacient zná rizikové faktory
 • pacient zvládá preventivní a korekční opatření
 • pacient se umí vyvarovat epizod dysreflexie

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj, které faktory vyvolávají dysreflexii
 • sleduj u pacienta základní životní funkce

prováděcí intervence

 • podávej léky dle ordinace lékaře

posílení zdraví

 • edukuj pacienta nebo pečovatele o preventivních zákrocích
 • informuj všechny poskytovatele péče o pacienta o nutnosti bezpečného vyprazdňování stolice a moči
 • edukuj pacienta a pečovatele o varovných známkách dysreflexie
 • podej pacientovi informace o možnosti domácí péče

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 3. prosince 2020 20:53