Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/čití - vnímání/porucha smyslového vnímání chuti - 00122 etapa

Definice

Stav, kdy dochází ke změně množství nebo charakteru přijímaných stimulů, provázený sníženou, přehnanou, deformovanou nebo porušenou odpovědí na tyto stimuly.

Příčiny vzniku

 • poruchy chuťového receptoru
 • respirační onemocnění
 • závažná chronická onemocnění
 • vliv léčebných procedur
 • bolestivé stavy
 • medikamentózní terapie
 • těhotenství

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na poruchy chuti

objektivní

 • měřitelné změny chuti
 • změny ve vnímání chuti

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje danou smyslovou poruchu
 • pacient kompenzuje změnu chuťového vnímání
 • pacient identifikuje a modifikuje zevní faktory, které přispívají ke změnám chuťového vnímání

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti příčiny poruch smyslového vnímaného v oblasti chuti
 • zjisti kvalitu chuťového vnímání nemocného
 • zjisti úroveň adaptace nemocného na poruchu

prováděcí intervence

 • věnuj pacientovi zvýšenou pozornost, naslouchej aktivně jeho obavám a stížnostem a zahrň je do plánu péče
 • vybízej pacienta, aby popsal chuť jídla
 • seznam s poruchou smyslového vnímání u pacienta ostatní členy ošetřovatelského týmu

posílení zdraví

 • instruuj pacienta i jeho rodinu, jak překonávat následky smyslové poruchy s využitím všech alternativních postupů

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít