? 

Vnímání - poznávání/komunikace/ochota ke zlepšení komunikace - 00157 etapa

Definice

Situace, ve které výměna informací a myšlenek s dalšími osobami naplňuje potřeby člověka, slouží jeho životním cílům a může být zdokonalena.

Určující znaky

 • přání zlepšit komunikaci
 • schopnost tvořit slova, fráze, mluvit, psát daným jazykem
 • vyjadřování myšlenek, pocitů
 • používání neverbální komunikace
 • spokojenost se sdělováním myšlenek, informací dalším lidem

Očekávané výsledky

 • pacient využívá různé možnosti ke zvládání komunikace
 • pacient nepociťuje deficit v oblasti komunikace
 • pacient komunikuje s dalšími osobami

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť a zdokumentuj schopnost pacienta mluvit, slyšet, psát a rozumět
 • zhodnoť neverbální projevy

prováděcí intervence

 • hovoř na pacienta pomalu, zřetelně, klidně, tváří v tvář
 • slovně vybízej pacienta k reakcím na dotazy
 • používej vhodné pomůcky ke zlepšení komunikace – obrázkové karty, blok a tužka, gesta, slovníček cizích slov u cizinců
 • využívej komunikačních prostředků ke zlepšení komunikace, např. televize, rádio, tisk

posílení zdraví

 • rozšiřuj slovní zásobu pacienta, veď ho k používání větší škály znaků, obrázků
 • zapoj rodinu do rozvoje plánu komunikace
 • povzbuzuj rodinu k častým návštěvám pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 02:58