? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/sedavý životní styl - 00168 etapa

Definice

Životní styl člověka obsahuje nízkou míru tělesné aktivity.

Příčiny vzniku

 • neznalost informací o vlivu cvičení na zdraví
 • nedostatečná motivace
 • nedostatek zájmů
 • nedostatek času, peněz, vybavení
 • nedostatek síly k dokončení cvičení

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na nedostatek volného času, na slabou vůli, na velkou pracovní vytíženost
 • stížnosti na nedostatek prostředků – peněz, vybavení pro cvičení

objektivní

 • evidentní snížení tělesné kondice
 • zvětšování objemu tukové tkáně
 • upřednostňování aktivit s nedostatkem tělesného pohybu
 • zvyšování tělesné hmotnosti
 • zadýchávání se při pohybu

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje převahu aktivit s nedostatkem pohybu ve svém každodenním životě
 • pacient má zájem změnit svůj životní styl, udržet svoji soběstačnost a nezávislost
 • pacient spolupracuje na tvorbě plánu tělesných aktivit, umí si nastavit krátkodobé i dlouhodobé cíle založené na současné úrovni kondice
 • pacient rozumí pojmům pulzová frekvence, klidový pulz, maximální pulzová frekvence
 • pacient umí zhodnotit svůj denní energetický příjem a stanovit aktivity k výdeji energie
 • pacient v rámci redukce hmotnosti neubývá na váze více než 0,5 kg/týden

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď fyzickou zdatnost pacienta
 • posuď ochotu měnit návyky
 • zhodnoť hmotnost pacienta a její změny

prováděcí intervence

 • spolupracuj s pacientem na sestavení individuálního cvičebního plánu, který akceptuje věk, fyzický stav (zdatnost), cíle, motivace, životní styl
 • instruuj pacienta, jak cvičit – pomalu zvyšovat rozsah pohybu, výdrž v pohybu, pomalu vracet natažené svaly do uvolnění, správně dýchat
 • vysvětli pacientovi, aby se vyhýbal rychlým, silovým a rázným pohybům, aby se chránil nadměrné zátěži svalů a kloubů
 • dej pacientovi písemný edukační materiál na každé cvičení
 • nech pacienta předvést cviky a posuď, jestli je umí správně zacvičit a správně při nich dýchat
 • sleduj, jak pacient cviky zvládá, všímej si nežádoucích projevů, jako je kloubní a svalová bolest
 • přizpůsobuj plán vzniklým obtížím

posílení zdraví

 • po zvládnutí dané zátěžové úrovně cvičení s pacientem naplánuj další postup
 • za každý úspěch pacienta chval

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 8. března 2021 05:16