Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/riziko dysfunkčního smutku - 00172 etapa

Definice

Problém člověka, rodiny nebo komunity, kteří jsou po úmrtí blízké osoby  nebo po pociťované ztrátě ohroženi vznikem prodloužené a neuspokojivé intelektuální a emocionální reakce.

Rizikové faktory

 • častost závažných životních situací
 • predispozice k úzkosti a pociťování nedostatečnosti
 • abnormální osobnost
 • manželské, rodinné problémy
 • více nenarozených dětí (potratů) v dřívějším období
 • rodiče nemají další děti

Určující znaky

subjektivní

 • pocit tísně ze ztráty, popření ztráty
 • výraz viny, zloby, smutku, neřešených problémů
 • idealizace objektu ztráty
 • znovuprožívání minulých zážitků s malým nebo žádným zmenšením intenzity smutku
 • změny týkající se příjmu potravy, spánku, úrovně aktivity, libida, soustředění se, snahy uplatnit se 

objektivní

 • nástup nebo zhoršení somatických obtíží
 • pláč, citová labilita
 • obtíže vyjádřit ztrátu
 • dlouhodobý zásah do života, regrese vývoje
 • opakované neefektivní chování spojené se snahou se angažovat ve vztazích
 • stažení, izolování se od společnosti

Očekávané výsledky

 • pacient rozpoznává přítomnost, dopad dysfunkční situace
 • pacient se zapojuje do práce a péče o vlastní osobu, do každodenních činností
 • pacient sděluje, že smutek odeznívá, ukazuje se naděje do budoucna

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči blíže ztrátu, která pacienta postihla
 • všímej si projevů smutku – vzdychání, pláč, nepřítomný pohled, zanedbaný zevnějšek, nezúčastněnost při rozhovoru
 • stanov období žalu, ve kterém se pacient nachází – popření, izolace, hněv, smlouvání, deprese, přijetí
 • urči míru ochromení – zda je pacient schopen se o sebe postarat

prováděcí intervence

 • buď připravena na změny chování
 • hovoř s pacientem o realitě
 • povzbuzuj pacienta k hovoru, nech ho mluvit o tom, o čem chce mluvit
 • naslouchej a buď připravena poskytnout pomoc
 • povzbuzuj ho k vyjádření emocí – hněvu, strachu, úzkosti, uznej tyto pocity
 • uznej pocit viny, pomoz mu projít obdobím smutku až do jeho odeznění
 • respektuj potřebu klidu a soukromí, jeho přání mlčet nebo mluvit
 • pomoz pacientovým blízkým poradit si s jeho stavem, reakcí
 • zapoj rodinu do stanovení realistických cílů
 • povzbuzuj pacienta k opětnému vykonávání běžných činností
 • hovoř s pacientem o jeho budoucnosti, pomoz mu plánovat činnosti

posílení zdraví

 • odkaž pacienta na další zdroje – poradenství, podpůrné skupiny, psychoterapie, pastorační péče

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít