Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/přijímání potravy/riziko nadměrné výživy - 00003 etapa

Definice

Stav, kdy hrozí, že příjem živin převýší metabolické potřeby jedince.

Rizikové faktory

 • obezita u jednoho nebo obou rodičů
 • podávání tuhé stravy jako hlavního zdroje výživy před 5. měsícem věku dítěte
 • přijímání větší části stravy večer
 • u žen vyšší hmotnost na začátku každého těhotenství
 • rapidní nárůst růstových percentil kojence, dětí, dospívajících
 • stravování spojené s dalšími aktivitami
 • využívání jídla jako odměny nebo míry komfortu
 • časté konzumování potravin z jiných vnitřních podnětů, než je hlad
 • konzumace stravy v souvislosti s vnějšími podněty
 • dysfunkční vzorec stravování

Očekávané výsledky

 • pacient zná své energetické potřeby
 • pacient udržuje svou tělesnou hmotnost na uspokojivé úrovni
 • pacient zná faktory predisponující ke vzniku obezity
 • pacient zná odpovědnost za vlastní chování a potřebu „jednat“, nikoli „reagovat“ na stresové situace

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • všímej si přítomnosti rizikových faktorů obezity
 • zjisti věk, druh a úroveň aktivity/pohybu pacienta
 • zjisti laboratorní výsledky, které mohou svědčit pro metabolickou nebo endokrinní poruchu
 • zjisti vývoj tělesné hmotnosti pacienta
 • zjisti životní styl a kulturní faktory predisponující k váhovému přírůstku
 • posuď způsob stravování pacienta ve vztahu k rizikovým faktorům

prováděcí intervence

 • rozeber s pacientem držení různých diet a způsob stravování
 • urči přítomnost jo-jo efektu nebo bulimie
 • všímej si rysů osobnosti často spojených s obezitou
 • urči psychologický význam jídla pro pacienta
 • posuď pacientovu motivaci k prevenci váhového přírůstku
 • poskytni pacientovi informace o rovnováze mezi příjmem a výdejem energie
 • pomoz pacientovi změnit stravovací návyky

posílení zdraví

 • zajisti pacientovi konzultaci s dietologem
 • pouč matku o zásadách výživy dítěte
 • veď pacienta ke kontrole způsobu stravování
 • veď pacienta k tomu, aby neřešil jídlem své problémy
 • doporuč podpůrné skupiny dle indikace

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít