Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/energetická rovnováha/porušená energie - 00050 etapa

Definice

Porucha toku energie (aury), která má za následek dysharmonii těla, mysli a duše.

Příčiny vzniku

 • blok energetického pole
 • deprese
 • zvýšená úzkost
 • porucha imunitního systému
 • bolest

Určující znaky

subjektivní

 • pociťování obav z významné životní změny – úzkost, strach, plačtivost, nejistota, rozrušenost, nervozita, sklíčenost
 • vegetativní projevy – bušení srdce, sucho v ústech, chvění v končetinách
 • poruchy spánku
 • únava

objektivní

 • změny tělesné teploty (teplo, chlad)
 • vizuální změny (obraz, barva), porucha pole (volné, uzavřené, hrotnaté, oblé)
 • pohyby (vlnovité, hrotnaté, bodavé, husté, plovoucí)
 • zvuky (tóny, slova)

Očekávané výsledky

 • u pacienta dojde ke snížení pocitů úzkosti a tísně
 • pacient umí slovně vyjádřit pocit pohody
 • u pacienta dojde ke snížení závažnosti a frekvence příznaků

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči motivaci pacienta a jeho touhu po léčbě
 • zaznamenej užívání léků, drog nebo alkoholu

prováděcí intervence

 • vytvoř terapeutický vztah sestry s pacientem
 • nech pacienta hovořit o nemoci, obavách, své minulosti, emočním stavu a závažných věcech
 • dle indikace proveď testy ke zjištění úzkosti nebo emočního stavu
 • pacienta posaď nebo polož na záda s nezkříženými končetinami, uprav jeho polohu tak, aby se cítil pohodlně a uvolněně
 • soustřeď se fyzicky i psychicky a zaměř se na cíl léčby
 • zjisti oblasti nerovnováhy pole (např. pocity chladu, tepla, brnění, tlaku)
 • vysvětli pacientovi metodu terapeutického doteku a zodpověz jeho otázky
 • vysvětli pacientovi, aby neočekával od léčby nesplnitelné; základem léčby je ovlivňování hojení a celistvosti organizmu, nikoli léčba příznaků nemoci
 • prodiskutuj s pacientem nálezy
 • promlouvej k pacientovi tlumeným hlasem, aby dosáhl relaxace
 • během procesu prováděj ruční masáž nebo aplikuj tlak na akupresurní body
 • všímej si změn v pacientových vjemech
 • pomoz pacientovi se cviky ke zkoncentrování mysli
 • po proceduře dopřej pacientovi klid na odpočinek

posílení zdraví

 • doporuč pacientovi další provádění léčby
 • poraď, jak postupovat ke zmírnění stresu (meditace, relaxační cviky)
 • debatuj o důležitosti začlenění technik do programu běžného dne a zajištění lepší pohody
 • vysvětli a předveď pacientovi podrobně celý proces terapeutického doteku
 • pobízej nemocného k účasti v podpůrné skupině, jejíž členové mohou léčbu dotekem vzájemně provádět
 • odkaž pacienta na další zdroje dle indikace

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít