Lékařské diagnózy

 ? 

Maligní melanom etapa

Definice:

 • jeden z nejzhoubnějších nádorů, a to díky jeho agresivnímu chování
 • následek neoplastické proliferace melanocytů kůže, oka, spojivek
 • vzhledem k rozšíření melanocytů po celém těle je možnost rozvoje melanomu i v ováriích, plicích, GIT … velice vzácná lokalizace

Epidemiologie:

 • postihuje obě pohlaví rovnoměrně (střední Evropa – větší výskyt u žen) s maximálním výskytem ve věku 35-45 let, věková hranice se nyní snižuje a častými jsou i 20letí nemocní
 • incidence výskytu stoupá, přibližně každých 10 let se zdvojnásobí, v současnosti je to 12-14 nově hlášených onemocnění na 100 000 obyvatel (v roce 1975 to bylo 4 nově hlášené případy na 100 000 obyvatel); dle údajů ÚZIS bylo v roce 2007 množství nově hlášených případů výskytu 2016 (993 mužů a 1023 žen), z hlediska krajů byl největší výskyt u obou pohlaví v regionu hlavního města Prahy
 • postihuje zejména populaci s bílým koloritem kůže, Asiaté a Černoši jsou postiženi v menším měřítku

Etiopatogeneze:

 • etiologie není zcela známá, multifaktoriální podklad
 • sluneční záření (jeho imunosupresivní složky + vznik volných radikálů + změna DNA melanocytů) – nezáleží na kumulativní expozici, ale na intenzitě, i kdyby kůže byla vystavena slunečnímu záření krátkodobě, ale s následným spálením kůže, zejména v dětském věku
 • kožní fototyp
 • dysplastické névy (atypické névy) – spolu s případnými traumaty névů
 • RTG záření
 • imunosuprese
 • chronická iritace a chronické působení karcinogenů
 • genetická dispozice – familiární zátěž

Růst nádoru:

 • fáze horizontálně-radikální – do vyšších vrstev epidermis a epidermálních míst, která jsou vzdálená od místa primární proliferace melanocytů, pronikají atypické melanocyty; přitom vzniklé klony mají různou rychlost růstu a tvorby melaninu
 • fáze vertikální – buňky jednoho klonu pronikají do škáry a zde se dále množí; s touto fází růstu jsou spojeny biologicky negativní vlastnosti tumoru

Klasifikace maligních melanomů dle histologie a klinického obrazu:

1. Lentigo maligna (LMM):

 • prekanceróza, postihuje zejména osoby staršího věku na hlavě, obličeji a krku
 • nestejnoměrně pigmentované a nepřesně ohraničené ložisko
 • zvětšuje postupně svoji plochu, za řadu let dojde k vertikálnímu růstu a vytvoření hrbolu na povrchu ložiska
 • u části pacientů malignizuje
 • prognóza je příznivější

2. Povrchově se šířící melanom (SSM):

 • nejčastější typ, cca 2/3 všech melanomů, postihuje osoby středního věku
 • výskyt může být kdekoliv, nejčastěji u ženy na bércích, u muže na trupu
 • horizontální růst = pomalé, z počátku stejnoměrné zvětšování, později nerovnoměrné pigmentace s ostře ohraničenými kraji
 • postupně se ložisko vyklenuje nad úroveň kůže, získává nepravidelný tvar s nepravidelnými okraji
 • typická je různost pigmentace ložiska – v závislosti na množství a hloubce melaninu, některá místa depigmentovaná (prognosticky nepříznivý jev)
 • s latencí několika let (5 i více) se vytvoří na povrchu intenzivně pigmentovaný nebo amelanotický hrbol – známka změny na vertikální typ růstu
 • vznik hrbolu výrazně zhoršuje do té doby relativně příznivou prognózu

3. Nodulární melanom (NM):

 • druhý nejčastější typ melanomu
 • růst je velice rychlý – během několika měsíců na nezměněné kůži nebo na atypickém, získaném nebo kongenitálním névu
 • různě velký, nepravidelně pigmentovaný hrbol, široce přisedlý ke kůži, povrch bývá hladký, někdy olupující se
 • jeho povrch rychle eroduje, rychle krvácí a je pokrytý krvavou krustou
 • brzy metastazuje – lymfatické uzliny, kosti, plíce, mozek, játra

4. Akrolentiginózní melanom (ALM):

 • maligní melanom typu SSM nebo NM ale v místech, kde nejsou vlasové folikuly (plosky nohou, dlaně, prsty, pod nehty)
 • nejčastěji postihuje naopak černochy
 • obtížně diagnostikovatelné s nepříznivou prognózou

Klinický obraz a průběh onemocnění:

 • zhruba z poloviny případů vzniká z pigmentových névů jako drobná pigmentová skvrna hnědé barvy, která se postupně zvětšuje, mění barvu a tvar, někdy doprovázeno svěděním
 • pomocné klasifikační měřítko „ABCDE“:
  • A (asymetry) – nepravidelné okraje ložiska, asymetrie se s růstem melanomu zvýrazňuje
  • B (border) – okraje melanomu jsou neostré a vytváří se nepravidelné zářezy a výběžky
  • C (color) – různobarevné, barva je skvrnitá
  • D (diameter) – alespoň v jednom rozměru větší než 5-6 mm
  • E (enlargement) – neustále se zvětšuje na rozdíl od růstu dalších névů
 • krvácení, zánětlivá reakce v okolí névu
 • později mokvání, nodulární růst
 • generalizace procesu se projeví příznaky v závislosti na místě metastáz
 • nedostatečně provedená excize – lokální metastázy po okrajích jizvy

Průběh lze rozdělit do několika stadií:

 1. stadium = melanoma in situ – tenký, omezený na kůži; postačí excize s dostatečně širokým lemem
 2. stadium – silnější nádor omezený na kůži, bez ulcerací; při tloušťce nad 1mm = extirpace sentinelové uzliny
 3. stadium – silnější nádor, tloušťka cca nad 3-4mm
 4. stadium – tloušťka ložiska je nad 4 mm, nutná je široká excize + lem zdravé tkáně, vyšetření sentinelové uzliny, pooperační adjuvantní léčba interferonem alfa
 5. stadium – metastázy do regionálních uzlin a vzdálených orgánů

Diagnostika:

 • anamnéza – pigmentové névy, jejich změny, nový objev, svědění névu, exkrece z névů
 • histologický nález – biopsie léze se nedoporučuje (možnost rozsevu maligních buněk hematogenní nebo lymfogenní cestou)
 • dermatoskopické vyšetření
 • vyšetření sentinelové uzliny (první uzlina drénující nádorovou lokalitu)

Terapie:

Chirurgická:

 • excize ložiska s dostatečně širokým lemem zdravé tkáně
 • radikální lymfadenektomie příslušné oblasti při pozitivním nálezu v sentinelové uzlině nebo regionálních uzlinách
 • suspektní melanom by neměl být ošetřen metodami, kde nelze zjistit histologickou stavbu ložiska (kryoterapie, elektroterapie)
 • chirurgické ošetření případných vzdálených izolovaných metastáz

Konzervativní:

 • radioterapie – vzdálené metastázy, zejména mozku (v kombinaci s kortikoidy)
 • chemoterapie
 • adjuvantní imunoterapie – interferon alfa

Prevence:

 • preventivní chování, „zdravé opalování“
 • samovyšetřování pigmentových útvarů
 • pravidelné kontroly predisponovaných osob

Prognóza:

 • závisí na stadiu (např. stadium I = desetileté přežití kolem 80 %), ve vyšších stadiích se doba přežití výrazně zkracuje
 • lokalizace – na zádech méně příznivé pro přežití než na končetinách
 • přítomnost mikrometastáz v sentinelové uzlině výrazně zhoršuje prognózu

Maligní melanom - vznik a růst

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít