Ošetřovatelské postupy

 ? 

Zavedení permanentního močového katétru etapa

 

Pomůcky:

 • permanentní Folleyův katétr
 • fyziologický roztok F 1/1
 • injekční stříkačka dle velikosti balonku 10-20 ml
 • sběrný močový sáček
 • sterilní tampony
 • dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci
 • lubrikant a anestetikum, např. Mesocain gel, Instillagel
 • emitní misky
 • čtverce buničiny
 • sterilní zkumavka
 • sterilní rukavice
 • podložka pod nemocného
 • podložní mísa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • vhodná poloha – na zádech v mírně zvýšené poloze, muž má dolní končetiny volně položené na lůžku, žena končetiny pokrčené v kolenou mírně oddálené od sebe
 • hygiena genitálu

Popis výkonu:

 • postupujeme jako při jednorázové katetrizaci
 • při zavádění permanentní cévky u muže sestra asistuje lékaři, u ženy je možná asistence druhé sestry
 • před zavedením močové cévky je vhodné ji napojit na sběrný sáček
 • po zavedení močové cévky vypustíme veškerou moč a zavedeme katétr asi o 2,5-5 cm dál od místa, kde začala moč vytékat, abychom mohli naplnit balonek fyziologickým roztokem
 • injekční stříkačkou aplikujeme fyziologický roztok (množství podle označení katétru) do vstupu na cévce, která vede k manžetě na intravezikálním konci cévky
 • provedeme zkoušku těsnosti tahem močové cévky
 • během výkonu komunikujeme s pacientem/pacientkou
 • očistíme genitálie a upravíme lůžko po výkonu
 • zajistíme úklid pomůcek
 • odešleme vzorek moči do laboratoře
 • provedeme záznam do dokumentace

Péče o pacienta po výkonu:

 • pomůžeme zaujmout původní polohu

Komplikace:

 • urosepse
 • traumatické poškození močové trubice
 • nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálie močové trubice
 • parafimóza
 • striktura močové trubice
 • vytažení močové cévky

Péče o pacienta se zavedeným permanentním katétrem

 • kontrolujeme množství odtékající moči a její vzhled
 • zaměřujeme se na bezpečné zajištění odtoku moči a prevenci infekce močových cest
 • doporučíme pacientovi, aby minimální příjem tekutin byl 3000 ml, pokud to jeho zdravotní stav dovolí
 • provádíme edukaci týkající se výživy – doporučujeme stravu, která zvyšuje kyselost moči, např. ovoce a zeleninu
 • sledujeme hygienu v urogenitální oblasti těla
 • sledujeme funkčnost permanentního katétru, při výměně katétru a sběrného sáčku postupujeme dle standardu oddělení
 • sledujeme celkový stav pacienta, změny týkající se fungování odtoku moči ihned hlásíme lékaři

Odstranění permanentního katétru

 • provádíme na základě ordinace lékaře
 • několik dní před plánovaným vytažením provádíme tzv. trénink močového měchýře
 • pacientovi pravidelně uzavíráme katétr na určitou dobu (např. 3 hodiny), pak následuje vyprázdnění močového měchýře v krátkém 5minutovém intervalu

Pomůcky:

 • injekční stříkačka dle velikosti balonku 10-20 ml
 • emitní misky
 • čtverce buničiny
 • ochranné rukavice
 • buničina
 • podložka na jedno použití
 • podložní mísa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • vhodná poloha – na zádech v mírně zvýšené poloze, muž má dolní končetiny volně položené na lůžku, žena končetiny pokrčené v kolenou mírně oddálené od sebe
 • poučení nemocného, aby po vytažení katétru sdělil spontánní vymočení na WC

Popis výkonu:

 • informujeme pacienta/pacientku o výkonu
 • jednorázovou podložku rozprostřeme mezi stehna u ženy a na stehna u muže
 • injekční stříkačkou odsajeme fyziologický roztok
 • šetrně vytáhneme katétr a celý uzavřený systém odložíme do emitní misky
 • pacientovi osušíme perineální oblast a pomůžeme mu zaujmout původní polohu
 • zajistíme úklid pomůcek
 • provedeme záznam do dokumentace

Péče o pacienta po výkonu:

 • sledujeme spontánní močení (riziko retence) a porovnáváme jej s příjmem tekutin

Dezinfekce genitálu ženy při cévkování Typy cévek podle materiálu Oblékání sterilních rukavic

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít