Terapie

 ? 

Léčba hyperbilirubinemie etapa

Princip neinvazivní léčby hyperbilirubinemie novorozence

Fototerapie jako léčba hyperbilirubinemie je prováděna modrým, bílým nebo zeleným světlem.
Světelné záření o určité vlnové délce a intenzitě  působí na nekonjugovaný bilirubin tak, že ho mění na ve vodě rozpustnou formu, která se může již volně vyloučit močí a stolicí z organizmu. Metoda tedy využívá poznatku, že část světelného spektra příznivě snižuje hladinu bilirubinu jeho fotochemickým rozkladem v kůži. Používáme nejčastěji modré světlo, za důsledné ochrany očí dítěte. Podle výše hodnot bilirubinu volíme fototerapii kontinuální nebo přerušovanou, kdy pauzu využíváme na podání stravy dítěti. Délku fototerapie volíme dle indikačních grafů (Poláček, Hodr), vycházejících ze stáří dítěte v hodinách a hladiny celkového bilirubinu. V prvních hodinách fototerapie se objevuje u dítěte tmavší moč, někdy i řidší stoličky. Vedeme protokol o fototerapii, kam zaznamenáme začátek a hodnotu bilirubinemie, čas, teplotu a polohu dítěte, eventuelně přerušení terapie. Po skončení fototerapie se odzářené hodiny sečtou a zapíše se konečná hodnota bilirubinu. Sledujeme také životnost lampy.

Příprava novorozence (neinvazivní léčba hyperbilirubinemie novorozence)

Novorozence svlečeme a ponecháme mu pouze plenu. Na oči přifixujeme pevně a šetrně speciální černé brýle z látky. Brýle podkládáme měkkým materiálem, nejčastěji hydrofilovým mulem. Fixaci lze zajistit pruhem prubanu přiměřené šíře k obvodu hlavičky dítěte. Dítě uložíme volně do inkubátoru s připravenou lampou.

Ošetřování novorozence v průběhu terapie

Důsledné krytí očí během fototerapie, obracení dítěte na bříško (světlo působí na maximální plochu tělesného povrchu), průběžná kontrola teploty v inkubátoru a kontrola tělesné teploty dítěte (riziko přehřátí). Průběžná kontrola hladiny bilirubinu (orientačně bilirubinometrem a biochemicky odběrem krve). Dítěti podáváme dostatek tekutin per os nebo intravenózně.

Aplikace modrého světla u novorozence Ochrana očí novorozence při léčbě světlem Léčba světlem u nezralého novorozence Léčba světlem u nezralého novorozence Polohování novorozence - pelíšek

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít