Terapie

 ? 

Inzulíny etapa

 

INZULINOTERAPIE

 • součást komplexní terapie DM (dieta, fyzická aktivita, režimová opatření)
 • indikována u všech nemocných s DM 1.typu
 • u části nemocných s DM 2.typu, sekundárním diabetem, gestačním diabetem

INZULINY

 • lidské inzulíny, inzulínová analoga
 • dle doby účinku
  • krátkodobé
  • střednědobé
  • dlouhodobé
  • ultrakrátké

LÉČBA INZULÍNEM

U většiny jedinců jde o napodobení funkce zdravé slinivky tzv. intenzifikovaným inzulínovým režimem (IIR), neboli režimem bazál-bolus. Intenzifikovaný režim vyžaduje edukaci pacienta, selfmonitoring glykemií a samostatné úpravy dávek inzulínu pacientem. V některých případech (pacient z různých důvodů nespolupracuje, je vyššího věku, špatně vidí či je jinak indisponován) je tento režim nahrazen tzv. konvenčním režimem(1 nebo 2 dávky depotního inzulínu denně).

Programy napodobující dva normální typy fyziologické sekrece inzulínu mají složky:

 • zajišťující prandiální inzulín při každém jídle – rychle působící krátkodobé inzulíny (bolusy)
 • zajišťující inzulinemii přes noc a mezi jídly – dlouhodobé inzulíny nebo inzulínová dlouhodobá analoga – bazální inzulínová terapie

TYPY INZULÍNOVÝCH REŽIMŮ

 1. IIR-intenzifikovaný inzulínový režim. Krátkodobý lidský inzulín nebo krátkodobý inzulínový analog k hlavním jídlům a bazální (depotní) lidský inzulín nebo inzulínový analog na noc, eventuálně 2x denně, ráno a večer. Inzulín je aplikován speciálními aplikátory, tzv. inzulínovými pery.
 2. CSII-inzulínová pumpa (Continuous subcutaneous insulin infusion). Typ IIR, kdy jeden druh krátkodobě působícího inzulínu je aplikován do podkoží trvale zavedenou kanylou ze zásobníku pumpy (nejčastěji 300 IU). Na pumpě je naprogramovatelný bazální režim (např. v noci 0,5 j/ hodinu, ve dne 0,9j/ hodinu) a nemocný si sám dle svého stavu, příjmu jídla a fyzické aktivitě naprogramuje a aplikuje tzv. bolusy. Nejčastěji je aplikuje 3x denně k hlavním jídlům, ale může i k malým jídlům. Předpokladem léčby CSII je důsledná edukace a přísný selfmonitoring.
 3. Konvenční režim - 1 nebo 2 dávky depotního inzulínu, nejčastěji aplikován středně dlouho působící inzulín 2x denně, ráno a večer, eventuálně premixovaný inzulín, ve kterém je většinou 30% krátkodobého a 70% depotního inzulínu.

DRUHY INZULÍNŮ POUŽÍVANÝCH NEJČASTĚJI U NÁS

Krátkodobě působící lidské inzulíny

 • Actrapid HM, Insulin HM-R, Humulin R, Velosulin (používaný do inzulínové pumpy)

Střednědobě působící lidské inzulíny

 • Insulatard, Insulin HM-NPH, Humulin R

Krátkodobě působící analoga lidského inzulínu

 • Novorapid (aspart), Humalog (lispro), v budoucnosti Apidra (glulysin)

Dlouhodobě působící analoga lidského inzulínu

 • Lewemir (detemir) - bazální dávku pokryje 1 až 2 aplikace denně
 • Lantus (glargin) - bazální dávku pokryje 1 aplikace denně

Premixované lidské inzulíny

 • nejběžněji 1/3 krátkodobého a 2/3 depotního inzulínu, aplikovány 2x denně
 • Mixtard 30, Insulin HM3, Humulin M3

Premixovaná inzulínová analoga

 • Novomix 30 - inzulín aspart v krátkodobě působící formě 1/3 a v depotní formě 2/3

Rozdíly v nástupu účinku různých inzulínů a délce jeho trvání jsou zachyceny v animacích.

ANALOGA

 • biosynteticky připravené molekuly inzulínu
 • mají nižší rizika hypoglykemií, hmotnostních přírůstků, nízkou intraindividuální variabilitu ve vstřebávání
 • napodobují prandiální sekreci inzulínu lépe než běžné humánní inzulíny
 • krátce působící analoga inzulínu mají rychlejší absorpci ze subkutánního depa a rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku
 • koncentrace analoga inzulínu v plazmě je bližší sekreci endogenního inzulínu
 • snižují postprandiální glykemie i jejich trvání, redukují incidenci hypoglykemie a nemocný je může aplikovat těsně před, během i po jídle
 • dlouhodobě působící analoga snižují fluktuaci glykemií, je u nich nižší riziko nočních hypoglykemií a způsobují nižší hmotnostní přírůstky

POZNÁMKY K LÉČBĚ INZULÍNEM

 • inzulíny jsou dodávány zatím buď v lahvičkách a aplikovány stříkačkou (inzulinkou) nebo v podobě speciálních náplní (cartridge, penfill) do inzulínových per (dávkovačů inzulínu)
 • do inzulínových pump se používají krátkodobě působící analoga
 • inzulín může být podáván také v infuzích (pouze krátkodobé inzulíny)
 • Depotní inzulíny jsou zkalené substance, nelze je aplikovat nitrožilně. Všechny typy inzulínů se aplikují nejčastěji podkožně. Doporučuje se aplikace do břicha, paží, stehen, hýždí s plánovaným střídáním místa vpichu. Nejlépe se inzulín vstřebává z podkoží břicha. Při dodržování základních hygienických pravidel není nutná dezinfekce místa vpichu. Inzulíny v náplních do inzulínových per obsahují příměs dezinfekčního prostředku.
 • Dávka inzulínu se udává v mezinárodních jednotkách, v naší republice se nyní používá pouze inzulín, který obsahuje 100 mezinárodních jednotek v jednom mililitru (100 IU/ml). Této koncentraci jsou přizpůsobeny i všechny pomůcky k aplikaci inzulínu. Doporučuje se v jedné dávce nepřekračovat 28 jednotek.
 • Nežádoucími při léčbě inzulínem jsou zánětlivé a alergické komplikace, např. kožní lipodystrofie, při které degeneruje podkoží a při opakování vpichů do stejné oblasti je inzulín nerovnoměrně vstřebáván.
 • Zásoby inzulínu skladujeme v lednici při teplotě 2–8°C, inzulín by neměl být vystavován teplotě vyšší než 40°C, přímému slunci, neměl by zmrznout. Delší dobu může být vystaven tělesné teplotě. Při teplotě okolo 25°C může být skladován 6 týdnů.
 • Inzulín v peru (dávkovači) se v lednici neskladuje, pouzdro udržuje inzulín ve vhodné teplotě pro aplikaci, náplň v dávkovači nebo v zásobníku pumpy může být 6-8 týdnů. Náplň v dávkovači nemá být déle než 28 dní od začátku používání, dávkovač nemá být vystaven přímému slunci, nemá být umístěn blízko tepelného zdroje.

Zásady použití

 • nepoužívat po expirační době
 • nepoužívat žmolkovitý inzulín
 • nepoužívat inzulín změněné barvy (např. žlutohnědý)

APLIKACE INZULÍNU STŘÍKAČKOU

 • kombinace inzulínů – doporučuje se nemíchat (nenasávat) do jedné stříkačky dva druhy inzulínu, raději zvolit premixovaný inzulín nebo použít dvě stříkačky (každý druh inzulínu v jiné stříkačce)
 • technika aplikace - místa vpichu:
  • nejčastěji do břicha (krátkodobý inzulín)
  • zevní strana stehen (depotní inzulín)

APLIKACE POMOCÍ DÁVKOVAČE - PERA

SELFMONITORING

Proces měření a monitorování vlastní glykémie nebo ketolátek v krvi, odpadu cukru a ketolátek v moči umožňuje pacientovi, aby se samostatně rozhodoval a orientoval ve vlastním onemocnění a aby mohl dosáhnout léčebných cílů.

INTERKURENTNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • Interkurentní onemocnění vede většinou k dekompenzaci diabetu (hyperglykémie až diabetická ketoacidóza).
 • Během nemoci je třeba nepřestávat s aplikací inzulínu, i když nemocný nejí, například pro zažívací obtíže. Současně jsou potřebné přesné kontroly glykémie!

LÉČBA INZULÍNEM U DIABETU 1. typu

 • ihned po zjištění diagnózy zahájena na lůžkovém oddělení či ambulantně
 • aplikace inzulínu v několika dávkách rychle působícího inzulínu denně
 • při vysoké glykémii, ketoacidóze pacient hospitalizován, řízená kontinuální aplikace inzulínu intravenózně
 • při dosažení uspokojivých glykemických profilů se přechází na terapii sestávající z alespoň jedné dávky dlouhodobě působícího inzulínu podávané zpravidla na noc v kombinaci s rychle působícím inzulínem aplikovaným preprandiálně před hlavními jídly (intenzivní léčba)
 • intenzivní léčba (kombinace inzulínů s různou dobou působení) se volí individuálně dle charakteru diabetu, zvyklostí pacienta, věku a aby trvale vedla k co nejlepší kompenzaci onemocnění
 • selfmonitoring glykémií na glukometru
 • kontrola diabetika

LÉČBA INZULÍNEM U DIABETU 2. typu

 • základem terapie diabetu 2. typu je nefarmakologická léčba (dieta a změna životního stylu)
 • léčba inzulínem je indikována v případě, že léčba dietou a perorálními antidiabetiky nevede k uspokojivým výsledkům nebo je kontraindikována
 • doporučují se co nejnižší účinné dávky inzulínu
 • upřednostňují se krátkodobě působící inzulíny (včetně analogů) podávané před hlavními jídly
 • selfmonitoring glykémií na glukometru
 • kontrola diabetika

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít