Edukace

 ? 

Edukace klienta s DM - inzulinoterapie etapa

Inzulinoterapie se uplatňuje u nemocných s DM 1. typu jako základní terapie a u některých nemocných s DM 2. typu např. v těchto případech:

 • chybění postprandiální (objevující se po jídle) inzulinové sekrece
 • terminální fáze vývoje DM, kdy se snižuje sekrece i bazálního inzulinu
 • kontraindikace či nesnášenlivost PAD (perorální antidiabetika)
 • selhání terapie PAD
 • přechodné zhoršení diabetu v rámci zátěže – operace, interkurentní (přidružené) onemocnění, úraz, stres, infekce

Inzulin je aplikován inzulinovými stříkačkami, inzulinovými pery, inzulinovými pumpami, nebo může být podáván v infuzních roztocích. V domácí péči využívají diabetici hlavně inzulinová pera a inzulinové pumpy.

1. Edukační dg.

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Ochota zlepšit zvládání zátěže

2. Edukační cíle

 • Kognitivní oblast
  • Klient vyjmenuje typy inzulinových přípravků a režimů
  • Klient vyjmenuje vhodná místa vpichu inzulinových přípravků
 • Psychomotorická oblast
  •  Klient správně předvede aplikaci inzulinového přípravku inzulinovým perem
 • Afektivní oblast
  • Klient chápe nutnost aplikace inzulinového přípravku v daných časových intervalech
  • Klient chápe nutnost správné aplikace inzulinového přípravku do správného místa

3. Edukační intervence

 • a. Seznámit s typy inzulinových přípravků a režimů
  • Inzulinové přípravky mohou inzulin produkovaný slinivkou břišní snadno nahradit. K léčbě se používají inzulinové přípravky lidské nebo geneticky upravené.
  • Humánní inzuliny (lidské) jsou preparáty, jejichž molekulová struktura je identická s molekulou lidského inzulinu; výroba humánního inzulinu je založena na biosyntéze (sjednocení) lidského inzulinu s živými organizmy (E. coli, kvasinky). Existuje několik druhů, které se liší rychlostí vstřebávání a délkou působení:
   • krátkodobě působící humánní inzuliny – aplikují se 20-30 min před jídlem
   • s prodlouženým účinkem humánní inzuliny – aplikují se 1x nebo 2x denně, většinou před spaním
   • kombinované humánní inzuliny – obsahují kombinaci 20-50 % krátkodobě působícího inzulinu a 80-50 % inzulinu s prodlouženým účinkem, aplikují se před jídlem
  • Geneticky upravené inzuliny (inzulinová analoga) jsou biosynteticky připravené molekuly inzulinu, které udržují vyrovnanější hladinu glykemie, mají nižší riziko hypoglykemií a hmotnostních přírůstků, malé riziko karcinogeneze a další pozitiva. Existuje několik druhů:
   • ultrakrátká analoga – aplikují se těsně před jídlem nebo i po jídle
   • dlouhodobě působící analoga – aplikují se 1x nebo 2x denně
   • kombinovaná analoga – aplikují se před jídlem
  • Inzulinové režimy
   • Konvenční inzulinový režim (KT) – aplikují se dvě dávky (ráno a večer) inzulinového přípravku. Ranní dávka pokryje požadavky na inzulin na snídani a oběd, večerní dávka na večerní jídlo a noc. Při tomto režimu je nutno dodržovat pevný časový rozvrh jídel.
   • Intenzifikovaný inzulinový režim (IIT) – aplikují se čtyři dávky inzulinového přípravku s bolusovými a bazálními dávkami.
   • Inzulinová pumpa (CSII) – aplikují se bolusové a bazální dávky inzulinového přípravku.
 • b. Seznámit s vhodnými místy vpichu inzulinových přípravků
  • Inzulinový přípravek má být aplikován do míst, kde je dostatek tukové tkáně, která jsou dosažitelná oběma rukama a je možná vizuální kontrola, což je podkoží paží, břicha, stehen a hýždí. Vstřebávání a působení inzulinového přípravku je nejrychlejší při aplikaci (pořadí) do podkoží břicha, paže, vnější strany stehen a hýždí. Začátek působení inzulinového přípravku je možné zrychlit i masírováním/třením místa vpichu, opalováním se, saunováním, koupelí v horké vodě nebo aplikací do podkoží stehna a následným pohybem (např. chůze, běh, jízda na kole).
  • Příklady míst aplikace:
   • ultrakrátká analoga – do podkoží břicha
   • krátkodobě působící humánní inzuliny – do podkoží paže nebo břicha z důvodu rychlého vstřebávání
   • s prodlouženým účinkem humánní inzuliny – do podkoží vnější strany stehen a hýždí
   • dlouhodobě působící analoga – do podkoží vnější strany stehen a hýždí
   • kombinované humánní a analogové inzuliny – do podkoží paží, břicha, vnější strany stehen a hýždí
  • Inzulinový přípravek se neaplikuje do změněné tkáně, např. jizvy, tvrdnoucí tkáň (lipohypertrofie), strie, mateřská znaménka, velké modřiny nebo odřeniny, protože v těchto tkáních je působení inzulinového přípravku odlišné.
  • Místa vpichu je nutno pravidelně střídat, mezi jednotlivými vpichy dodržovat vzdálenost 5 cm a v oblasti břicha začínat vpichy alespoň 3 cm od pupku.
  • Důležitá je správná délka jehly, aby byl inzulin aplikován do tukové tkáně. Délka jehel je 6 mm, 8 mm, 10 mm a 12 mm. Kratší jehly jsou doporučovány pro děti nebo tenkou vrstvu tukové tkáně, delší jehly pro silnější vrstvu tukové tkáně nebo pro klienty s vyššími dávkami inzulinu, protože pomáhají dosáhnout lepší distribuce inzulinu v tukové tkáni.
  • Podle hmotnosti klienta, místa vpichu a délky jehly se buď vytváří, nebo nevytváří kožní řasa při aplikaci inzulinu. Jehla inzulinového pera se zavádí do podkoží pod úhlem 90 stupňů.
  • Veškeré informace týkající se techniky a pomůcek k aplikaci inzulinu dostane klient od svého diabetologa a edukační diabetologické sestry.
 • c. Seznámit se správným postupem aplikace inzulinového přípravku inzulinovým perem
  • Zásobní inzulin je doporučeno skladovat v lednici při teplotě 2-8 °C daleko od mrazicího boxu. Inzulinové pero s inzulinem se do lednice nedává, snížila by se jeho teplota a před aplikací by se muselo čekat, až se ohřeje na teplotu těla. Ohřívat se nesmí. Při pokojové teplotě do 25 °C nesmí inzulin zůstat uložený déle než 6 týdnů. Pouzdro inzulinového pera udržuje inzulin při teplotě vhodné k aplikaci. Od začátku používání nemá být náplň (penfill, cartridge) v inzulinovém peru déle než 28 dní.
  • Inzulinové pero se nedoporučuje nechávat na přímém slunci nebo blízko tepelného zdroje. Rovněž by nemělo být na místech, kde se teplota může prudce zvýšit nebo snížit, např. na televizním přijímači, v autě na slunci. Nesmí se používat inzulin, který je mimo exspirační dobu, který je žmolkovitý nebo má změněnou barvu, např. při dlouhodobém otřásání v autě může dojít ke shlukování na vnitřní straně lahvičky, vlivem slunce může dojít k rozložení inzulinu a vzniku žlutohnědého zbarvení.
  • Aplikace inzulinu inzulinovým perem je pro klienta pohodlná. Inzulinové pero je spolehlivé, přesné, je to účinná pomůcka.
  • Postup
   • sundat z inzulinového pera vnější kryt jehly a cartridge
   • „kalné“ inzuliny promíchat otáčením ze strany na stranu
   • odstranit případné vzduchové bubliny
   • nastavit dávku inzulinu
   • odezinfikovat místo vpichu (řada klientů od dezinfekce ustupuje)
   • sundat vnitřní kryt jehly
   • zavést správnou technikou jehlu
   • aplikovat pomalu stiskem dávkovacího tlačítka dávku inzulinu
   • počítat nejméně do deseti a jehlu vytáhnout (na konci jehly by neměl zůstat žádný inzulin)
   • při výměně cartridge zkontrolovat dávkování inzulinového pera – nastavit dávku 2-4 j. inzulinu, inzulinové pero nasměrovat proti své dlani a zatlačit dávkovací tlačítko, na hrotu jehly nebo na dlani se objeví proud inzulinu
 • d. Seznámit s komplikacemi aplikace inzulinového přípravku
  • Nesprávná aplikace do kůže (nedostatečný vpich) nebo do svalu (hluboký vpich), aplikace do změněné tkáně může způsobit příliš silný, příliš slabý nebo krátký účinek inzulinu.
  • Aplikace do nesprávných míst může způsobit změnu účinku inzulinu.
  • Opakovaná aplikace do stejného místa může poškodit tkáň.
  • Časné vytažení jehly po aplikaci inzulinu způsobí nepodání celé dávky.
  • Při příliš rychlé aplikaci inzulinu se inzulin vrací zpět aplikačním kanálkem.
  • Bolestivá aplikace může být způsobena tupou aplikační jehlou.
  • Vynechání aplikace inzulinu nebo aplikace vyšší dávky způsobí hypoglykemii.
  • Aplikace nižších dávek způsobí hyperglykemii.

Orální glukózotoleranční test – glykemická křivka Rychle působící inzulin - křivka působení Střednědobý inzulin - křivka působení Střednědobý inzulin s prolongovaným účinkem - křivka působení Dvoufázový (premixovaný) inzulin - křivka působení Dlouhodobý inzulin - křivka působení Glukometry Inzulinová pera Inzulinová pumpa Glukometr Inzulin připravený k podání inzulinovou pumpou Inzulinová pumpa se zásobníkem inzulinu Součásti inzulinové pumpy Inzulinová pumpa DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Inzulíny a inzulínové režimy DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Konvenční inzulínová léčba DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Intenzifikovaná inzulínová léčba DM I. typu – možnosti inzulínové léčby - Dlouhodobý a krátkodobý analog - léčba dospělých DM I. typu – možnosti inzulínové léčby – Dlouhodobý analog a rychle působící humánní inzulín DM I. typu – možnosti inzulínové léčby – inzulínová pumpa s krátkodobým analogem DM I. typu – možnosti měření glykémie - deníček DM I. typu – možnosti aplikace inzulínu - Inzulínové pumpy

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související diagnostiky:

Související terapie:

Související kazuistiky:

loga
Zavřít