Terapie

 ? 

Parasympatomimetika etapa

 • napodobují působení acetylcholinu na M–receptorech parasympatiku
 • přímá stimulace M-receptorů – tzv.  přímá parasympatomimetika
 • nepřímá parasympatomimetika – látky, které blokují enzym acetylcholinesterázu, a tak zabraňují rozkladu endogenního acetylcholinu (inhibitory acetylcholinesterázy)

Přímá parasympatomimetika

 • stimulace se nejvýrazněji projevuje v kardiovaskulárním, gastrointestinálním, urogenitálním systému a na oku

kardiovaskulární systém

 • snížení frekvence srdce a snížení spotřeby kyslíku myokardem
 • prakticky ve všech cévách vyvolávají dilataci

respirační systém

 • bronchokonstrikce hladkých svalů bronchů
 • stimulují žlázovou sekreci v průdušnici a bronších

gastrointestinální a urogenitální systém

 • zvyšují sekreci slinných žláz a kyselou sekreci v žaludku (méně pankreatu)
 • v celém trávicím traktu zvyšují tonus a peristaltiku a snižují kontrakci svěračů
 • v močových cestách zvyšují stah svaloviny močového měchýře a relaxaci svěrače - usnadnění močení

sekrece žláz

 • muskarinová cholinomimetika silně zvyšují žlázovou sekreci potních, slzných a jiných žláz

působení na oko

 • mióza

estery cholinu

 • karbachol – v očním lékařství ke snížení nitroočního tlaku při glaukomu

přirozené alkaloidy

 • muskarin – pouze toxikologický význam
 • arekolin – na CNS působí stimulačně
 • pilokarpin – v očním lékařství k vyvolání miózy a snížení nitroočního tlaku při glaukomu

Nepřímá parasympatomimetika (inhibitory acetylcholinesterázy)

 • své účinky vyvolávají blokádou enzymu acetylcholinesterázy
 • inhibitory acetylcholinesterázy působí neselektivně
 • inhibicí acetylcholinesterázy dochází ke zvýšení koncentrace acetylcholinu na všech místech, na kterých acetylcholin působí jako mediátor

Rozeznáváme

krátkodobé – reverzibilní inhibitory acetylcholinesterázy

použití

 • k prevenci a léčbě pooperačních atonií trávicího ústrojí a močových cest
 • k vyvolání miózy a snížení nitroočního tlaku při glaukomu
 • antidota periferních kompetitivních myorelaxancií
 • u mírných a středně těžkých forem Alzheimerovy choroby
 • k léčbě myastenia gravis– při parézách periferních nervů
 • při spastické mozkové obrně

léčba

 • neostigmin – myastenia gravis
 • dříve i jako miotikum
 • fyzostigmin – v očním lékařství jako miotikum a ke snížení očního tlaku při glaukomu

 

nežádoucí účinky

 • zvýšená žlázová sekrece – pocení, slinění
 • nevolnost, zvracení, průjmy
 • křeče v trávicím ústrojí
 • pokles krevního tlaku
 • bronchokonstrikce
 • při předávkování může vzniknout tzv. cholinergní krize – depolarizační blok v gangliích a na nervosvalové ploténce

dlouhodobé – ireverzibilní inhibitory acetylcholinesterázy

 • pro vysokou toxicitu se terapeuticky nepoužívají
 • mají toxikologický význam
 • jsou to organofosfáty – bojové chemické látky (tzv. kontaktní jedy)
 • dnes – v zemědělství jako insekticidy

 

 • organofosfáty
  • velmi snadno se vstřebávají a prostupují všemi bariérami, včetně neporušené kůže
  • intoxikace se rozvíjí velice rychle
  • k úmrtí může dojít během několika minut – zástava dechu
  • terapie intoxikace (zavést řízené dýchání, podat vysoké dávky parasympatolytika, podat reaktivátory acetylcholinesterázy
 • reaktivátory acetylcholinesterázy
  • jsou to syntetické látky, tzv. oximy – trimedoxim (TMB4)
  • pralidoxim (PAM)

mechanizmus účinku

 • k oximům má organofosfát vyšší afinitu než k acetylcholinesteráze
 • musí se podat včas, účinek nastupuje velmi rychle

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít