Lékařské diagnózy

 ? 

Astma bronchiale etapa

Definice

 • chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest charakterizované reverzibilní bronchiální obstrukcí. Bronchiální obstrukce je výsledkem chronického zánětu a bronchokonstrikce.

Etiopatogeneze

Při opakovaném kontaktu s alergenem dojde k zánětu ve sliznici dýchacích cest, který vyvolá otok, zvýšenou produkci vazkého hlenu a spazmus hladké svaloviny bronchů. Astma bronchiale je úzce spojeno s atopií.
Atopie je druh alergie, při které se ve zvýšené míře tvoří protilátky proti určitému alergenu. Při opakovaném kontaktu s alergenem dojde k zánětu, který vyvolá otok, zvýšenou produkci vazkého hlenu a spazmus hladké svaloviny bronchů.

Alergeny

 • inhalační – prachy, peří, pyly, roztoči, zvířecí srst, chemikálie
 • potravinové – kakao, čokoláda, mléko, ryby, ovoce, ořechy
 • mikrobiální – viry, bakterie, plísně
 • léky - antibiotika, salicyláty, nesteroidní antirevmatika

Psychické vlivy (stres, napětí a deprese) a tělesná zátěž mohou spustit astmatický záchvat. Vyvolávají bronchokonstrikci a uvolnění stejných látek jako u zánětu.

Klinický obraz

 • záchvatovitá, náhle vzniklá expirační dušnost
 • pískoty
 • pocit tíže, sevření na hrudníku
 • suchý neproduktivní kašel, později s obtížnou expektorací
 • výrazná úzkost, neklid, strach z udušení
 • tachykardie
 • tachypnoe

Komplikace

Status astmatikus je protrahovaný záchvat trvající déle než 12 hodin a vedoucí k únavě dýchacích svalů. Dýchání bývá povrchní a rychlejší. Dochází k respirační insuficienci.

Respirační acidóza je stav, kdy se v organizmu následkem respirační insuficience hromadí oxid uhličitý a pH krve klesá pod fyziologickou mez 7,36.

Diagnostika

a namnéza

 • odebíráme až po odeznění akutního stavu
 • příznaky onemocnění, ekzémy, rýmy, sinusitidy, astma v rodině, vyvolávající faktory

fyzikální vyšetření

 • nemocný zaujímá ortopnoickou polohu, zapojuje pomocné dýchací svaly, je brunátný, je patrná zvýšená náplň krčních žil, úzkostný výraz v obličeji
 • pískoty, prodloužené expírium, u těžkého astmatu tichý hrudník, tj. oslabené dechové fenomény

laboratorní vyšetření

 • saturace O2
 • ASTRUP
 • hladina IgE v krvi
 • počet eozinofilů v krvi a ve sputu
 • průkaz specifických protilátek proti inhalovanému alergenu v séru
 • kožní testy s alergeny

přístrojová vyšetření

 • spirometrie
 • bronchokonstrikční test
 • RTG hrudníku
 • sledování dynamiky – PEAK FLOW METR

další vyšetření

 • vyšetření fokálních infektů
 • bronchoskopie s biopsií k diferenciální diagnostice jiných onemocnění

Terapie

Cílem je potlačení zánětu dýchacích cest a dosažení co nejlepších plicních funkcí, minimalizace počtu exacerbací.

režimová opatření v rámci akutního stavu

Pacient s astmatickým záchvatem obvykle nevyžaduje hospitalizaci a je schopen svůj stav zvládnout sám za použití kapesního inhalátoru. V těžkém stavu a v případě komplikací je nutná hospitalizace na JIP.
Pacient zaujímá ortopnoickou polohu, nutná je nebulizace, zavedení žilního vstupu pro aplikaci i.v. léků. Provádejí se odběry biologického materiálu, v pravidelných intervalech se monitorují FF, výsledky vyšetření a účinky terapeutických opatření. Důležitá je psychická podpora pacienta.

dietoterapie

Dietní opatření nejsou nutná, nezbytné je vyloučit potravinové alergeny, jsou-li známy.

farmakoterapie

 • léčba závisí na tíži astmatu
  Nejčastěji vyžaduje pravidelnou inhalaci kortikoidů, příp. dlouhodobě působících β2 mimetik i mezi záchvaty. Při obtížích inhaluje pacient krátkodobá β2 mimetika.
  • protizánětlivé léky: kortikoidy
   • inhalační
   • systémové
  • bronchodilatancia: β2 mimetika
   • s krátkodobým účinkem
   • s prodlouženým účinkem (teofyliny)
  • imunopreventivní látky
  • pomocné léky: ATB (při infektech respiračního systému); mukolytika
 • léčba astmatického záchvatu
  • krátkodobá β2 mimetika
  • 02 
  • kortikoidy i.v.
  • Syntophylin i.v.
  • při status astmatikus UPV = umělá plicní ventilace

speciální terapie

 • inhalace, dechová gymnastika, speleoterapie, pobyty u moře, jóga, psychoterapie

Centrální rozvod kyslíku a odsávání Pulsní oxymetr Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Monitor pro sledování životních funkcí Spirometrie Spirometrie Spirometrie - bodypletysmografie Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření hrudníku

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít