Terapie

 ? 

Fibrinolytika etapa

(trombolytika)

 • slouží k rozpuštění již vytvořeného trombu
 • při trombóze hlubokých žil
 • při akutní trombóze koronárního a plicního řečiště
 • nejsou náhradou antikoagulační terapie
 • různými mechanizmy usnadňují přeměnu plazminogenu na plazmin
 • plazmin pak degraduje fibrin a výsledkem je trombolýza – pouze u trombů, u kterých ještě nedošlo k organizaci na pojivovou tkáň

rozdělení fibrinolytik

neselektivní fibrinolytika

působí v celé krvi a úspěšná trombolýza sraženiny je doprovázena systémovou fibrinolýzou

 • streptokináza
  • je neenzymatický protein z beta-hemofilických streptokoků
  • je to nepřímo působící aktivátor plazminogenu

použití

  • k rozpouštění akutního trombu nebo embolu
  • při infarktu myokardu – pro „rekanalizaci“
  • léčba je neúčinná při chronické okluzi

nežádoucí účinky

  • krvácení především v místě vpichu do cévy
  • alergická reakce, horečka
 • urokináza
  • užívá se méně často
  • u velkých plicních embolů nebo u čerstvého infarktu myokardu

selektivní fibrinolytika

váží se na fibrin a působí selektivní fibrinolýzu sraženiny bez systémového ovlivnění

 • tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA)
  • podává se v kombinaci s antiagregačními látkami
  • altepláza, retepláza
 • anistrepláza (ASPAC – acetylovaný komplex streptokináza + plazminogen)
  • velmi účinná u čerstvého infarktu myokardu
 • sarupláza
  • vhodná pro zajištění reperfuze koronárních tepen

nežádoucí účinky

  • krvácení v místě vpichu, sice mírné, ale časté

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít