Terapie

 ? 

Antiulceróza (antacida) etapa

 • léčiva používaná k léčbě peptického vředu žaludku a duodena a refluxní choroby jícnu
 • omezují komplikace a recidivy peptických vředů
 • odstraňují bolest
 • urychlují vyhojení vředu
 • některá se podílejí na eradikaci Helicobacter pylori

příčiny

 • při vzniku tohoto onemocnění se uplatňuje nerovnováha mezi agresivními činiteli a ochrannými (protektivními) mechanizmy žaludeční sliznice
 • peptické vředy – defekty sliznice žaludku a duodena způsobené HCL a pepsinem (mělčí defekty – eroze)
 • přítomnost žaludeční kyseliny chlorovodíkové je nezbytnou podmínkou vzniku peptického vředu – HCl aktivuje pepsinogen na aktivní proteázu – pepsin
 • pepsin podmiňuje autodigesci (samonatrávení) žaludeční sliznice
 • autodigesci podporuje přítomnost bakterie Helicobacter pylori – je příčinou asi 90 % duodenálních vředů a asi 50 % žaludečních vředů
 • vliv nesteroidních protizánětlivých látek a kortikoidů – inhibují cyklooxygenázu
 • příčinou asi 30 % žaludečních a 10 % duodenálních vředů jsou stres s poruchou mikrocirkulace žaludeční sliznice – vázne přísun NaHCO3, odsun HCl krví, porucha reparace buněk
 • kouření, alkohol, kofein, kořeněná jídla

projevy

 • silná bolest v epigastriu
 • bezprostředně nebo do jedné hodiny po jídle (žaludeční vřed)
 • duodenální vřed za 2-4 hodiny po jídle, v noci, tiší se jídlem
 • zvracení kyselých šťáv
 • pálení žáhy, říhání, zácpa
 • únava nebo ospalost

léčba

 • inhibice protektivních faktorů vedoucích k dráždění až erozi sliznice
 • podpora protektivních faktorů
  • normální složení žaludečního hlenu
  • sekrece NaHCO3 žaludeční sliznicí
  • neporušená mikrocirkulace
  • regenerační schopnost sliznice
 • léčiva lze rozdělit do několika skupin, které se liší mechanizmem účinku
  • léčiva snižující tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku
  • léčiva ochraňující gastroduodenální sliznici
  • antacida
  • eradikace Helicobacter pylori

Léčiva snižující tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku

 • HCl je produkována v krycích buňkách žaludeční sliznice
 • sekrece HCl je řízena 3 mediátory
  • histaminem (lokální působek)
  • acetylcholinem (neurotransmiter)
  • gastrinem (hormon uvolňovaný buňkami žaludeční sliznice)
 • účinkem histaminu, acetylcholinu a gastrinu dochází k aktivizaci protonové pumpy, která podporuje sekreci žaludeční HCl
 • sekreci HCl lze potlačit
  • blokádou spouštěcích histaminových nebo acetylcholinových receptorů
  • inhibicí protonové pumpy

inhibitory protonové pumpy

 • nejúčinnější léčiva k potlačení sekrece žaludeční HCl
 • jsou indikována jako součást eradikační léčby Helicobacter pylori
 • indikace u peptických vředů žaludku a duodena
 • omeprazol, pantoprazol, lansoprazol
 • ireverzibilně blokují enzymový mechanizmus při tvorbě HCl
 • v kyselém prostředí žaludku se přemění na aktivní derivát, který kovalentní vazbou na – SH skupiny protonové pumpy inhibuje její aktivitu
 • inaktivace protonové pumpy navodí dlouhotrvající blokádu sekrece HCl do žaludku
 • tvorba žaludeční HCl se obnoví až po syntéze nového enzymu (tj. po 18 hodinách)
 • podávat po delším lačnění – tzn. v ranních hodinách 1 hodinu před snídaní

použití

  • vředová choroba
  • v kombinaci s antimikrobními látkami účinné při eradikaci Helicobacter pylori
  • refluxní choroba jícnu

nežádoucí účinky

  • velmi ojediněle
  • bolesti hlavy, nauzea, průjem
  • alergické kožní reakce

H2-antihistaminika

 • blokují působení histaminu na receptorech krycích buněk žaludku
 • tím inhibují účinky histaminu, který vyvolává sekreci HCl
 • cimetidin - nejstarší

léčba duodenálních vředů

nežádoucí účinky - průjmy

 • inhibuje účinky některých současně podávaných léčiv – např. teofylinu, benzodiazepinů, fenytoinu, warfarinu

ranitidin, famotidin, nisatidin

  • vhodnější
  • mají vyšší účinnost
  • delší dobu působení
  • nižší nežádoucí účinky

léčba

  • pálení žáhy
  • refluxní choroba jícnu
  • žaludeční vředy

selektivní parasympatolytika

pirenzepin

  • inhibuje sekreci HCl blokádou M1-receptorů buněk žaludku
  • léčebné účinky se rovnají H2-antihistaminikům
  • málo se používá

Léčiva ochraňující gastroduodenální sliznici

 • ochranu žaludeční sliznice za normálních okolností zajišťuje proti agresivnímu působení žaludeční šťávy dostatečná sekrece hlenu
 • při poruše její sekrece dochází k poškození žaludeční sliznice
 • používaná léčiva mají ochranný vliv na žaludeční sliznici
 • zvyšují tvorbu hlenu a bikarbonátu
 • zlepšují prokrvení sliznice

sukralfát – je to hlinitá sůl sulfátové sacharózy

 • pro účinek sukralfátu je nutné kyselé prostředí žaludku, proto se doporučuje jeho podávání 1 hodinu před jídlem
 • proto současné podávání antacid, inhibitorů protonové pumpy účinky sukralfátu snižuje
 • prakticky se nevstřebává

použití

 • u stresových vředů žaludku a duodena
 • u refluxní choroby jícnu

nežádoucí účinky

 • zácpa (adstringentní účinek hlinité soli)
 • kovová pachuť
 • snižuje účinek současně podávaných tetracyklinů, fenytoinu, digitoxinu aj.
 • proto se doporučuje 2hodinová pauza mezi jejich podáním

komplexní soli bizmutu

  • mají schopnost reagovat s proteiny vředu a vytvářejí tak ochrannou krycí vrstvu („obvaz“) nad vředem a žaludeční sliznici chrání proti dalšímu natrávení
  • absorpce bizmutu je minimální
  • ničí Helicobacter pylori – nutno však doplnit léčbu antibiotiky a chemoterapeutiky, soli bizmutu samy o sobě na eradikaci Helicobacter pylori nestačí
  • absorpce bizmutu je minimální

nežádoucí účinky

  • méně časté
  • dyspepsie, zvracení,
  • černý jazyk, pachuti
  • nemocného upozornit na změnu barvy stolice (tmavá až černá)
  • nedoporučuje se podávat v graviditě

prostaglandiny A,E, I

  • syntetické deriváty
  • snižují tvorbu HCl
  • zvyšují sekreci hlenu a tím chrání žaludeční sliznici

použití

 • omezené, u vředové choroby navozené nesteroidními antiflogistiky

nežádoucí účinky

 • průjem
 • bolesti břicha
 • u těhotných provokace děložních kontrakcí

Antacida

 • látky, které na sebe váží nebo neutralizují žaludeční HCl
 • používají se na začátku léčby k úlevě bolestí od nauzey
 • úleva od bolestí je krátkodobá
 • vyšší dávky urychlují hojení
 • často se používají v kombinaci s jinými léčivy, např. lokálním anestetikem (oxetakainem)

rozdělení

systémová antacida

bikarbonát sodný (jedlá soda)

uhličitan vápenatý

 • mají silný a krátkodobý účinek
 • bikarbonát sodný (jedlá soda) – při neutralizační reakci se žaludeční HCl uvolňuje CO2, který působí dilataci žaludeční stěny – drážděním žaludeční stěny dochází sekundárně k vyplavování gastrinu a tím k opětovnému zvýšení HCl

nežádoucí účinky

 • po NaHCO3 – hrozí systémová alkalóza, porucha acidobazické rovnováhy
 • po CaCO3 – nebezpečí hyperkalcemie

nesystémová antacida

hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý

trisilikát hořčíku, hydroxyhlinitan hořečnatý

  • kationty těchto léčiv vytvářejí se žaludeční HCl bazické nerozpustné sloučeniny
  • prakticky se nevstřebávají
  • působí lokálně
  • navíc vytvářejí na žaludeční sliznici ochranný povlak

použití

 • dyspepsie spojené s překyselením žaludku
 • ovlivňují pyrózu (pálení žáhy)

nežádoucí účinky

 • hrozí riziko kumulace příslušných kationtů u pacientů s poruchami funkce ledvin (Al3+, Mg2+)
 • snižují absorpci perorálně podávaných léčiv, např. s tetracykliny tvoří nerozpustné cheláty

Eradikace Helicobacterpylori

 • je základem léčby vředové choroby
 • k léčbě se používají látky s antimikrobním účinkem
 • terapie léčivy s antimikrobním účinkem má smysl pouze v případech, že byla prokázána jeho přítomnost

amoxicilin, teracyklin, metronidazol, soli bizmutu

léčba

 • inhibitor protonové pumpy (omeprazol) + 2 antimikrobní látky (např. amoxicilin, klarithromycin)

Refluxní choroba jícnu

 • je způsobena patologickým gastroduodenálním refluxem – je to opakovaný zpětný tok žaludečního, případně i duodenálního obsahu ze žaludku nebo až z duodena do jícnu
 • nejčastěji je stanovena na základě pyrózy a opakovaného zpětného toku žaludečního obsahu do jícnu, příp. až do úst
 • další příznaky – říhání, slinění, zvracení, bolest na hrudi
 • nechtěné zhubnutí
 • pyróza – prosté pálení žáhy bez morfologických změn, pálivý až bolestivý pocit za dolním okrajem hrudní kosti, který stoupá směrem vzhůru

léčba

 • inhibitory protonové pumpy
 • H2-antihistaminika
 • prokinetika (upravují poruchu motility trávicího ústrojí)

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít