Terapie

 ? 

Antidiabetika etapa

 • léčba diabetes mellitus 2. typu
 • k potlačení inzulinové rezistence a poruchy inzulinové sekrece
 • předpokladem pro jejich použití je zachování určité sekrece β-buněk pankreatu
 • vyžaduje se především dodržování dietních opatření a tělesné aktivity

na základě chemické struktury se dělí

 • deriváty sulfonylmočoviny
 • biguanidy
 • inhibitory α-glukosidázy
 • nesulfonamidová perorální antidiabetika

deriváty sulfonylmočoviny

 • zvyšují sekreci inzulinu blokádou kalciového kanálu β-buněk, tím dochází ke snížení plazmatické koncentrace glukózy
 • dobře se vstřebávají z trávicího traktu
 • tolbutamid, glipizid, gliklazid, glibenklamid
 • užívají se k léčbě diabetu 2. typu u neobézních pacientů

nežádoucí účinky

  • zvýšená chuť k jídlu
  • hypoglykemie – může být vyvolána po požití alkoholu nebo léčiv, která zvyšují plazmatickou koncentraci sulfonylmočoviny
  • nevolnost, bolest hlavy
  • lékové interakce – při současném podávání hypnotik, sedativ, nesteroidních antirevmatik, kumaronových antikoagulancií, některých antibakteriálních látek

biguanidy

 • jejich efekt spočívá ve snižování absorpce glukózy z přijaté potravy a inhibici glukoneogeneze v játrech
 • neovlivňují vlastní pankreatickou sekreci inzulinu ani funkci β-buněk
 • užívání nevede k hypoglykemii
 • mohou být kombinovány s deriváty sulfonylmočoviny a s inzulinem

metformin, buformin

léčba diabetu 2. typu u obézních pacientů

nežádoucí účinky

  • dyspeptické potíže gastrointestinálního traktu
  • laktátová acidóza – příjem alkoholu je přísně kontraindikován – hrozí nebezpečí srdečního selhání a plicního otoku

inhibitory α-glukosidázy

 • jsou to látky zpomalující a omezující vstřebávání sacharidů v tenkém střevě
 • blokují enzymy hydrolyzující sacharidy na absorbovatelné monosacharidy

akarbóza

 • jako doplňková léčba diabetu 2. typu v kombinaci s jinými antidiabetiky
 • akarbóza je oligosacharid rostlinného původu
 • působí pouze lokálně v tenkém střevě (cukry ve zvýšené míře odcházejí stolicí)

nežádoucí účinky

  • zvýšená tvorba střevních plynů
  • bolesti břicha a průjmy

nesulfonamidová perorální antidiabetika

 • nová skupina léčiv s rychlým nástupem účinku

glinidy

 • repaglinid, nateglinid – vhodné u obézních pacientů

thiazolidindiony

 • pioglitazon, rosiglitazon, trolgitazon – vhodné pro diabetiky s hypertenzí
 • zvyšují využití glukózy ve tkáních a snižují glukoneogenezi v játrech
 • mohou se kombinovat s deriváty sulfonylmočoviny a metforminem

nežádoucí účinky

  • mírná retence tekutin
  • zvýšení tělesné hmotnosti
  • poškození jater

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít