Terapie

 ? 

Desinficiencia a antiseptika etapa

 • rozdíl mezi antiseptiky a dezinficiencii je kvantitativní
 • výraz dezinficiencia se používá pro látky určené k usmrcení mikroorganizmů na neživých předmětech
 • výraz antiseptika se používá pro látky méně toxické, které se používají k aplikaci na kůži, sliznice, případně otevřené rány
 • používané dezinfekční prostředky mají malou selektivitu – vedle mikroorganizmů poškozují i materiál dezinfikovaných předmětů a do jisté míry jsou toxické i pro člověka
 • účinnost dezinfekčních prostředků závisí kromě mechanizmu účinku také na jejich použité koncentraci, na době jejich působení a teplotě

Rozdělení dezinficiencií podle jejich chemické struktury

fenol a jeho deriváty

 • fenol (kyselina karbolová) byl prvním použitým antiseptikem (v roce 1867 jej použil Lister)
 • způsobuje denaturaci bílkovin mikroorganizmů
 • dnes se samotný již nepoužívá – má silnou lokální dráždivost
 • v současné době se stále fenol používá pro srovnávání účinnosti s dalšími dezinfekčními přípravky pomocí tzv. fenolového koeficientu

deriváty fenolu - 4-chlorfenol, 4-chlorxylenol, hexachlorofen, chlorhexidin

 • účinné proti bakteriím, kvasinkám i některým virům
 • jako antiseptikum operačního pole, k mytí rukou

alkoholy a aldehydy

alkoholy – ethanol a izopropanol

 • způsobují koagulaci bílkovin mikroorganizmů
 • působí pouze na vegetativní formy mikroorganizmů, ne na jejich spory
 • etanol je nejúčinnější v koncentraci 80%, izopropanol v koncentraci 70-90%
 • používají se samostatně nebo se mezi sebou kombinují nebo se kombinují s jinými dezinfekčními látkami, např. jodová tinktura nebo ajatinová tinktura

aldehydy – formaldehyd

 • formaldehyd je plynná látka dráždivého charakteristického zápachu
 • ve vodě vytváří 35-38% roztok formaldehydu
 • způsobuje denaturaci bílkovin mikroorganizmů
 • má silné baktericidní účinky
 • místně silně dráždí pokožku
 • používá se proto pouze k dezinfekci místností, předmětů, a to ve 2-5% koncentraci, a exkretů, jako např. sputa, v 10% koncentraci

kyseliny a jejich soli – kyselina boritá, kyselina benzoová, kyselina salicylová

kyselina boritá – Acidum boricum

 • má slabé bakteriální účinky
 • používá se jako povrchové antiseptikum ve formě roztoků (Solutio Jarisch) nebo jako součást mastí v koncentraci 3% nebo 10% (Acidi borici unguentum)

nežádoucí účinky

  • nemá se aplikovat na rozsáhlejší plochy, zejména u dětí – hrozí riziko toxicity

tetraboritan sodný

 • podobné antiseptické vlastnosti
 • používá se v koncentraci 3-20%, ve vodném nebo glycerolovém roztoku

kyselina benzoová - Acidum benzoicum

 • používají se její estery metylparaben a propylparaben (parabeny) jako antimikrobiální přísada při přípravě některých lékových forem
 • samotná kyselina benzoová se užívá v potravinářském průmyslu jako konzervans

kyselina salicylová - Acidum salicylicum

 • má slabý antiseptický účinek
 • ovlivňuje keratinovou vrstvu kůže: do 5% koncentrace má účinky  keratoplastické, od 6% koncentrace má účinky keratolytické
 • při lokální aplikaci na velké plochy kůže hrozí zejména u dětí celková intoxikace (salicylizmus)

oxidační látky – peroxid vodíku, manganistan draselný, kyselina peroctová

 • mechanizmus účinku oxidačních látek je založen na uvolnění elementárního kyslíku, který inaktivuje mikrobiální enzymové systémy
 • k lokální aplikaci se používá 3% roztok peroxidu nebo 0,02-0,05% roztok manganistanu
 • 0,2% roztok kyseliny peroctové se používá k dezinfekci předmětů

halogeny - jód, chlór a jejich sloučeniny

jód

 • v 1-2% koncentraci se používá k dezinfekčním účelům
 • jódová tinktura, Lugolův roztok

nevýhoda

  • jód při aplikaci na kůži a sliznice vyvolává alergické reakce – dermatitidy

chlór a jeho sloučeniny – chlornany, chloraminy

 • mají baktericidní a antivirový účinek
 • účinnou látkou je kyselina chlorná – při jejím rozkladu se uvolňuje kyslík
 • dezinfekční účinek je silnější v kyselém prostředí
 • 0,5% roztoky se používají k mytí rukou
 • 2% roztoky k dezinfekci prostředí

těžké kovy - rtuť a stříbro

sloučeniny rtuti

 • anorganické – zásaditý kyanid rtuťnatý, amidochlorid rtuťnatý
 • organické – boritan fenylrtuťnatý

anorganické sloučeniny

 • mají baktericidní účinky – vyvolávají inhibici bakteriálních enzymů
 • jejich antiseptický účinek se používá v kožním lékařství

nevýhoda

 • při lokální aplikaci se mohou absorbovat z větších ploch kůže nebo sliznice
 • hrozí poškození ledvin
 • alergické kožní reakce

organické sloučeniny rtuti

 • mají silnější dezinfekční účinky
 • mají nižší lokální dráždivost

sloučeniny stříbra – dusičnan stříbrný, targesin

 • sloučeniny stříbra mají antibakteriální účinky
 • způsobují koagulaci bílkovin mikroorganizmů
 • dusičnan stříbrný se aplikuje lokálně
 • targesin je organická koloidní sloučenina stříbra – ionty stříbra se uvolňují postupně

nežádoucí účinky

  • při dlouhodobém používání hrozí riziko intoxikace

detergencia

 • povrchově aktivní látky
 • výrazné antibakteriální účinky
 • narušují permeabilitu buněčné membrány

sodné mýdlo – Sapo medicinalis, draselné mýdlo – Sapo kalinus

 • vedle antiseptického účinku usnadňují mechanické odstranění nečistot a mikroorganizmů
 • někdy se k mýdlům přidávají i další dezinficiencia, čímž se jejich antibakteriální účinek zvýší – např. hexachlorofen, fenoly

nežádoucí účinky

  • alkalická reakce může vyvolat podráždění kůže (kůže má fyziologické pH 5,5–6,5; mýdlo má pH 8–10)

kvarterní amoniové báze – ajatin, septonex

 • působí hlavně na grampozitivní mikroorganizmy, méně na mikroorganizmy gramnegativní
 • vůči virům a mykobakteriím jsou neúčinná
 • v koncentraci 0,5-1% se používají k dezinfekci kůže, sliznic a chirurgických nástrojů

nevýhoda

  • možné alergické reakce (přecitlivělost)

organická barviva – akridin, genciánová violeť, brilantová zeleň

akridin

 • účinný proti grampozitivním mikroorganizmům

genciánová violeť a brilantová zeleň

 • účinné proti plísním

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít