Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

RTG žaludku a duodena etapa

Rtg vyšetření žaludku a duodena je dnes nahrazeno gastroduodenoskopií. Pokud je indikováno, pak se provádí metodou dvojitého kontrastu.

Indikace

  • vyšetření pasáže: tumor kardie, stenózy pyloru, duodena
  • GE (gastroesofageální) reflux, hiátové kýly
Kontraindikace
  • alergie na kontrastní látku
  • nespolupráce pacienta

Příprava na vyšetření

Psychická: vysvětlit průběh a význam vyšetření

Somatická: pacient musí být nalačno, 8 hodin před vyšetřením nebude jíst a 2 hodiny pít, ani kouřit. Před vyšetřením si sejme řetízky

Průběh vyšetření

Během vyšetření pacient stojí a lékař ho polohuje. Nejprve se provede skiaskopie, pak se podají 2 doušky kontrastu (baryové suspenze) a sleduje se postup jícnem do žaludku. Po průchodu suspenze do duodena se provede reliéfní snímek, pak se podá 250 ml kontrastu, tím se vyplní žaludek, vytvoří se odlitková náplň, která se vyšetří skiaskopicky s použitím zesilovače a rtg televize a zároveň se nahrává na video. Pak pacient spolkne 1-2 g šumivého prášku (k vytvoření dvojitého kontrastu) a vypije 200 ml barya. Vše se znovu snímkuje a zaznamenává.

Ošetření po výkonu

Není nutné, výkon se provádí ambulantně a pacient po skončení odchází domů. Musí být však upozorněn, že bude mít světlou stolici a baryum může způsobit obstipaci.

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít