Lékařské diagnózy

 ? 

Akutní pankreatitis (konzervativní léčba) etapa

Definice

 • akutní zánět slinivky břišní s variabilním postižením okolních i vzdálených orgánů
 • patří mezi nejzávažnější NPB
 • přes všechny dostupné léčebné prostředky může končit smrtí

Etiologie

 • choledocholitiáza 50–60 %
 • nadměrná konzumace alkoholu 20–40 % (gangrenózní – nekrotizující pankreatitis)
 • další
  • vrozené anomálie pankreatu, divertikly duodena, hyperlipoproteinemie, hyperkalcemie, virová a bakteriální onemocnění (coxsackie, parotitida, E. coli), některé léky (diuretika, ATB, hormonální přípravky, azathioprin), iatrogenní poškození (nitrobřišní operace, ERCP)
  • typické objevení se při svatebních hostinách, oslavách, křtinách, tzn. při stravě bohaté na tuky se současnou konzumací alkoholu

Patogeneze

 • Nezávisle na faktorech vzniku dochází k celé kaskádě patofyziologických jevů, které vedou k samonatrávení slinivky břišní vlastními aktivizovanými enzymy. Důsledkem těchto změn může být i poškození vzdálených orgánů (ledvin, plic), tvorba výpotků (pleurální, peritoneální). Systémový efekt aktivovaných enzymů vede přímo i nepřímo k poškození plic, ledvin, jater, srdce, mozku, koagulace a vnitřního prostředí, tento stav může vyústit v multiorgánové selhání, které je spojeno s respiračním selháním v rámci ARDS.

Klinický obraz

 • 80 % LEHKÁ FORMA – edematózní a intersticiální
 • 20 % TĚŽKÁ FORMA
  • bolesti břicha – pankreatogenní
   • v epigastriu nebo mezogastriu
   • mírná, krutá až šokující
   • 12–48 hodin po alkoholovém excesu, dietní chybě
   • zvyšuje se ve vzpřímené poloze
   • pásový charakter
   • vystřeluje do zad, někdy více vlevo
   • úlevová poloha – ,,klečící mohamedán“ (na všech čtyřech)
   • trvají řadu hodin až dní
  • dyspeptické potíže
   • nechutenství, nauzea, zvracení bez úlevy s nedostatečným odchodem střevních plynů
  • celková alterace stavu
   • zarudlý v obličeji
   • příznaky peritoneálního dráždění
   • příznaky zpomalené peristaltiky
  • ascites
  • hydrotorax spojený se zhoršeným dýcháním
  • ikterus
   • při obstrukci žlučových cest
  • zvýšená teplota až horečka
   • signalizuje infekční komplikace
  • šokový stav
   • hypotenze
   • tachykardie
   • pocení
  • modravé skvrny v podkoží
   • způsobené nekrózou tukové tkáně
   • Turnerovo znamení
    • modravé skvrnky v tříslech
   • Cullenovo znamení
    • modravé skvrnky kolem pupku

Diagnostika

anamnéza

 • navázání kontaktu s nemocným a získání jeho důvěry
 • hlavní potíž
  • obtíž, která přivádí pacienta k lékaři. Rozlišujeme potíže vzniklé akutně nebo potíže trvající déle
 • nynější onemocnění – příznaky
  • zaměřujeme se na: bolest, zvracení, změny ve vyprazdňování, krvácení
 • osobní anamnéza
  • prodělané nemoci (ICHS, DM, onemocnění plic, jater, ledvin, infekční nemoci – hepatitidy, HIV)
  • předchozí operace a úrazy
  • alergie (ATB, jodové preparáty, salicyláty)
  • abúzus alkoholu, závislost na omamných látkách, kouření  (kolik a jak dlouho)
  • předchozí medikace (kortikosteroidy, antikoagulancia, antiagragancia, diuretika, antidiabetika, inzulín
 • rodinná anamnéza
  • zaměřujeme se na dědičně přenosná onemocnění (polypóza tlustého střeva, karcinom prsu, MEN syndrom)

fyzikální vyšetření

laboratorní vyšetřovací metody

 • vyšetření krve
  • hematologické
   • krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
   • FW
  • biochemické
   • minerály Na, K, Ca, CL, Mg, Fe
   • CRP
   • močový komplex - dusíkaté látky
    • urea
    • kreatinin
   • enzymy
    • GMT - gamaglutamyltranspeptidasa
    • ALP - alkalická fosfatáza
    • ALT - alaninaminotransferáza
    • AST - asparátaminotransferáza
    • lipáza
    • trypsin
    • sérová amyláza – S- amy
   • bílkoviny
    • celková bílkovina
   • bilirubin
   • glykémie
  • acidobáze
   • ph krve
   • pCO2
   • pO2
   • bikarbonát
   • deficit bází
 • vyšetření moči
  • biochemické
   • metabolity
    • močová amyláza – U- amy

zobrazovací vyšetřovací metody

 • radiodiagnostika
  • gastrointestinální trakt (GIT)
   • RTG žaludku a duodena
   • CT Břicha
 • magnetická rezonance
  • MR zažívacího systému – méně často používaná metoda
 • ultrazvukové vyšetřovací metody
  • břicho
   • cholecystosonografie
   • endosonografie pankreatu
 • endoskopické vyšetřovací metody
  • gastrointestinální trakt (GIT)
   • endosonografie – méně často používaná metoda
   • endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ERCP

Terapie

režimová opatření

 • monitorace
  • příjmu a výdeje tekutin – P+V
  • centrálního žilního tlaku – CVT
  • fyziologické funkce
  • pulz - P
  • krevní tlak – TK
  • tělesnou teplotu – TT
  • saturace krve kyslíkem – SaO2
  • dýchání – D
  • vyprazdňování stolice

dieta

 • nic p. o
 • totální parenterální výživa
  • all in one
  • velké množství tekutin 5 – 15 l/den
 • nasogastrická sonda
  • odvádí žaludeční obsah
 • dieta – při stabilizaci stavu, obnovení peristaltiky
  • menší časté dávky jídla
  • dostatečný přísun bílkovin – 1g/ 1 kg
  • omezení tuků na 30%
  • potraviny obsahující polysacharidy s nízkým obsahem vlákniny
   • těstoviny, rýže, kukuřice
  • proteiny 80 – 120g/ denně
   • mléčné výrobky, libové maso, ryby
  • tuky 60g/ denně
   • rostlinné
  • nevhodné potraviny
   • alkohol
   • houby, nadýmavá zelenina

farmakoterapie

 • analgetika
  • preparáty morfiového typu nejsou vhodné pro jejich možné ovlivnění Odiho svěrače
  • možná i epidurální anestézie
 • spasmolytika
 • inhibitory protonové pumpy
 • antibiotika
  • širokospektrá
 • inzulin

oxygenoterapie, případně řízená ventilace

hemodialýza

endoskopická

 • u pacientů s akutní biliární pankreatitidou
 • princip - uvolnění odtoku žluče endoskopickou papilosfinkterotomií s následným odstraněním konkrementů ve žlučovodech

chirurgická

 • indikace
  • pankreatický absces
  • pseudocysta
 • chirurgická léčba spojená s akutní pankreatitidou je spojena s velkou úmrtností

Komplikace

 • šokový stav
 • multiorgánové selhání
  • akutní selhání ledvin
  • selhání oběhu
  • Syndrom dechové tísně dospělých - ARDS

Prognóza

 • 80 % akutní pankreatitidy má lehký průběh, který lze zvládnout konzervativní léčbou
 • 20 % nekrotizující pankreatitida, kdy je mortalita 10–30%

Drenáž dutiny břišní při nekrotizující pankreatitidě Ikterus – pohled na skléru Ikterické zbarvení kůže a sklér Ikterus v obličeji Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření hlavy Fyzikální vyšetření krku Fyzikální vyšetření hrudníku Fyzikální vyšetření břicha Fyzikální vyšetření končetin

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít