Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Scintigrafie skeletu etapa

Princip

Kostní scintigrafie je jednoduchá  neinvazivní metoda citlivě ukazující změny kostního metabolizmu zobrazením záchytu osteotropního radiofarmaka. Patří mezi nejčastější metody prováděné na pracovištích nukleární medicíny. Jedná se o vysoce senzitivní vyšetření, které umožňuje odhalit řadu patologických procesů ve skeletu dříve než za použití klasických zobrazovacích metod. Hlavní přednost scintigrafie v diagnostickém procesu je založena na skutečnosti, že v naprosté většině případů metabolické změny ve skeletu předcházejí  změnám strukturálním. Další výhodou je možnost jednorázového zobrazení metabolické aktivity v kompletním skeletu (celotělová scintigrafie), detailní vyšetření pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT), absence nežádoucích vedlejších účinků, poměrně nízká radiační zátěž a v neposlední řadě i přijatelná cena. Limitací kostní scintigrafie je její nízká specificita.

Obvykle užívané značené difosfonáty se aplikují intravenózně. Podanou aktivitu je nutno upravovat dle tělesné hmotnosti. Záznam se provádí za 2–4 hodiny nejlépe na dvoudetektorové gamakameře jako celotělová scintigrafie z přední i zadní projekce. Vyšetření lze doplnit i planárními scintigrafiemi z různých projekcí a emisní tomografií (SPECT).

Klinické využití

  • Benigní kostní nádory
  • Primární maligní nádory
  • Nádory sekundárně postihující skelet (metastázy)
  • Kostní infekce (osteomyelitida, spondylodiscitida, neuropatická- diabetická noha)
  • Metabolická onemocnění (Pagetova choroba, fibrózní dysplázie, hormonálně podmíněné osteopatie, kostní dysplazie, hypertrofická osteoartropatie, osteomalacie, osteoporóza)
  • Fraktury
  • Časná diagnostika Perthesovy choroby
  • Onemocnění kloubů (septická artritida, epikondylitida, ankylozující spondylitida – m. Bechtěrev, uvolňování endoprotéz, bolesti v bederní a křížové oblasti)

Kontraindikace

  • Relativní kontraindikací je gravidita (provedení jen z vitální indikace)

Příprava pacienta k vyšetření

Pacient by měl být v průběhu vyšetření dobře hydratován. Někdy je doporučováno blokování štítné žlázy perorálním  podáním perchlorátu draselného minimálně jednu hodinu před aplikací radiofarmaka. Těsně před scintigrafií je nutné nechat pacienta vymočit – plný močový měchýř může překrývat struktury pánve. Dále je potřebné odstranit z povrchu těla kovové předměty, neboť mohou vytvářet artefakty na záznamu. 

Péče o pacienta po vyšetření

Po skončení vyšetření je vhodné pokračovat ve zvýšené  hydrataci a častějším močením urychlit vylučování radiofarmaka z organizmu s cílem snížení radiační zátěže pacienta, omezit kontakt s malými dětmi.

Scintigrafie skeletu dítěte - růstové zóny Scintigrafie skeletu - chondrosarkom Scintigrafie skeletu - karcinom prostaty Fraktury obratlových těl při osteoporóze Scintigrafie skeletu - obraz Perthesovy choroby Scintigrafie skeletu - obraz artritidy Scintigrafie skeletu - Pagetova choroba

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít