Lékařské diagnózy

 ? 

Karcinom prostaty (prostatektomie) etapa

Definice

 • nádor prostaty, nejčastěji se jedná o adenokarcinom
 • je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů

Etiologie

 • hormonální vlivy
 • genetické predispozice
 • rizikové faktory
  • věk: po 60. roce života výskyt prudce stoupá
  • chemické látky – práce s kaučukem, kadmiem
  • strava s vysokým obsahem živočišných tuků
  • zvýšená fyzická námaha
  • obezita
  • kouření, alkohol
  • zvýšená sexualita, časně zahájená, promiskuita
  • rasa: černá rasa je postižena častěji než bílá rasa
  • práce s pesticidy a umělými hnojivy
  • profesionální expozice radioaktivním materiálem, rtutí a kadmiem

Klinický obraz

 • z počátku asymptomatický
 • dysurické obtíže
 • nykturie
 • oslabený proud moči
 • polakisurie
 • pocit neúplného vymočení
 • pokročilé stadium – kostní bolesti při metastázách, úbytek hmotnosti, únava
 • hematurie

Diagnostika

anamnéza

 • velmi důležitá je anamnéza rodinná (Ca prostaty, Ca prsu)

fyzikální vyšetření

 • obvykle normální nález
 • vyšetření per rektum
  • při tomto vyšetření se odhalí asi 30 % nádorů
  • typický nález: tvrdý nebolestivý uzel
  • hrbolatá, tvrdá a nepřesně ohraničená prostata je příznakem lokálně pokročilého nálezu

laboratorní vyšetření

 • PSA = prostatický specifický antigen, specifita 90-100 %
 • naměřené hodnoty jsou u karcinomu prostaty obvykle zvýšeny a mohou dosahovat až stovkových hodnot
 • CAVE cca 10 % karcinomů prostaty vůbec netvoří PSA, fyziologická hodnota do 4 ng/ml 

zobrazovací vyšetřovací metody

 • RTG plic
  • prostý snímek prokáže plicní metastázy, které jsou však vzácné
 • CT pánve
  • vyšetření zobrazí příslušné oblasti těla ve vrstvách a následném počítačovém zhodnocení
  • posoudí velikost, strukturu, ohraničení prostaty a regionální uzliny
  • ke zvýraznění rozdílu je možno podat kontrastní látku
 • Abdominální ultrasonografie
  • vyšetření zobrazí močový měchýř, prostatu a prokáže reziduální moč, vyloučí dilataci horních močových cest jako důsledek subvezikální obstrukce u pokročilého nádoru
  • příprava nemocného: plný močový měchýř
 • Transrektální ultrasonografie (TRUS)
  • transrektální sonda se zavede análním otvorem do konečníku
  • vyšetření umožňuje přesné zobrazení prostaty, semenných váčků, báze močového měchýře a rekta
 • Scintigrafie skeletu
  • vyšetření kostí pomocí radioizotopů
  • radioizotopy se podají intravenózně a ty se poté ukládají v patologickém místě kosti (ložisku vysoké metabolické aktivity v místě metastázy)
  • vyšetření je snímáno gama kamerou speciálního přístroje, obraz celého skeletu je vidět na monitoru

příprava nemocného

  • dostatek tekutin
 • Transuretrální endoskopie
  • jen v případě obstrukce močových cest
 • Biopsie prostaty + cytologické a histologické vyšetření
  • bioptické potvrzení nálezu karcinomu prostaty je naprosto základní, bez pozitivního bioptického nálezu nelze zahájit terapii
  • transrektální odběr vzorku prostatické tkáně
  • biopsie se provádí přes konečník pod ultrazvukovou kontrolou (TRUS)
  • indikace: podezření na karcinom prostaty, pozitivní PSA, pozitivní nebo suspektní nález per rectum

příprava nemocného

  • vyprázdnění střev – večer se podá klyzma nebo glycerinový čípek
  • v den vyšetření se podá širokospektré antibiotikum nebo chemoterapeutikum

Terapie

režimová opatření

 • úprava životosprávy

dietoterapie

 • vhodné potraviny a doporučení
  • dostatek zeleniny a ovoce
  • celozrnné pečivo
  • potraviny obsahující vlákninu
  • dostatek vitaminů
 • nevhodné potraviny
  • velké množství masa
  • vnitřnosti, uzeniny
  • ostrá, kořeněná a přesolená jídla
  • konzervované potraviny
  • instantní výrobky
  • alkoholické nápoje
  • kofein
  • čokoláda

farmakoterapie

 • hormonální terapie: androgenní deprivace
  • smyslem je zabránit účinku androgenů na prostatickou buňku
  • patří sem: antiandrogeny – blokují receptory v nádorové buňce prostaty a zabraňují vazbě dihydrotestosteronu
  • analoga LH-RH hormonu – potlačují uvolňování testosteronu z varlat zpětnovazebným působením na hypotalamus a hypofýzu
 • chemoterapie
  • podávání cytostatik
  • onkologická terapie 2. linie
  • indikována u hormon refrakterních karcinomů
 • antibiotika

speciální terapie

CHIRURGICKÁ TERAPIE

radikální prostatektomie

 • odstranění celé prostaty, včetně pouzdra a semenných váčků
 • po odstranění prostaty se vytvoří anastomóza mezi hrdlem močového měchýře a membranózní uretrou

transuretrální resekce

 • paliativní zákrok obnovující průchodnost močové trubice
 • endoskopická metoda

pánevní lymfadenektomie

 • odstranění regionálních uzlin
 • nejde o kurativní výkon, jen staging před zahájením onkologické léčby

bilaterální orchiektomie

 • odstranění varlat
 • rychlý, nenáročný chirurgický výkon, který je možno provést v místní nebo celkové anestézii
 • jedná se o androgenní blokádu
 • po provedení zákroku se do 6ti týdnů velikost nádoru zmenší, zmenší se metastázy, nemocný může snadněji močit a pociťuje zmírnění bolestí kostních metastáz

NECHIRURGICKÁ TERAPIE

radioterapie

  • radioterapie je indikovaná nemocným, u kterých není možnost radikální prostatektomie
  • alteranativa k radikálnímu chirurgickému výkonu
 • zevní – teleterapie
  • záření cílené na prostatu, šetřeny jsou zdravé okolní tkáně
 • vnitřní – brachyterapie
  • zdroj ionizujícího záření se zavede přes kůži hráze do prostaty v krátkodobé anestézii

hormonální terapie

 • BILATERÁLNÍ ORCHIEKTOMIE
  • jde o hormonální léčbu
  • odstranění varlat
  • provádí se u nemocných, kteří mají generalizovaný karcinom, nebo je součástí totální androgenní blokády (odstranění zdroje testosteronu + antiandrogeny)

Předoperační příprava

všeobecná

speciální

  • možnost autotransfuze
  • podání antibiotik
  • v den operace se ráno odebírá krev – vyšetřuje se urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl

Pooperační péče

všeobecná

speciální

 • závisí na typu operačního výkonu a zvyklostech pracoviště
  • po výkonu jsou nemocní převezeni z operačního sálu na JIP – zde zůstávají 2-3 dny
  • 5-7 dní se podávají antibiotika i.v.
  • 1. pooperační den se ráno odebírá krev – vyšetřuje se urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl
  • klid na lůžku 6 dní po operaci po radikální prostatektomii
  • po pánevní lymfadenektomii je vhodná včasná mobilizace
  • po radikální operaci je 14 dní zaveden permanentní močový katétr
  • před odstraněním močového katétru se provádí cystografie

Komplikace

Komplikace radikální prostatektomie

 • erektilní dysfunkce u 80 % nemocných do 6 měsíců od operace
 • inkontinence moči
 • striktury uretry v anastomóze
 • infertilita
 • rektální píštěl

Komplikace transuretrální resekce

 • hypervolemicko-hypotonický syndrom (TUR syndrom) – projevy: neklid, zmatenost, dušnost, nauzea, zvracení, tachykardie, hypertenze, hyperbilirubnemie
 • krvácení
 • inkontinence moči

Komplikace bilaterální orchiektomie

 • ztráta pohlavní aktivity a schopnosti erekce
 • návaly horka

Urogenitální systém – transuretrální endoskopie Scintigrafie skeletu - karcinom prostaty Prostata Dotazník pro pacienty s podezřením na hyperplazii prostaty Mapa bolesti podle M. S. Margolese Vizuální analogová škála bolesti Záznam hodnocení bolesti PSA (prostatický specifický antigen) UZ břicha

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít