Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP etapa

Definice

ERCP je kombinované endoskopické a rentgenologické vyšetření na zobrazení vývodných žlučových cest a vývodu slinivky břišní s možností terapeutického zákroku (např. rozříznutí Vaterovy papily – papilotomie, odstranění konkrementů, zavedení drenáže). Vyšetřuje se pomocí flexibilního endoskopu (duodenoskopu). 

Postup vyšetření

Vyšetření se provádí na endoskopické vyšetřovně na vyšetřovacím rentgenologickém stole v poloze na levém boku s pokrčenými koleny. V průběhu vyšetření se pacient polohuje i do polohy na zádech. Před vyšetřením se zavádí flexila do periferní žíly. Po místním znecitlivění dutiny ústní a i.v. aplikaci analgosedace lékař zavádí ústy duodenoskop do duodena k Vaterské papile a pod RTG kontrolou vstřikuje kontrastní látku do vývodných žlučových cest.

Příprava k vyšetření

dlouhodobá

 • psychologická
 • informativní
  • objasnění důvodu vyšetření a rizika komplikací (zánětlivé, krvácení, perforace)
  • informace o provedení výkonu v analgosedaci (zmírnění pocitu strachu z vyšetření, zklidnění pacienta a snížení bolesti)
 • minimálně  6 hodin před vyšetřením nejíst, nekouřit, 2 hodiny před vyšetřením nepít
 • léky, které není možno vysadit, podat 2 hodiny před vyšetřením
 • příprava diabetiků dle ordinace lékaře (úprava dávky inzulinu či perorálních antidiabetik)
 • zavedení flexily do periferní žíly
 • odběry krve a moči (KO, S a U amylázy, jaterní testy, INR)
 • hospitalizace na lůžkovém oddělení

krátkodobá

 • vysvětlení postupu vyšetření a podpis informovaného souhlasu
 • alergická anamnéza (léky, dezinfekce, náplast)
 • vyjmutí zubní protézy
 • zavedení flexily do periferní žíly pro podání analgosedace a parasympatolytik
 • připojení na pulzní oxymetr, v indikovaných případech na EKG monitor, a zajištění kyslíkové podpory
 • v indikovaných případech podání ATB profylaxe
 • podání antihistaminik dle zvyklosti pracoviště
 • použití ochranných rtg pomůcek pro pacienta

Sledování po výkonu

 • sledování celkového stavu pacienta, zejména po silnější premedikaci
 • sledování bolesti
 • klid na lůžku
 • za 6 hodin po výkonu odběr S a U amyláz (při podezření na krvácení vyšetření krevního obrazu, v případě obstrukčního ikteru vyšetřit za 3 - 4 dny jaterní testy)
 • 1 hodinu nic per os do odeznění účinku lokální anestezie dutiny ústní (z důvodu možné aspirace)
 • strava až dle výsledku S a U amyláz za 6 hodin po vyšetření
 • sledování barvy stolice

Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt -Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Gastrointestinální trakt -Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít