Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Biopsie ledvin etapa

Renální biopsie je invazivní vyšetřovací metoda, která umožňuje získat vzorek ledvinné tkáně a vyšetřit jej světelnou, elektronovou a imunofluorescenční  mikroskopií. Poskytuje informace o morfologii glomerulů, tubulů, intersticia a cév. Pomáhá při stanovení diagnózy, prognózy a v řízení léčby. Indikována je např. u nefrotického syndromu neznámé etiologie,  rychle progredující glomerulonefritidy, dlouhodobé proteinurie a hematurie, transplantované ledviny s poruchou funkce, akutního selhání ledvin.

Nejčastější je biopsie perkutánní. U nemocného ležícího na břiše se po dezinfekci a místním znecitlivění lumbální krajiny (u malých dětí a neklidných pacientů v celkové narkóze) pronikne jehlou k ledvině a získá  se vzorek tkáně. K provedení renální biopsie je k dispozici několik druhů jehel včetně automatů, které vystřelují jehlu do ledvinné tkáně. Ledvina je lokalizována pomocí sonografie a po ukončení biopsie se opět provede kontrolní sonografické vyšetření. Vzorek tkáně je transportován do příslušné laboratoře naložen ve formaldehydu a obložen ledem.

Provedení výkonu

 • na výkonovém sálku – přípravu pomůcek, asistenci zajistí sestra specialistka

Příprava vyšetřovaného

 • seznámení vyšetřovaného (zákonného zástupce) s průběhem vyšetření – lékař
 • seznámení s ošetřovatelskou péčí před a po výkonu – sestra (např. poloha, dodržování klidu na lůžku)
 • zajištění informovaného souhlasu včetně podpisu – lékař
 • zajištění informovaného souhlasu s podáním celkové aneztezie – lékař anesteziolog
 • zajištění laboratorního vyšetření: KO včetně trombocytů, APTT, INR, krvácivost, KS+Rh faktor, biochemické vyšetření (S – kreatinin, urea, minerály), vyšetření  moči a sedimentu
 • UZ ledvin
 • po dobu 6-8 hodin před výkonem nesmí pacient jíst, kouřit; tekutiny může přijímat dle ordinace lékaře
 • zajištění žilního vstupu
 • podání premedikace dle ordinace lékaře

Ošetřovatelská péče po výkonu

 • klid na lůžku v poloze na zádech 24 hodin po výkonu
 • komprese bederní krajiny válcem 2 hodiny po výkonu
 • monitoring základních životních funkcí u pacientů, kterým byl výkon prováděn v celkové aneztezii
 • monitoring TK, P dle ordinace lékaře
 • sledování místa vpichu
 • příjem tekutin a stravy dle ordinace lékaře
 • kontrola močení, laboratorní vyšetření moči (moč + sediment, Hamburgerův sediment)
 • laboratorní vyšetření krve – KO (hematokrit)
 • kontrolní sonografie ledvin
 • zajištění ošetřovatelské péče dle potřeb vyšetřovaného
 • převaz místa vpichu

Komplikace vyšetření

 • hematurie
 • perirenální krvácení
 • ruptura ledviny
 • poškození jiného orgánu (pankreatu, sleziny, nabodnutí cévy)

Kontraindikace vyšetření

 • nekorigovaný defekt hemostázy
 • jedna ledvina (s výjimkou transplantované ledviny)
 • nespolupracující nemocný
 • aktivní infekce v močových cestách
 • těžká hypertenze 

Biopsie ledvin Biopsie ledvin Bioptická jehla k renální biopsii Pomůcky k renální biopsii

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít