Lékařské diagnózy

 ? 

Systémový lupus erytematodes etapa

Definice

SLE je chronické zánětlivé onemocnění neznámého původu, které postihuje kůži, klouby, ledviny, plíce, kardiovaskulární systém, centrální nervový systém a případně další orgány. Může být postižen jeden orgán nebo několik orgánů v jakékoliv kombinaci. Častěji postihuje ženy (1:9).
Klinický průběh se skládá z období remisí a chronických či akutních vzplanutí.

Etiologie

 • autoimunitní onemocnění
 • genetické vlivy, abnormality v imunitní regulaci, hormonální vlivy, infekce (virová infekce EBV, cytomegaloviry, retroviry), toxiny, chemikálie, léky, věk a pravděpodobně další neznámé okolnosti
 • onemocnění se vyznačuje hyperaktivitou B a T-lymfocytů, které vytvářejí antinukleární protilátky proti antigenům vlastní pojivové tkáně - poškozují ji tak a vzniká v ní zánět; následkem poškození vzniká vaskulitida a vaskulopatie, která poškozuje příslušný orgán, dochází ke zhoršení až výpadku jeho funkce.

Klinický obraz

 • celkové nespecifické příznaky
  • zvýšená únavnost, poruchy spánku, nechutenství, úbytek hmotnosti, nadměrné pocení, artralgie, myalgie, citlivost na UV záření, padání vlasů, zvýšená tělesná teplota až horečka, často s třesavkou, která má většinou epizodický charakter, mnohočetné zduření mízních uzlin
 • kožní projevy
  • motýlovitý exantém (někdy po slunění), alopecie, Raynaudův fenomén, slizniční léze vedoucí k ulceracím v dutině ústní, kožní ulcerace
 • kloubní a svalové projevy
  • artralgie nebo artritida postihující nejčastěji drobné klouby ruky, zápěstí a kolena, převážně symetricky, časté jsou tendosynovitidy, ruptury šlach,
   myalgie, citlivost svalů a svalová slabost
 • ledvinové projevy
  • glomerulonefritida, renální hypertenze až selhání ledvin, proteinurie až nefrotický syndrom
 • postižení CNS
  • organický mozkový syndrom (poruchy kognitivních funkcí, změny chování až demence) nebo ložiskové příznaky – CMP, epilepsie, zhoršení zraku, poruchy mozkových a míšních nervů
 • plicní projevy
  • pleuritida, akutní pneumonitida
 • srdeční projevy
  • perikarditida (výpotek), endokarditida, myokarditida (může se projevit tachykardií)
 • gastrointestinální projevy
  • bolesti břicha, anorexie, nauzea, občasné zvracení

Diagnostika

anamnéza

fyzikální metody

laboratorní metody

 • hematologická vyšetření
  • krev – FW, KO+ dif., INR,APTT
 • biochemická vyšetření
  • moč
   • moč + sediment
   • kvantitativní proteinurie
   • clearence kreatininu
  • krev
   • základní biochemické vyšetření zejména urea, kreatinin, bílkovina
 • sérologická vyšetření
  • antinukleární protilátky (odebírá se srážlivá krev, průkaz autoprotilátek se provádí imunofluorescencí)
  • vyšetření na protilátky Anti-dsDNA (protilátky proti dvouvláknové DNA)

elektrografické metody

 • EKG

zobrazovací metody

 • ultrazvuk (srdce, břicha)
 • RTG
 • magnetická rezonance

oční pozadí

biopsie ledvin (při podezření na glomerulonefritidu)

 

v případě orgánového postižení příslušné konziliární vyšetření

 

Ke stanovení diagnózy se používají klasifikační kritéria, podle kterých má pacient SLE, jsou-li přítomny alespoň 4 a více těchto kritérií současně nebo jsou prokazatelné v době pozorování pacienta.

 • obličejový kožní erytém
 • diskoidní erytém
 • fotosenzitivita
 • vřídky v ústech
 • artritida
 • pleuritida či perikarditida
 • renální postižení (proteinurie více než 0,5g/24h)
 • neurologické postižení (křeče, psychóza)
 • hematologické poruchy (anemie, leukopenie, lymfopenie, trombocytopenie)
 • imunologické poruchy
 • antinukleární protilátky

Terapie

režimová opatření

 • dieta – dle stavu pacienta
 • zákaz slunění, používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem
 • pravidelná kontrola krevního obrazu, funkcí ledvin, imunologických parametrů
 • pravidelná životospráva
 • dostatečný odpočinek, vyloučení fyzické námahy a pobytu v chladném a vlhkém prostředí
 • zamezení kontaktu s infekcí

farmakologická

 • glukokortikoidy (prednisolon, metylprednisolon)
 • antimalarika (hydroxychlorochin)
 • imunosupresiva (azathioprin, cyklofosfamid, methotrexat, cyklosporin A)
 • analgetika, nesteroidní antirevmatika
 • antipyretika
 • antibiotická profylaxe u menších chirurgických zákroků
 • vakcinace proti chřipce a pneumokokům

SLE – kožní projevy SLE – kožní projevy SLE – postižení pojiva

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít