Lékařské diagnózy

 ? 

Glomerulonefritis etapa

Definice

Glomerulonefritida je zánětlivé neinfekční autoimunní onemocnění glomerulů. Postihuje symetricky obě ledviny.

Etiopatogeneze

Jde o autoimunní onemocnění, u kterého jsou ledviny poškozeny buď přímo protilátkami proti ledvině (10 %), nebo imunokomplexy (90 %), které se v ledvinách vychytávají. Imunokomplexy vznikají vazbou protilátky na antigen (bakterie – streptokoky, stafylokoky, viry, léky…).

Rozdělení

 • akutní
 • subakutní
 • chronická

 

Akutní glomerulonefritida

Etiologie

 • imunokomplexy

Klinický obraz

 • streptokoková (angina, spála) nebo jiná infekce (stafylokok, salmonela, meningokok, viry)
 • během dnů až týdnů se rozvíjí akutní nefritický syndrom
  • hematurie, edémy, přechodná oligurie, bolesti v bederní krajině
  • hypertenze
 • postupná úprava funkce nebo přechod do chronicity (vzácně)

Diagnostika

anamnéza

 • osobní anamnéza – prodělané infekční streptokokové onemocnění v poslední době
 • nynější onemocnění – obtíže, které nemocný uvádí – bolesti bederní krajiny, problémy s močením, zvýšená teplota, třesavka, zimnice atd.
 • rodinná anamnéza – výskyt urologických onemocnění u pokrevních příbuzných
 • farmakologická anamnéza – všechny léky, které pacient doposud užíval
 • sociální anamnéza – zaměstnání – kde pacient pracuje, vliv zaměstnání na zhoršení zdravotního stavu

fyzikální metody

 • fyzikální vyšetření - pohled, pohmat, palpace, poklep, měření TK

laboratorní metody

 • biochemické
  • moč – M+S (erytrocyturie, proteinurie)
  • krev – kreatinin (vysoká hladina kreatininu)
 • hematologické – KO, FW
 • mikrobiologické vyšetření moči, výtěr z krku
 • histologické– biopsie ledvin
 • sérologické – ASLO
 • funkční vyšetření ledvin - Clearence kreatininu, Hamburgerův sediment

přístrojové metody

 • ultrazvukové – UZ ledvin

Terapie

režimová opatření

 • pacient se přijímá na interní oddělení
 • pacient zaujímá přirozenou polohu, má přísný klid na lůžku
 • pacientovi zajistíme teplo
 • monitorujeme fyziologické funkce – TK, P, D, příznaky onemocnění, P+V tekutin, denně hmotnost, edémy, barvu a napětí kůže
 • sledujeme výsledky vyšetření
dietoterapie
 • nejčastěji podáváme dietu číslo 10 nebo 6 (dieta s omezením soli a bílkovin)
farmakoterapie
 • antibiotika
 • symptomatická léčba (restrikce soli a tekutin, diuretika, léčba hypertenze)
speciální terapie
 • hemodialýza při ledvinném selhání

Prognóza

Je dobrá, je jen vzácný přechod do chronicity. Důležitá je důsledná léčba streptokokových infekcí.

 

Subakutní glomerulonefritida

Etiologie

 • protilátky proti ledvině (plicím)

Klinický obraz

 • renální selhání rozvíjející se během týdnů až měsíců, renální selhání je nevratné
 • může být doprovázeno kašlem, hemoptýzou, dušností, subfebriliemi (Goodpasture syndrom)

Diagnostika

odebrání anamnézy

 • osobní anamnéza – onemocnění kloubů
 • nynější onemocnění – hemoptýza, expozice toxickým látkám, kuřák
 • rodinná anamnéza – výskyt urologických onemocnění u pokrevních příbuzných
 • farmakologická anamnéza – všechny léky, které pacient doposud užíval
 • sociální anamnéza – zaměstnání – kde pacient pracuje, vliv zaměstnání na zhoršení zdravotního stavu – expozice toxickým látkám

fyzikální metody

 • fyzikální vyšetření - pohled, pohmat, palpace, poklep, měření TK

laboratorní metody

 • biochemické
  • moč – M+S (mikroskopická hematurie, proteinurie)
  • krev –  kreatinin (vysoká hladina kreatininu)
  sérologické – průkaz protilátek proti ledvině
 • histologické
  • biopsie ledviny

Terapie

režimová opatření

 • pacient se přijímá na interní oddělení
 • pacient zaujímá přirozenou polohu, má přísný klid na lůžku
 • pacientovi zajistíme teplo
 • monitorujeme fyziologické funkce – TK, P, D, příznaky onemocnění, P+V tekutin, denně hmotnost, edémy, barvu a napětí kůže
 • sledujeme výsledky vyšetření
dietoterapie
 • nejčastěji podáváme dietu číslo 10 nebo 6 (dieta s omezením soli a bílkovin)
farmakoterapie
 • agresivní imunosupresivní léčba (kortikoidy, cyklofosfamid, plazmaferéza)
speciální terapie
 • hemodialýza při renálním selhání

Prognóza

Je špatná, vede k chronickému renálnímu selhání.

 

Chronická glomerulonefritida

Etiologie

 • imunokomplexy

Klinický obraz

 • nefrotický syndrom (proteinurie, hypoproteinemie, otoky, hypercholesterolemie)

 • arteriální hypertenze
 • během let se rozvíjející zhoršování renálních funkcí
 • dlouho bez příznaků
 • časté remise a relapsy

Diagnostika

anamnéza

 • osobní anamnéza – kloubní onemocnění
 • rodinná anamnéza – výskyt urologických onemocnění u pokrevních příbuzných
 • farmakologická anamnéza – všechny léky, které pacient doposud užíval
 • sociální anamnéza – zaměstnání – kde pacient pracuje, vliv zaměstnání na zhoršení zdravotního stavu

fyzikální metody

 • fyzikální vyšetření - pohled, pohmat, palpace, poklep, měření TK

laboratorní metody

 • histologické vyšetření
  • biopsie ledviny

Terapie

režimová opatření

 • pacient zaujímá přirozenou polohu
 • pacientovi zajistíme teplo
 • monitorujeme fyziologické funkce – TK, P, D, příznaky onemocnění, P+V tekutin, denně hmotnost, edémy, barvu a napětí kůže
 • sledujeme výsledky vyšetření
dietoterapie
 • nejčastěji podáváme dietu číslo 10 nebo 6 (dieta s omezením soli a bílkovin)
farmakoterapie
 • imunosuprese
 • někdy jenom symptomatická léčba

hemodialýza - při renálním selhání

Prognóza

U třetiny případů vede k chronickému renálnímu selhání.

Biopsie ledvin Nativní nefrogram Intravenózní vylučovací urografie - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie oboustranná - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie Renální angiografie Dialyzační přístroj Zavedení kanyly k hemodialýze Dialyzační kanyly Dialyzační centrum Biopsie ledvin Hemodialýza při renálním selhání

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít