Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/ochota zlepšit zvládání zátěže - 00158 etapa

Definice

Situace člověka, jehož úsilí je v oblasti kognitivního i behaviorálního zvládání požadavků vůči tělesné a duševní pohodě dostačující a může být posíleno.

Příčiny vzniku

stresové situace

Určující znaky

subjektivní

 • pocit nejistoty při řešení stresové situace
 • váhání při hledání způsobů řešení situace

objektivní

 • pacient označuje přítomné zátěžové stresory  jako zvládnutelné
 • hledá sociální  podporu
 • ke zvládání zátěže využívá své duchovní prostředky
 • je si vědom svých vlastních sil
 • vyhledává informace o nových ovládacích strategiích
 • je si vědom možných změn ve svém okolí, prostředí

Očekávané výsledky

 • pacient zvládá přítomné zátěžové stresory
 • pacient si uvědomuje možnosti vlastních sil

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • všímej si stresových situací, které pacient prožívá
 • posuď způsoby reakce pacienta

prováděcí intervence

 • podpoř pacienta v jeho počínání
 • motivuj pacienta k používání relaxačních technik (řízené představy, pozitivní sebepotvrzení, relaxační cvičení), pomoz mu je osvojit, aby je dokázal prakticky uplatnit
 • podpoř pacienta, aby se zapojil do činností zaměřených na praktický nácvik nových dovedností a vývoj nových vztahů
 • zapoj do podpory jeho okolí (rodinné příslušníky, blízké osoby)

posílení zdraví

 • doporuč další zdroje (např. poradenská činnost)
 • informuj pacienta o důležitosti času pro odpočinek v denním plánu aktivit (aktivní, pasivní)
 • informuj pacienta o zásadách asertivního chování
 • pouč pacienta o významu vyvážené stravy a optimálním pitném režimu

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít