Lékařské diagnózy

 ? 

Močová inkontinence (inkontinence moči) etapa

Definice:

Močová inkontinence je mimovolný a nechtěný únik malého množství moče, způsobený funkčními nebo anatomickými změnami dolní části močového ústrojí (traktu) a způsobující pacientce sociální dyskomfort. (Roztočil)

Bezděčný odtok moče představuje pro pacientku značnou fyzickou a psychickou zátěž. Je důsledkem anatomických anebo také funkčních poruch v oblasti dolní části močových cest. (Martius)

Inkontinence je mimovolný únik moči, který je sociálním a hygienickým problémem a je objektivně prokazatelný. Jedná se o symptom vyjadřující poruchu souhry plnicí a vyprazdňovací fáze funkce močového měchýře. (Citterbart)

Výskyt inkontinence s věkem stoupá, prudší nárůst v období klimakteria.

Klasifikace inkontinence:

 1. Stresová inkontinence: únik malého množství moče při zvýšení nitrobřišního tlaku nebo chvíli po něm (kašel, smích, zvednutí břemene, poskok, běh, chůze ze schodů). Je anatomicky podmíněna sestupem baze močového měchýře a močové trubice spojeným zpravidla se sestupem přední stěny poševní a dělohy.
 2. Urgentní inkontinence: únik moče spojený se silným nucením na močení, častým močením malých porcí, často spojený s pocitem nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a nočním močením. Je funkční povahy, je způsobený zvýšenou dráždivostí stěny močového měchýře často na podkladu chronických zánětů nebo zvýšené lability vegetativního nervstva.
 3. Inkontinence z neurologických příčin: únik při onemocnění CNS(hlavně degenerativních), úrazech CNS, úrazech páteře s porušením míchy.
 4. Extrauretrální inkontinence: k úniku moči dochází jinou cestou než zevním ústím močové trubice, v důsledku píštělí a vrozených vývojových vad (hypospadie – vyústění uretry na přední stěně pochvy nebo ve vestibulu vulvy, epispadie – vyústění uretry na klitoris, který má rozštěp, atrofie močového měchýře). (Roztočil)

Klasifikace inkontinence (druhy inkontinence):

 • Zátěžová neboli stresová inkontinence
 • Urgentní inkontinence
 • Inkontinence z neobvyklých příčin: reflexní inkontinence, ischuria paradoxa (overflow), inkontinence v důsledku vrozených vývojových vad, inkontinence v důsledku píštělí. (Martius)

Rozlišení forem inkontinence dle návrhu Mezinárodní společnosti pro inkontinenci

 • a) extrauretrální
  • vrozená
  • píštěle
 • b) uretrální
 • c) urgentní
  • reflexní
  • overflow
  • pravá stresová inkontinence (Citterbart)

Příčiny inkontinence:

Příčina je multifaktoriální – vrozená nedostatečnost závěsného aparátu, záněty močových cest, nedostatek estrogenů, opakované komplikované porody (protrahované, kleště, velký plod).

K inkontinenci může dojít při porušení faktorů zajišťujících udržení moči – inervace močového měchýře, uložení orgánů v malé pánvi, napětí a funkce svalů pánevního dna, sliznice močového měchýře a močové trubice.(Roztočil)

Příznaky:

 • nechtěný (bezděčný) únik moče při zátěži
 • silné nucení na močení při malém naplnění močového měchýře a neovladatelné vyprázdnění močového měchýře
 • časté močení malých porcí moči
 • noční močení
 • pocit nedokonalého vyprázdnění
 • macerace pokožky v okolí močové trubice (zevních rodidel)

Diagnostika:

 • anamnéza se odebírá pomocí dotazníku (standardizované dotazníky – Gaudenz - Cardozzová) (Citterbart)
 • mikční deník (příjem, výdej tekutin za 24 hod., epizody inkontinence a urgence)
 • fyzikální vyšetření (palpačně se posuzuje velikost, pohyblivost a descenzus dělohy)
 • zevní gynekologické vyšetření (macerace zevních rodidel)
 • vyšetření v zrcadlech - kontrola poklesu stěn pochvy a hrdla děložního
 • Diagnostické testy (Pad weight test - pacientka dostane vložku, která je přesně zvážena a během stanovené doby (např. 1 hod.) při naplněném měchýři provádí předepsané úkony (chůze, sedání, vstávání, chůze do a ze schodů) poté je vložka znovu zvážena, rozdíl v hmotnosti ukazuje na inkontinenci a kvalifikuje i její závažnost
 • Laboratorní vyšetření (vyšetření močového sedimentu ze středního proudu moči, vyšetření moči na kultivaci a citlivost)
 • Zobrazovací metody:
  • uretrocystografie
  • videocystouretrografie
  • ultrazvuk
 • Funkční vyšetření:
  Urodynamické vyšetření:
  • cystometrie (CM)
  • uretrální tlakový podíl (UPP)
  • uretrální elektronická vodivost (UEC)
  • uroflowmetrie (UFM)
  • elektromyografie (EMG)

Léčba

Léčba stresové a urgentní inkontinence je odlišná, ale některá dílčí opatření jsou stejná. Pro těžší případy urgentní inkontinence platí téměř výhradně konzervativní terapie, u těžších případů stresové inkontinence převažuje léčba operační.

Pro oba typy platí, že nejdříve musí být léčbou zvládnuta případná infekce. V obou případech jsou také často podávány lokálně estrogeny, jejichž působení je předmětem studií.

Léčba urgentní inkontinence

 • sanace infekce
 • lokálně estrogeny
 • trénink močového měchýře – cílem je, aby se pacientka naučila vůlí ovládat močový měchýř (mikční deník či kalendář k zaznamenávání mikcí, mikce ve zcela pravidelných, postupně se prodlužujících intervalech)
 • farmaka:
  • tricyklická antidepresiva
  • parasympatolytika
  • Beta-sympatomimetika
  • antagonisté kalcia
  • spazmolytika
  • inhibitory prostaglandinů

Alternativně lze použít individuální a skupinovou psychoterapii, případně akupunkturu.

Distenze měchýře v narkóze.

Léčba stresové inkontinence

 • sanace infekce
 • vaginální pesary u starších žen
 • lokálně estrogeny
 • gymnastika pánevního dna (u méně závažné stresové inkontinence, u postmenopauzálních pacientek doplnit hormonální substitucí)-uvědomělé stahy příslušných svalových skupin za kontroly palpačně nebo kolpomyometrem, izolovaná izometrická cvičení stahů a relaxace svěrače konečníku, při gymnastice se používají pomůcky (kolpexin) zaváděné do pochvy, které mechanicky stimulují svaly pánevního dna
 • elektrostimulace, která má aktivovat musculus levator ani
 • operační léčba
  • úkolem této terapie je obnovení normálních topografických poměrů v oblasti dolních močových cest, především navrátit močovou trubici do oblasti působení nitrobřišního tlaku.
  • dnes jsou upřednostňovány před urogynekologickými operacemi poševní cestou suprapubické závěsné operace

Schéma operačních postupů

 • 1. První operace
  • 1. volba – páska TOT (transobturatorní), TVT (tahuprostá vaginální páska)
  • 2. volba - kolpopexis sec. Burch
  • je- li descensus, při cystokéle - vaginální plastiky, někdy v kombinaci s TOT, sakrospinální fixace
  • ISD repair (do okolí vesikouretrálního ústí se vstříkne polyakrylát a ten způsobí částečné zúžení vnitřní uretry), novinka, zatím velmi drahá
 • 2. Reoperace
  • 1. TOT
  • 2. Burch

Komplikace:

 • pooperační komplikace
 • recidiva inkontinence

Související vyšetřovací metody:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít