Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vyprazdňování moči etapa

V 1. třídě Vyprazdňování moči zjišťujeme problémy v rámci zadržení, reabsorbce a exkrece moči:

 • obvyklý způsob vyprazdňování moče, prostředí, pomůcky usnadňující vyprazdňování moče, návyky, způsoby navozující mikci
 • hygienické návyky – účelnost/neúčelnost, způsoby, častost, problémy
 • frekvence a pravidelnost mikce
 • poměr výdeje tekutin k jejich příjmu za určité časové období
 • množství moče za časovou jednotku
 • vzhled moči makroskopický
  • barva moči
   • fyziologická - slámová, jantarová
   • oranžová/tmavě žlutá (dehydratace)
   • tmavá/hnědá (↑urobilinogen, bilirubin, léky)
   • hnědočerná (alkaptonurie – na vzduchu po vymočení se mění barva)
   • cihlová, růžová až červená (hemoglobinurie, erytrocyturie, hematurie)
   • zkalená/šedožlutá (příměs hlenu, pyurie)
  • čirost, konzistence, hustota, zápach, pH
  • příměsi makroskopicky - hlen, hnis, krev
  • patologické příměsi v biochemickém vyšetření - glukóza, ketolátky, bílkoviny, bilirubin, hemoglobin, krystalky
  • příměsi mikroskopicky – leukocyty, erytrocyty, krystaly, válce, epitelie
 • charakter proudu moči
 • související problémy u klienta – změny tělesné hmotnosti, přítomnost otoků, změny barvy kůže, kožního turgoru, suchost sliznic, únava, nechutenství, poruchy imunity aj.

Vlivy působící na vyprazdňování moči:

 • věk
 • prostředí, soukromí, poloha
 • příjem potravy a tekutin, léků (množství tekutin, příjem sodíku, kofeinu, alkoholu, potravin zbarvujících moč – borůvky, ostružiny, červená řepa, B-komplex barví moč žlutě aj.)
 • léky ovlivňujících tvorbu a vylučování moče (diuretika, antihypertenziva, vazodilatancia, hormonální preparáty)
 • svalový tonus a aktivita
 • těhotenství
 • celková onemocnění jedince (endokrinní, ateroskleróza tepen, hypertrofie prostaty, horečnaté stavy, průjmy atd.)
 • chirurgické výkony v břišní dutině, na urogenitálním systému, gynekologické operace, spinální anestezie
 • vliv bolesti na močení
 • vliv stresových situací na močení

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • a) Změny související s narušením tvorby moči:
  • změny v množství moči – polyurie, oligurie, anurie
  • změny ve složení moči – albuminurie, proteinurie (selektivní = albuminurie, neselektivní proteinurie), glykosurie, acetonurie, hematurie (mikroskopická, makroskopická), hemoglobinurie, myoglobinurie, leukocyturie, pyurie, zvýšené odpady minerálů v moči (hypernatriurie, hypercalciurie) aj.
 • b) Poruchy vylučování moči:
  • změny močení
   • polakisurie
   • nykturie
   • urgentní močení
   • enuresis – primární, sekundární, nokturna, diurna, kombinovaná
   • ischurie
   • inkontinence = incontinentia urinae – celková, tlaková (stresová), urgentní (nucená, nestabilní močový měchýř), funkční, reflexní, ve smyslu retence moči s přetékáním = paradoxní ischurie, neurogenní močový měchýř,
   • retence moči
   • reziduum moči
   • odchylky proudu moče
   • urémie (stav významně narušující vnitřní prostředí organismu, retence odpadních látek metabolismu v organismu)
  • subjektivní obtíže při močení
  • dysurie
   • strangurie
   • pocit plného močového měchýře (oslabení, vymizení, zesílení pocitu)
   • naléhavé močení - urgentní močení
   • otálení s vymočením
  • související problémy
   • hypertenze
   • otoky specifických oblastí (oční víčka, kotníky)
   • zvýšená tělesná teplota
   • změny barvy a pigmentace kůže
   • neprospívání, únava
  • specifické způsoby vyprazdňování moči:
   • katetrizace močového měchýře
   • pomůcky pro inkontinentní
   • hemodialýza
   • peritoneální dialýza
   • způsoby diverze moči - urologické stomie = urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileostomie, vezikostomie, ureterosigmoideostomie
   • další možné diverze moči: epicystostomie/suprapubický/epicystostomický katétr, ureterální cévky
   • charakter vzhledu stomie – popis úrovně ústí k okolí, barvy, prokrvení, velikosti, tvaru, celistvosti, stavu kůže kolem stomie
   • problémy se stomií – otok, bolest, zarudnutí, zanoření, prolaps, krvácení, bolest aj.
   • charakteristika sekrece ze stomie

Specifika u dětí

 • zralost, nezralost dítěte při narození
 • vliv růstu a vývoje na funkce vylučování moči, vývoj volní kontroly,
 • VVV urogenitálního systému – hydronefroza, vesikoureterorenální reflux, fimóza
 • rodinná zátěž k výskytu VVV urogenitálních
 • první močení po narození – nejpozději do 24 hodin, charakter močení
 • proud moči a směr proudu moči – změny např. při VVV epispadii, hypospadii
 • způsob močení a pomůcky vzhledem k věku (pleny, nočník)
 • problém s pomočováním – posuzovat vzhledem k věku
 • zvláštnosti měření diurézy – vážení plen, sběr moče do samolepících sáčků
 • častost výskytu infekcí močových cest
 • profylaktické podávání antibiotik, účinnost profylaxe, další preventivní opatření

Proud moče - fyziologický Hypospadie glandulární Proud moči při epispadii Vesikoureterální reflux – I. stupně Reziduální objem moči Hypospadie u nezralého novorozence Dialyzační přístroj Zavedení kanyly k hemodialýze Stomické systémy Fyzikální vyšetření břicha Dotazník pro pacienty s podezřením na hyperplazii prostaty Močový systém Typy cévek Typy cévek podle materiálu Topografie orgánů v oblastech dutiny břišní Typy hypospadií Stupně vezikoureterorenálního refluxu Hemodialýza při renálním selhání

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít