Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/vykonávání rolí/neefektivní kojení - 00104 etapa

Definice

Stav, kdy matka nebo dítě nepociťují uspokojení z kojení nebo jim kojení způsobuje obtíže.

Příčiny vzniku

ze strany dítěte

 • nezralost, slabý sací reflex
 • anomálie u dítěte – rozštěpy rtů, patra, čelisti, atrézie choan, těžké vrozené srdeční vady
 • opakované přikrmování dítěte z láhve savičkou

ze strany matky

 • úzkost matky spojená s nepodloženými obavami ze selhání při kojení
 • nedostatek znalostí
 • nezdar kojení v minulosti
 • malá podpora od partnera, rodiny, zdravotnického personálu
 • zabránění časného kontaktu matky s dítětem, oddělená péče o matku a dítě
 • nesprávná technika kojení
 • opožděný nástup laktace
 • obavy ze změny vlastního vzhledu
 • anomálie prsů
 • vpáčené bradavky
 • bolestivé a popraskané bradavky
 • retence mléka v mlékovodech, mastitis, absces v prsu
 • anestezie, silná sedativa
 • vyčerpanost matky
 • závažná onemocnění matky – srdeční selhání, závažná onemocnění plic, jater, ledvin
 • závažné infekce matky – TBC, infekce virem HIV
 • psychózy nebo těžké poporodní deprese

Určující znaky

subjektivní

 • neuspokojení z kojení
 • stavy úzkosti spojené s kojením
 • bolestivost prsu
 • domnělý nedostatek mléka

objektivní

 • nepřibývání na váze, stagnace váhové křivky, úbytek na váze větší než 10 % porodní hmotnosti
 • snížený počet vlhkých plen – méně než 6/den
 • neklid, křik, pláč dítěte
 • nesprávná technika kojení
 • dlouhé intervaly mezi kojením

Očekávané výsledky

 • matka je poučena o kojení, zná správnou techniku kojení
 • dítě je přiloženo k prsu  co nejdříve po narození
 • matka reaguje na potřeby dítěte, přikládá dítě k prsu kdykoli potřebuje
 • matka je podporována zdravotnickým personálem i rodinou v kojení

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď znalosti matky o kojení
 • zjisti její zkušenosti s kojením
 • zaznamenej předchozí nezdary a špatné zkušenosti
 • proveď fyzikální vyšetření prsů, všímej si vzhledu prsů, bradavek
 • zaznamenej další závažná onemocnění matky – diabetes mellitus, epilepsie, srdeční onemocnění
 • posuď podporu ze strany rodiny
 • posuď pocity matky – strach, úzkost, deprese
 • posuď kulturní aspekty
 • posuď stav dítěte – nezralost, slabý sací reflex, vrozené vývojové vady
 • věnuj pozornost intervalům kojení
 • všímej si reakcí dítěte při kojení – křik, pláč, odmítání bradavky, neklid
 • zjisti, zda je dítě po kojení spokojené nebo neklidné, jak dlouho tento stav trvá
 • zhodnoť váhovou křivku dítěte
 • zhodnoť stav dítěte – počet pomočených plen, výdej moči vážením plen, hydrataci kůže, stav velké fontanely
 • upřesni anamnézu dřívějších těhotenství a porodů

prováděcí intervence

 • pomoz matce zvládnout techniku kojení
 • navštěvuj ji při každém kojení v porodnici
 • předej informace laktační poradkyni, zařiď návštěvy poradkyně v domácí péči
 • v případě potřeby nauč matku používat klobouček, odsávačku mateřského mléka
 • veď matku k častému odpočinku a zapojení rodiny do péče o dítě
 • nauč matku stimulovat dítě před kojením i během kojení
 • je-li dítě umístěno do inkubátoru, zajisti co nejčastější kontakty matky s dítětem
 • u dětí s rozštěpem rtů nebo patra nauč matku speciální techniku kojení či krmení dítěte
 • nauč matku taktilně stimulovat dítě
 • je-li to vhodné, umožni matce klokánkování
 • dítě krm odstříkaným mateřským mlékem

posílení zdraví

 • informuj obvodního pediatra o propuštění matky s dítětem do domácí péče
 • poskytni matce edukační materiály
 • věnuj se specifickým problémům při kojení tak, aby si matka po propuštění s nimi věděla rady
 • zdůrazni matce význam přiměřené výživy a příjmu tekutin
 • zdůrazni matce potřebu odpočívat, relaxovat
 • dej matce kontakt na laktační poradkyni, kterou by mohla kontaktovat v případě obtíží s kojením

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít