Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/chronická zmatenost - 00129 etapa

Definice

Nevratný, dlouhodobý a (nebo) progresivní rozvrat intelektu a osobnosti, charakterizovaný sníženou schopností interpretovat podněty ze zevního prostředí a sníženou kapacitou myšlení, který se projevuje hrubou  poruchou paměti, orientace a chování.

Příčiny vzniku

 • Alzheimerova choroba
 • Korsakovova psychóza
 • demence po opakovaných cévních mozkových příhodách
 • cévní mozková příhoda
 • poranění hlavy

Určující znaky

objektivní

 • klinické známky chorob, postižení
 • porušená interpretace podnětů a odpovědí na ně
 • progresivní, dlouhotrvající kognitivní poruchy
 • neměnná úroveň vědomí
 • poruchy socializace a společenské přizpůsobivost
 • poruchy krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • změny osobnosti

Očekávané výsledky

 • pacient je ochráněn před poškozením sebe nebo jiných osob
 • pacient má zajištěnou bezpečnost
 • pacientova soběstačnost v denních činnostech je zachována co nejdéle
 • rodina pacienta chápe příčinné faktory,  prognózu a potřeby nemocného
 • rodina akceptuje projevy zmatenosti
 • rodina respektuje opatření, která stav pacienta vyžaduje
 • rodina se zapojuje do péče o pacienta a napomáhá mu k dosažení  maximální nezávislosti  a zachování jeho bezpečnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď stupeň poruchy orientace, paměti, úroveň pozornosti
 • seznam se s příčinou chronického stavu zmatenosti pacienta
 • posuď schopnost rozumět sdělenému a možnost komunikace pacienta
 • posuď dosavadní spolupráci s poskytovateli péče a ochotu k další spolupráci

prováděcí intervence

 • udržuj orientaci pacienta v realitě (hodiny, kalendář, osobní předměty)
 • zamez u pacienta vzniku nelogických představ, které mohou vést k obranným reakcím
 • sleduj projevy pacienta, které by mohly vést k násilnostem
 • promluv s blízkými osobami pacienta o jeho dřívějším chování, délce trvání, progresi změn
 • zjisti účinnost dříve používaných intervencí
 • zajisti klidné prostředí bez nadměrné stimulace
 • informuj rodinu o důležitosti stálého styku s pacientem
 • sleduj nedostatky v osobní hygieně pacienta
 • povšimni si změn v chování pacienta
 • dbej na bezpečnost pacienta

posílení zdraví

 • zvaž možnosti a ochotu rodiny přispívat k uspokojování potřeb pacienta
 • věnuj pozornost potřebám rodiny
 • pomoz rodině naplánovat nutné změny
 • informuj rodinu o spolupráci a zapojení do léčebného plánu pacienta
 • seznam rodinu s kontakty na další instituce (agentury domácí péče, pečovatelská služba, léčebna dlouhodobě nemocných, domovy důchodců)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít