Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/traumatický syndrom po znásilnění - akutní fáze - 00142 etapa

Definice

Přetrvávající maladaptivní odezva na hrubý a násilný pohlavní styk, který proběhl proti vůli a souhlasu oběti.

Příčiny vzniku

 • znásilnění

Určující znaky

subjektivní

 • bezradnost, bezmocnost, ztráta sebeúcty
 • poruchy spánku, noční můry
 • změny ve vztazích
 • sexuální dysfunkce
 • napětí a  svalový spazmus

objektivní

 • zmatek, neschopnost rozhodnout se
 • tělesné trauma (např. podlitiny)
 • agitovanost, agresivita
 • kolísání nálad, depresivní ladění, sebevražedné pokusy, fobie, popření

Očekávané výsledky

 • pacientka umí zvládat své emoční reakce
 • pacientka nepociťuje bolest, nepohodlí a nemá fyzické komplikace
 • pacientka zvládá praktické záležitosti
 • pacientka zvládá vhodné chování ke skupině, k jednotlivcům
 • pacientka provede v případě potřeby  změnu (bydliště, zaměstnání) a vyhledá pomoc blízkých osob

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
 • zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
 • zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
 • pátrej po problémech se spánkem

prováděcí intervence

 • pomoz pacientce poradit si s existující situací
 • v akutní fázi zůstaň s klientkou, vytvoř pocit bezpečí, vyslechni ji
 • umožni pacientce hovořit o pocitech a obavách
 • vyslechni a prozkoumej stížnosti na tělesné obtíže
 • pomoz pacientce v praktických věcech
 • pomoz pacientce mobilizovat vlastní sílu k pozitivnímu vyrovnání se s tím, co se stalo
 • zajisti zázemí a dostupnou podporu

posílení zdraví

 • informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
 • pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
 • prodiskutuj změnu životního stylu
 • doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít