Lékařské diagnózy

 ? 

Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení etapa

Definice

 • okamžitá odpověď na mimořádně výjimečný fyzický nebo duševní stres
 • vzniká u jedince, který dříve netrpěl psychickými obtížemi
 • týká se disponovaných osob, to znamená jedinců oslabených dlouhodobým psychickým vypětím, vleklou nemocí, fyzickým vyčerpáním, jedinců vyššího věku nebo těch, kteří jsou vystaveni závažné změně v sociálních vztazích
 • vyvolávají faktory
 • zážitek spojený s ohrožením duševní či fyzické integrity jedince nebo jeho blízkých příbuzných (povodně, požár domu, únos, znásilnění, úmrtí blízké osoby)
 • náhlá a závažná změna v sociální roli a v mezilidských vztazích postiženého (nevěra, rozvod)

Etiologie

 • akutní reakce na stres
  • závažná porucha přechodného trvání bez předcházející psychiatrické poruchy
  • výskyt a závažnost reakce ovlivňuje individuální vulnerabilita a jeho schopnost zvládat stres
  • odeznívá během několika hodin až dnů
 • posttraumatická stresová porucha
  • je to protrahovaná nebo opožděná reakce na traumatizující stresující událost, která obvykle přesahuje rozsah běžné lidské zkušenosti
  • objevuje se do 6 měsíců od stresové události, ale i později
 • poruchy přizpůsobení
  • reakce na významnou životní změnu nebo následek stresové životní situace
  • začínají do 1 měsíce po stresující změně a netrvají déle než 6 měsíců

Klinický obraz

akutní reakce na stres

 • zúžené vnímání a pozornost
 • dezorientace
 • neschopnost chápat situaci
 • somatické a vegetativní projevy úzkosti (tachykardie, pocení, červenání, bolesti hlavy, palpitace, bolesti na hrudi, napětí, třes, závratě, parestézie)
 • na toto období může navazovat stažení do sebe nebo naopak hyperaktivita či agitovanost
 • může být částečná nebo úplná amnézie

posttraumatická stresová porucha

 • znovuprožívání stresových situací; oživování vzpomínek
 • děsivé sny
 • úzkost při okolnostech, které stresovou situaci připomínají
 • poruchy usínání nebo spánku
 • poruchy koncentrace
 • hypervigilita
 • přehnané úlekové reakce
 • podrážděnost
 • pocity otupělosti; nedostatek zájmu o činnosti, které pacient dříve vykonával
 • úzkost
 • vyhýbání se okolnostem, situacím, místům, jenž připomínají dané události
 • vegetativní hyperaktivace se zvýšenou dráždivostí (je spuštěna podněty, vedoucími ke znovuvybavení původního traumatu)
 • návaly hněvu
 • někteří jedinci trpí pocitem viny, že přežili, případně se cítí viní za svoje činy, učiněné pro vlastní přežití

poruchy přizpůsobení

 • depresivní nálada
 • úzkost
 • pocity insuficience
 • obavné myšlenky
 • poruchy spánku

Diagnostika

anamnéza

 • osobní (prodělané choroby, úrazy, užívání návykových látek)
 • rodinná (duševní onemocnění v příbuzenstvu, vztahy v rodině, užívání návykových látek v příbuzenstvu
 • nynější onemocnění (je vhodné nechat pacienta volně vyprávět)

psychiatrické vyšetření

 • dotazník strachu
 • dotazník životních událostí
 • Beckové posuzovací stupnice úzkosti

laboratorní vyšetření

 • vyšetření krve
 • hematologické - krevní obraz
 • biochemické - hladina vit. B12, jaterní testy, T3, T4
 • sérologické – lues
 • vyšetření moče
 • moč + sediment

zobrazovací metody

 • EEG
 • CT

Terapie

psychoterapie

 • techniky krizové intervence (emoční podpora pacienta, možnost ventilace emocí a jejich abreakce, snaha porozumět situaci)
 • kognitivně-behaviorální terapie

farmakoterapie

 • benzodiazepiny (pouze při léčbě akutní reakce na stres)
 • antidepresiva
 • antikonvulzíva
 • anxiolytika (při nadměrném neklidu)
 • antipsychotika (nízké dávky při poruchách chování)
 • hypnotika

speciální terapie

 • nácvik relaxačních technik
 • rehabilitace (ergoterapie)

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít