Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/traumatický syndrom po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00142 etapa

Definice

Přetrvávající maladaptivní odezva na hrubý a násilný pohlavní styk, který proběhl proti vůli a souhlasu oběti.

Příčiny vzniku

 • znásilnění

Určující znaky

subjektivní

 • bezradnost, bezmocnost, ztráta sebeúcty
 • poruchy spánku, noční můry
 • změny ve vztazích
 • sexuální dysfunkce
 • napětí a  svalový spazmus

objektivní

 • zmatek, neschopnost rozhodnout se
 • tělesné trauma (např. podlitiny)
 • agitovanost, agresivita
 • kolísání nálad, depresivní ladění, sebevražedné pokusy, fobie, popření

Očekávané výsledky

 • pacientka umí zvládat své emoční reakce
 • pacientka nepociťuje bolest, nepohodlí a nemá fyzické komplikace
 • pacientka zvládá praktické záležitosti
 • pacientka zvládá vhodné chování ke skupině, k jednotlivcům
 • pacientka provede v případě potřeby  změnu (bydliště, zaměstnání) a vyhledá pomoc blízkých osob

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
 • zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
 • zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
 • pátrej po problémech se spánkem

prováděcí intervence

 • umožni pacientce propracovat se vlastním způsobem k adaptaci
 • pokud nechce hovořit, nenuť ji
 • vyslechni pacientku, prohovoř možné příčiny strachu
 • dle svých kompetencí poskytni přesné a jasné informace o odborné pomoci
 • všímej si somatických obtíží
 • pomoz pacientce „pohnout se z místa“ a najít sílu pro další růst
 • vymez hranice destruktivního chování
 • doporuč kvalitní poradenství

posílení zdraví

 • informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
 • pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
 • prodiskutuj změnu životního stylu
 • doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít