Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00143 etapa

Definice

Smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění je standardizovaný název ošetřovatelského problému oběti násilného pohlavního styku nebo pokusu o něj s akutní fází rozkladu životního stylu, k jehož nápravě bude zapotřebí dlouhodobého procesu přebudování.

Příčiny vzniku

 • znásilnění nebo pokus o něj

Určující znaky

subjektivní

 • emoční reakce(hněv, zahanbení, strach z fyzického násilí, ponížení, myšlenky na pomstu
 • fyzické příznaky (poruchy spánku, gastrointestinální, svalové napětí, urogenitální potíže)
objektivní
 • reaktivace  příznaků dřívějších stavů (somatická, duševní onemocnění, užívání alkoholu a jiných návykových látek)

Očekávané výsledky

 • pacientka umí zvládat své emoční reakce
 • pacientka nepociťuje bolest, nepohodlí a nemá fyzické komplikace
 • pacientka zvládá praktické záležitosti
 • pacientka zvládá vhodné chování ke skupině, k jednotlivcům
 • pacientka provede v případě potřeby  změnu (bydliště, zaměstnání) a vyhledá pomoc blízkých osob

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
 • zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
 • zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
 • pátrej po problémech se spánkem

prováděcí intervence

 • pomoz pacientce poradit si s existující situací
 • zůstaň s klientkou a snaž se ji uklidnit, vytvoř pocit bezpečí, vyslechni ji
 • umožni pacientce hovořit o pocitech a obavách
 • vyslechni a prozkoumej stížnosti na tělesné obtíže
 • pomoz pacientce v praktických věcech
 • pomoz pacientce mobilizovat vlastní sílu k pozitivnímu vyrovnání se s tím, co se stalo
 • zajisti zázemí a dostupnou podporu

posílení zdraví

 • informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
 • pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
 • prodiskutuj změnu životního stylu
 • doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít