Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00143 etapa

Definice

Smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění je standardizovaný název ošetřovatelského problému oběti násilného pohlavního styku nebo pokusu o něj s akutní fází rozkladu životního stylu, k jehož nápravě bude zapotřebí dlouhodobého procesu přebudování.

Příčiny vzniku

 • znásilnění nebo pokus o něj

Určující znaky

subjektivní

 • změny v životním stylu (noční můry, fobie, hledání opory v rodině)
objektivní
 • změny v životním stylu (v sociální síti, změna bydliště)

Očekávané výsledky

 • pacientka umí zvládat své emoční reakce
 • pacientka nepociťuje bolest, nepohodlí a nemá fyzické komplikace
 • pacientka zvládá praktické záležitosti
 • pacientka zvládá vhodné chování ke skupině, k jednotlivcům
 • pacientka provede v případě potřeby  změnu (bydliště, zaměstnání) a vyhledá pomoc blízkých osob

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
 • zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
 • zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
 • pátrej po problémech se spánkem

prováděcí intervence

 • umožni pacientce propracovat se vlastním způsobem k adaptaci
 • pokud nechce hovořit, nenuť ji
 • vyslechni pacientku, prohovoř možné příčiny strachu
 • dle svých kompetencí poskytni přesné a jasné informace o odborné pomoci
 • naslouchej pacientce, umožni jí vyjádřit její pocity
 • všímej si somatických obtíží
 • pomoz pacientce „pohnout se z místa“ a najít sílu pro další růst
 • vymez hranice destruktivního chování
 • doporuč kvalitní poradenství

posílení zdraví

 • informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
 • pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
 • prodiskutuj změnu životního stylu
 • doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít