Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00144 etapa

Definice

Problém oběti násilného pohlavního styku nebo pokusu o něj s akutní fází narušení životního stylu, k jehož nápravě bude zapotřebí dlouhodobého procesu přebudování.

Příčiny vzniku

 • násilný pohlavní styk nebo pokus o něj

Určující znaky

subjektivní

 • zhoršení noční můry
 • zvýšená úzkost
 • neochota hovořit o znásilnění

objektivní

 • náhlá změna vztahů s muži
 • změny v sexuálním chování
 • náhlý nástup fobických reakcí

Očekávané výsledky

 • pacientka umí zvládat své emoční reakce
 • pacientka nepociťuje bolest, nepohodlí a nemá fyzické komplikace
 • pacientka zvládá praktické záležitosti
 • pacientka zvládá vhodné chování ke skupině, k jednotlivcům
 • pacientka provede v případě potřeby  změnu (bydliště, zaměstnání) a vyhledá pomoc blízkých osob

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti rozsah tělesného poranění, posuď příznaky stresu a úzkosti
 • zjisti psychickou odpověď (úzkost, zmatek, popření, pláč)
 • zhodnoť narušení vztahů s muži a ostatními
 • pátrej po problémech se spánkem

prováděcí intervence

 • pomoz pacientce poradit si s existující situací
 • umožni pacientce propracovat se vlastním způsobem k adaptaci
 • pokud nechce hovořit, nenuť ji
 • vyslechni pacientku, prohovoř možné příčiny strachu
 • dle svých kompetencí poskytni přesné a jasné informace o odborné pomoci
 • naslouchej pacientce, umožni jí vyjádřit její pocity
 • všímej si stížností na somatické obtíže
 • pomoz pacientce „pohnout se z místa“ a najít sílu pro další růst
 • vymez hranice destruktivního chování
 • doporuč kvalitní poradenství

posílení zdraví

 • informuj pacientku o tom, jaké reakce může očekávat v jednotlivých fázích
 • pomoz nalézt faktory, které by mohly vést ke zranitelným situacím
 • prodiskutuj změnu životího stylu
 • doporuč návštěvu odborníka (psychologa, psychoterapeuta)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít