Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/posttraumatická odezva/riziko posttraumatického syndromu - 00145 etapa

Definice

Problému člověka, který je v souvislosti s traumatickou, zdrcující událostí ohrožen přetrvávající maladaptivní reakcí.

Rizikové faktory

 • trvání traumatické události
 • přehnaná odpovědnost
 • silná vnímavost k událostem
 • přemístění z domova
 • rizikové zaměstnání (záchranáři, hasiči)

Očekávané  výsledky

 • u pacienta dojde ke snížení úzkosti na únosnou míru
 • pacient je schopen vypořádat se přijatelným způsobem s emočními reakcemi
 • pacient nemá fyzické problémy v důsledku příhody (noční můra, živé vzpomínky, bolest, únava)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • všimni si povolání pacienta
 • posuď pacientovu úzkost
 • posuď životní změny
 • zhodnoť schopnost pacienta poradit si s problémy
 • urči dostupnost a užitečnost pacientovy podpory

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi s řešením aktuální situace
 • poznej pacientovy slabé a silné stránky
 • podpoř pacientovy schopnosti nutné k řešení problému
 • veď pacienta k vyjadřování vlastních pocitů
 • všímej si objektivních a subjektivních příznaků stresu

posílení zdraví

 • vytvoř klidné a bezpečné prostředí
 • veď pacienta k tomu, aby správně rozlišoval a sledoval své pocity
 • nauč pacienta relaxačním technikám
 • doporuč podpůrné skupiny, odbornou pomoc

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít