Lékařské diagnózy

 ? 

Fraktura femuru (osteosyntéza) etapa

Definice

Porušení kontinuity kosti úrazem nebo onemocněním. K popisu zlomenin se používá AO klasifikace, která umožní popis jakékoliv zlomeniny.

Etiologie zlomenin

 • neúnosné přímé násilí
 • nepřímé násilí – přenesené spojením kostí na jiné místo
 • patologické zlomeniny (osteoporóza, metastáza nádoru v kosti)

Klasifikace zlomenin

podle porušení kožního krytu

 • otevřené - s porušením kožního krytu
 • zavřené - bez porušení kontinuity kůže

podle lomné linie

 • diafyzární zlomeniny
  • jednoduché
  • s jedním meziúlomkem
  • tříštivé
 • juxtaartikulární zlomeniny (blízko kloubu)
  • extraartikulární - zlomenina nezasahuje do kloubu
  • jednoduché nitrokloubní
  • komplexní nitrokloubní

dislokace zlomenin – vzájemný posun úlomků

 • ad latus – posun do strany
 • ad axim – posun z osy
 • ad longitudinem – posun do délky
 • ad peripheriam – rotační posun
 • s distrakcí – s oddálením úlomků
 • s kontrakcí – se zkrácením
 • kombinace

Klinický obraz

 • silná bolest
 • omezená hybnost
 • změna tvaru a polohy končetiny
 • patologická pohyblivost v místě zlomeniny
 • krepitace - zvuk vyvolaný třením úlomků kostí
 • otok
 • krevní výron

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

laboratorní vyšetření (hematologické, hemokoagulační, biochemické)

zobrazovací vyšetření

 • RTG
 • CT, NMR

další

 • neurologické vyšetření (poranění nervů)
 • vyšetření cév (poranění cév)

Terapie

Režimová

 • podle stavu pacienta a provedeného výkonu

Dietoterapie

 • není nutná

Farmakoterapie

 • analgetika
 • antitrombotika
 • profylakticky ATB
 • antipyretika

Speciální
Cíl

 • repozice
 • retence (fixace)
 • rehabilitace

konzervativní

 • zavřená repozice
 • skeletální trakce (Kirschnerova extenze)

chirurgická

 • osteosyntéza

Komplikace

 • avaskulární nekróza – porušená výživa kosti
 • hypostatická bronchopneumonie
 • trombóza
 • dekubity
 • močová infekce

OSTEOSYNTÉZA

Definice

Stabilizace kostních fragmentů implantáty fixovanými ke skeletu operační cestou. Implantát umožňuje pohyb přilehlých kloubů a eliminuje riziko dislokace úlomků.

Typy osteosyntézy

zevní – ze zevní konstrukce zavedeny do kosti

 • Schanzovy šrouby
 • Steinmannovy hřeby
 • Kirschnerovy dráty

vnitřní – implantát kryt měkkou tkání nebo zaveden v kosti

 • dlahová – dlaha se připevní na povrch kosti šrouby, úlomky jsou stlačeny proti sobě
 • nitrodřeňová
  • Enderova metoda – zavedení kovových prutů do dřeňové dutiny
  • Prevotovy pruty
 • ostatní (cerkláž, tahová cerkláž)

Fraktura femuru dle lokalizace

proximální femur

 • zlomenina hlavice stehenní kosti (často spojena s luxací kyčelního kloubu)
 • zlomenina krčku femuru

diafýza femuru

distální femur

Fraktura krčku femuru

 • častá zlomenina starých lidí

Dělení podle uložení linie lomu

 • subkapitální – linie lomu probíhá těsně pod hlavicí femuru
 • mediální - mediocervikální - prochází středem krčku
 • laterální bazicervikální - leží při bázi krčku
 • pertrochanterická – linie lomu mezi velkým a malým trochanterem

Etiologie

 • trauma

Rizikové faktory

 • osteoporóza
 • metastáza v kosti

Klinický obraz

 • bolest v třísle
 • bolest v kyčli vystřelující ke kolenu
 • možné viditelné zkrácení postižené končetiny a její zevní rotace

Diagnostika

 • anamnéza
 • základní klinické vyšetření
 • fyzikální vyšetření
 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • RTG vyšetření

Terapie

chirurgická

 • stabilní osteosyntéza
 • adaptační osteosyntéza
 • biologická osteosyntéza
 • nitrodřeňové hřebování
 • zajištěné hřebování
 • osteosyntéza AO
 • tažná cerkláž
 • otevřená repozice před osteosyntézou
 • zavřená repozice
 • při aplikaci implantátů do dřeňové dutiny nebo na povrch kosti – vnitřní fixace
 • fixační aparát nebo kovová konstrukce zevně nad povrchem kůže – zevní fixace
 • kombinace metod

Kirschnerova extenze – předběžné opatření před operací

konzervativní

 • teoreticky extenze na Braunově dlaze na 3 měsíce

Předoperační příprava

obecná

speciální

 • Braunova dlaha
 • dočasná Kirschnerova extenze

Pooperační péče

 • standardní pooperační péče
 • funkční drény (Redonův drén)
 • vhodná poloha končetiny
 • antidekubitová opatření
 • časná rehabilitace

Dlahy k osteosyntéze dlouhých kostí Osteosyntéza - zevní fixátor Osteosyntéza Braunova dlaha Braunova dlaha Braunova dlaha Braunova dlaha Druhy zlomenin

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít