Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko syndromu náhlého úmrtí kojence - 00156 etapa

Definice

Problém dítěte do jednoho roku, které je kvůli přítomnosti rizikových faktorů syndromu náhlého úmrtí kojence tímto syndromem ohroženo.

Rizikové faktory

 • spánek v poloze na břiše
 • cigaretový kouř v prenatálním a postnatálním období
 • nadměrné přehřívání a zabalování kojence
 • pozdní nebo žádná prenatální péče
 • nízká porodní hmotnost
 • kojenecká nezralost
 • nízký věk matky
 • pohlaví – chlapec
 • věk  2-4 měsíce
 • sezonní výskyt  - podzim, zima

Určující znaky

objektivní

 • neklid
 • pláč
 • změna barvy kůže
 • dítě špatně pije
 • neprospívání
 • apatie
 • dechové obtíže

Očekávané výsledky

 • rodiče znají rizikové faktory syndromu náhlého úmrtí kojence
 • rodiče svým přístupem ke kojenci přispívají k minimalizaci rizika syndromu náhlého úmrtí kojence

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • včas rozpoznej náznaky signalizující možnost vzniku rizika syndromu náhlého úmrtí kojence
 • zhodnoť věk dítěte, stupeň nezralosti
 • zjisti, v jaké poloze dítě usíná a dále spí

prováděcí intervence

 • informuj rodiče dítěte o rizikových faktorech syndromu náhlého úmrtí kojence
 • ukaž rodičům, jak jemně zacházet s dítětem
 • nauč rodiče rozpoznávat signály dítěte
 • hovoř s rodiči nezralých novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností o růstu, vývoji dítěte, upozorni na současný stav

posílení zdraví

 • edukuj rodiče o správném ukládání dítěte při spánku, o používání baby senzorů
 • zjisti vhodnými dotazy, zda rodiče všemu porozuměli
 • zodpověz rodičům všechny dotazy

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít