Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/ochota zlepšit sebepojetí - 00167 etapa

Definice

Situace pacienta s uspokojivým sebepojetím (v tělesné i duševní oblasti), které může být posíleno.

Určující znaky

subjektivní

 • přání zlepšit sebepojetí
 • pacient je se sebou samým vcelku spokojen, je si vědom důstojnosti, vykonávání role, obrazu těla a osobní identity
 • má důvěru ve vlastní  schopnosti
 • akceptuje morální hodnoty a jejich hranice

objektivní

 • vykonávané aktivity odpovídají jeho vyjádřeným přáním a myšlenkám

Očekávané výsledky

 • pacient chce posílit své sebepojetí
 • pacient věří svým schopnostem
 • pacient je se sebou spokojený

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj chování pacienta
 • zjisti, jak pacient hodnotí sám sebe

prováděcí intervence

 • respektuj pacienta
 • podporuj pozitivní myšlení pacienta

posílení zdraví

 • informuj pacienta o možných zdrojích informací (média, odborná literatura, odborné přednášky a semináře apod.)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít