? 

Vylučování a výměna/vyprazdňování moči/reflexní inkontinence moči - 00018 etapa

Definice

Mimovolní únik moči v orientačně předvídatelných intervalech při naplnění močového měchýře.

Příčiny vzniku

 • poškození tkání močového měchýře následkem radioterapie nebo radikálního chirurgického výkonu v oblasti pánve
 • neurologické poškození nad mikčním centrem v křížové oblasti nebo poškození mikčního centra v pons Varoli

Určující znaky

subjektivní

 • snížení až vymizení pocitů stoupající náplně močového měchýře
 • vymizení pocitů nucení na močení
 • neuvědomělost týkající se vlastní inkontinence
 • spazmy močového měchýře objevující se v pravidelných intervalech
 • naplnění močového měchýře vyvolávající pocení, neklid a abdominální dyskomfort

objektivní

 • přerušované, neúplné nebo bezděčné močení
 • neschopnost vědomě utlumit nebo zahájit močení
 • neúplné vyprazdňování u míšních lézí nad mikčním centrem v křížové oblasti
 • úplné vyprazdňování u mozkových lézí nad pontinním mikčním centrem

Očekávané výsledky

 • pacient chápe vyvolávající příčiny svého onemocnění a všechny postupy, kterými lze toto onemocnění překonat a zmírnit jeho následky
 • pacient používá vyhovující schéma pro vyprazdňování močového měchýře
 • pacient zná možnosti, kterými lze poruchu ovlivňovat a předcházet komplikacím

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti vyvolávající příčiny inkontinence s ohledem na průvodní známky močové retence
 • zjisti vliv inkontinence na společenské uplatnění pacienta, jeho sexuální potřeby a pocity méněcennosti
 • informuj o nutnosti uvědomit si pocity plnosti v podbřišku, které jsou dány zvyšující se náplní močového měchýře
 • sleduj vyprazdňování moči a veď záznam o častosti a době močení
 • porovnej dobu údaje o močení s příjmem tekutin a užíváním léků
 • zjisti, zda je pacient schopen samostatného sběru moči
 • zhodnoť schopnost pacienta zacházet se sběrnou pomůckou nebo močovou cévkou

prováděcí intervence

 • dbej na dodržování příjmu tekutin 1500–2000 ml denně jen v určitých časových obdobích (s jídlem, mezi příjmem jídla)
 • nepodávej tekutiny 2–3 hodiny před spaním
 • povzbuzuj přirozené reflexy močení

posílení zdraví

 • informuj o vhodných pomůckách pro inkontinenci
 • doporuč omezit příjem kávy, čaje, alkoholu vzhledem k jejich diuretickému účinku
 • zdůrazni nutnost dodržování hygieny po vymočení a výměny inkontinentních pomůcek
 • vyjádři psychickou podporu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 4. prosince 2020 11:35