Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/vyprazdňování moči/urgentní inkontinence moči - 00019 etapa

Definice

Neovladatelný odchod moči, ke kterému dochází brzy po nástupu potřeby se vymočit.

Příčiny vzniku

 • snížení kapacity močového měchýře  (zánětlivá onemocnění v pánevní oblasti, po nitrobřišních operacích, po permanentní močové katetrizaci)
 • dráždění receptorů  ve stěně močového měchýře vyvolávající stahy svaloviny močového měchýře (infekce močového měchýře, zánět pochvy, vliv alkoholu, kofeinu, nadměrného příjmu tekutin)
 • vliv léčebné medikace
 • omezení tělesné hybnosti
 • psychická alterace a stavy zmatenosti

Určující znaky

subjektivní

 • silné pocity nucení na močení
 • spazmus močového měchýře
 • pálení při močení
 • neschopnost dojít včas na toaletu
 • nykturie

objektivní

 • močení častěji než každé 2 hodiny
 • objem moči větší než 550 ml při jednom močení
 • objem moči menší než 100 ml při jednom močení

Očekávané výsledky

 • pacient chápe vyvolávající příčiny svého onemocnění a všechny postupy, kterými lze toto onemocnění překonat a zmírnit jeho následky
 • u pacienta je prodloužen interval mezi začátkem urgentního nucení na močení a bezděčným odchodem moči
 • pacient močí odpovídající množství ve 3–4 hodinových intervalech

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď přítomnost objektivních a subjektivních příznaků infekčního zánětu močového měchýře (zkalenená páchnoucí moč, bakteriurie)
 • zjisti všechny obtíže, které mohou inkontinenci ovlivnit – poruchy tělesné hybnosti, užívání sedativ, změny psychického stavu
 • zjisti vliv onemocnění na společenské uplatnění pacienta, sexuální potřeby a pocity méněcennosti

prováděcí intervence

 • zaznamenávej častost nucení na močení a intervaly mezi začátkem nucení a prvními známkami močení
 • měř množství vyloučené moči
 • vyšetři moč na přítomnost cukrů
 • udržuj příjem tekutin mezi 1500–2000 ml denně
 • podávej tekutiny ve stanovené době, aby si pacient vytvořil pravidelný režim močení
 • pacientům s omezenou pohyblivostí poskytni dle potřeby pomoc, pomůcky (signalizaci, močovou láhev nebo podložní mísu v dosahu pacienta)
 • seznam pacienta s pomůckami pro inkontinenci

posílení zdraví

 • nauč pacienta posilovat svaly dna pánevního a svalovinu močového měchýře
 • informuj pacienta o nutnosti pravidelně močit každé 3 hodiny
 • zdůrazni dodržování hygieny po vymočení a výměnu inkontinentních pomůcek
 • pouč pacienta o příznacích močových komplikací

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít